Bílá
logo_dlz.gif f-cz.png

Bilaprzedwojenna niemiecka nazwa stacji
(Protektorat Böhmen und Mähren - terytorium podporządkowane Rzeszy Niemieckiej od marca 1939 roku)

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2017   Obiekt położony na wysokości 534 m n.p.m. 

Kopalnie węgla brunatnego w trójstyku PL/CZ/DECzescy politycy z zadowoleniem przyjęli decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (postanowienie wydała ponownie jednoosobowo pani wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta z Hiszpanii) o nałożeniu na Polskę kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, chociaż niektórzy z nich twierdzą że jej wysokość - 500 000 EUR dziennie to zbyt mało.
Czeskie elity polityczne opanowały więc umiejętność strzelania innym w plecy do perfekcji, bo jak widać - historia się powtarza. Tak samo jak w roku 1919 gdy rząd Czechosłowacji próbował "wyzwalać" Śląsk Cieszyński aż po Skoczów i Bielsko Białą a później blokował dostawy broni dla polskiego wojska walczącego z bolszewikami. Tak samo jak w roku 1945 gdy inny rząd Czechosłowacji zajmował Ziemię Kłodzką i widział granicę swojego kraju na północ od Nysy, Prudnika i Raciborza.

Tylko wredny niegodziwiec może pomyśleć o tym że Polska z dnia na dzień wstrzyma wydobycie w kopalni, zastopuje pracę czwartej co do wielkości elektrowni Polsce i tym samym zrezygnuje z 7 % krajowego bilansu energetycznego. Tylko dureń może uwierzyć w to że polski rząd zlikwiduje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w regionie który na ich nadmiar nie narzeka. I tylko pospolity głupek może zaaprobować fakt że przed nadchodzącą zimą pozbawieni będą ciepła mieszkańcy Bogatyni, Turoszowa i sąsiednich miejscowości.
Rząd Polski zapowiedział że nie ma mowy o zamknięciu kopalni Turów. Mam więc nadzieję że nie zapłaci na rzecz Komisji Europejskiej ani jednego eurocenta.

- Czescy politycy w czasie kampanii wyborczej w swoim kraju zachęcają TSUE do jeszcze większego, finansowego szantażu wobec Polski.
- Czeski Greenpeace, europejskie organizacje proekologiczne i wtórujący im użyteczni idioci w Polsce licytują się w eskalowania gróźb i pozbawionych realizmu żądań.
- Czescy oligarchowie z zadowoleniem oczekują na możliwość zwiększenia wydobycia w swoich kopalniach.
- Czeska komisarz Vera Jourova wtykająca z uporem maniaka swój nos w nie swoje sprawy. Przede wszystkim polskie.
Wystarczy. Tak postępuje przyjaciel ? Nie. Nawet premier Mateusz Morawiecki mówiąc o "czeskich przyjaciołach" w kontekście Turowa ma taką minę jakby sam nie wierzył w to, co mówi.

Na koniec nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie. Czy Grupa Wyszehradzka nadal istnieje i czy ma ona obecnie rację bytu ? V4 miało być porozumieniem czterech państw Europy Środkowej związanych podobnymi doświadczeniami dziejowymi oraz wspólnotą idei i interesów na forum europejskim. Ja takiej wspólnoty pomiędzy Polską i Czechami obecnie nie widzę i oby to był tylko chwilowy, zły sen.

Kopalnia węgla brunatnego Vršany - północne CzechyČeští politici uvítali rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie (rozhodnutí opět vydal místopředseda Rosario Silva de Lapuerta ze Španělska) uložit Polsku sankce za neudržení těžby v dole Turów, ačkoli někteří tvrdí, že její částka - 500 000 EUR denně je příliš málo.
Česká politická elita zvládla schopnost střílet ostatní do zad k dokonalosti, protože jak vidíte - historie se opakuje. Totéž jako v roce 1919, kdy se československá vláda pokusila "osvobodit" Těšínské Slezsko až po Skoczów a Bielsko Biała a později zablokovala dodávky zbraní polské armádě bojující proti bolševikům. Stejné jako v roce 1945, kdy jiná československá vláda obsadila Kladskou zemi a viděla hranici své země na sever od Nysy, Prudniku a Racibórze.

Jen ošklivý zlý člověk si může myslet, že Polsko zastaví těžbu v dole přes noc, zastaví práci čtvrté největší elektrárny v Polsku a vzdá se tak 7% národní energetické bilance. Jen blázen může věřit, že polská vláda zruší několik tisíc pracovních míst v regionu, který si nestěžuje na jejich přebytek. A jen obyčejný idiot může schválit skutečnost, že obyvatelé Bogatynie, Turoszowa a sousedních měst budou před nadcházející zimou zbaveni tepla.
Polská vláda oznámila, že o uzavření dolu Turów není řeč. Doufám tedy, že nezaplatí Evropské komisi ani cent.

- Čeští politici během volební kampaně ve své zemi vybízejí SDEU k ještě většímu finančnímu vydírání proti Polsku.
- Česká Greenpeace, evropské proenvironmentální organizace a užiteční idioti, kteří je doprovázejí v Polsku, soutěží o eskalaci hrozeb a požadavků postrádajících realismus.
- Čeští oligarchové jsou rádi, že vidí příležitost ke zvýšení produkce ve svých dolech.
- Česká komisařka Věra Jourová tvrdohlavě strkala nos do svých záležitostí. Hlavně polsky.
Dost. Tohle dělá přítel ? Ne. I premiér Mateusz Morawiecki, mluvící v kontextu Turowa o "českých přátelích", vypadá, jako by nevěřil tomu, co říká.

Konečně otázka, která mě trápí už nějakou dobu. Existuje Visegrádská Skupina stále a má důvod ? V4 měla být dohodou čtyř středoevropských zemí souvisejících s podobnými historickými zkušenostmi a komunitou myšlenek a zájmů na evropském fóru. Nevidím nyní takovou komunitu mezi Polskem a Českou republikou a může to být jen dočasný, zlý sen.
min 632 1.jpgDawny budynek stacji.
min 632 2.jpgDawna równia stacyjna. Ciekawe czy obecni właściciele nieruchomości wiedzą że w miejscu rodzinnego grillowania kiedyś manewrowały parowozy ?
W głębi budynek stacji - tak jakby od strony peronów :) Za plecami mamy zupełny i definitywny koniec linii z Frýdlantu nad Ostravicí - dalej pociągi już nie jechały.
min 632 3.jpgUjęcie odwrotne - widok od strony dawnego wjazdu z Frýdlantu. Po prawej obecna czeska DK nr 35 i wjazd do Białej.
min 632 4.jpgPoczatek zjazdu w dół w kierunku Frýdlantu. Po śladzie dawnego toru kolejowego biegnie obecnie ścieżka rowerowa. Na wprost dawna parowozownia.
min 632 5.jpgJedna, nieduża maszyna ruchu lokalnego mogła w niej spokojnie przenocować. Na szczęście wielkie typy parowozów Československích Státních Dráh raczej się na tej górskiej linii nie pojawiały.
Ostatni pociąg do Ostravicy odjechał z Białej 11 stycznia 1965 r. Niedługo później rozpoczęła się likwidacja linii.
min 632 6.jpg Powód takiego biegu wydarzeń znajduje się 10 km na północ w dół rzeki Bílá Ostravice w kierunku Frýdlantu. To zapora na Ostravicy i zbiornik wodny Šance. Sztuczne jezioro będące teraz głównym zapasem wody dla Ostravy i okolic oraz zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miast leżących nad tą rzeką pochłonęło miejscowość Staré Hamry, fragment czeskiej DK 35 (numeracja obecna) z Frýdka Místka do Rožnova pod Radhoštěm i część końcowego odcinka linii kolejowej Frýdlant nad Ostravicí - Bílá. Nową drogę wyrąbano (dosłownie) przy pomocy ciężkiego sprzętu i materiałów wybuchowych w skałach nad lewym brzegiem zalewu. Linia kolejowa takiej szansy nie dostała i przeszła do historii.
Wieża stercząca ze środka zalewu to ujęcie wody, a jakakolwiek działalność turystyczno - rekreacyjna jest tutaj raczej niemile widziana :(
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Bílá ❋  Atlas Kolejowy Polski
  2. Zatopené osudy Šance ❋ Česká Televize
Strona główna | Okolice Cieszyna i Zaolzie | Moravskoslezský Kraj | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 632 |

Liczba gości na stronie Bílá od 11 lutego 2018: 1154
Data i czas poprzedniego wejścia: 25 stycznia 2022 / 00:59
Średnia wejść dziennie: 0.8

Wpis do bazy MySQL: 11 lutego 2018
Ostatnia modyfikacja strony: 23 grudnia 2021
2004 - 2022
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.035 sek