Czerniewice
Cz logo_pr.gif f-pl.png

 Czerniewice - stacja oddana do użytku w roku 1862  ❋  WBŽD - Warszawsko - Bydgoskaja Železnaja Doroga / Droga Żelazna Warszawsko - Bydgoska

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2014   Obiekt położony na wysokości 106 m n.p.m. 

min 556 1.jpgBudynek stacji - widok od południa od strony wjazdu z Kutna.
min 556 2.jpgWidok na północ - wyjazd w kierunku Włocławka.
min 556 3.jpgUjęcie odwrotne - perony i budynek stacji od strony północnej.
min 556 4.jpgSamotny podróżny oczekujący na pociąg nie-wiadomo-dokąd to oczywiście Bartuś. Gdyby rzeczywiście chciał się stąd ruszyć gdzieś pociągiem to na najbliższy (IR z Torunia Głównego do Łodzi Kaliskiej) czekałby jeszcze ponad 2 godziny. Na szczęście nie musiał :)
min 556 5.jpgWidok stacji od strony podjazdu. Czasy świetności - jak widać - odeszły w przeszłość...
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Czerniewice ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Czerniewice ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Czerniewice ❋  Atlas Kolejowy Polski
ROZKŁAD JAZDY

Czerniewice

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Okolice Torunia i Grudziądza | Województwo Kujawsko - Pomorskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 556 |

Liczba gości na stronie Czerniewice od 5 września 2016: 1947
Data i czas poprzedniego wejścia: 24 września 2023 / 08:36
Średnia wejść dziennie: 0.76

Wpis do bazy MySQL: 5 września 2016
Ostatnia modyfikacja strony: 26 maja 2021
2004 - 2023
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.007 sek