Svoboda nad Úpou
logo_viamont.gif f-cz.png

Freiheit Johannisbadprzedwojenna niemiecka nazwa stacji
(Sudetenland - terytorium włączone do Rzeszy Niemieckiej w październiku 1938 roku)

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2012   Obiekt położony na wysokości 516 m n.p.m. 

Kopalnie węgla brunatnego w trójstyku PL/CZ/DECzescy politycy z zadowoleniem przyjęli decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (postanowienie wydała ponownie jednoosobowo pani wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta z Hiszpanii) o nałożeniu na Polskę kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, chociaż niektórzy z nich twierdzą że jej wysokość - 500 000 EUR dziennie to zbyt mało.
Czeskie elity polityczne opanowały więc umiejętność strzelania innym w plecy do perfekcji, bo jak widać - historia się powtarza. Tak samo jak w roku 1919 gdy rząd Czechosłowacji próbował "wyzwalać" Śląsk Cieszyński aż po Skoczów i Bielsko Białą a później blokował dostawy broni dla polskiego wojska walczącego z bolszewikami. Tak samo jak w roku 1945 gdy inny rząd Czechosłowacji zajmował Ziemię Kłodzką i widział granicę swojego kraju na północ od Nysy, Prudnika i Raciborza.

Tylko wredny niegodziwiec może pomyśleć o tym że Polska z dnia na dzień wstrzyma wydobycie w kopalni, zastopuje pracę czwartej co do wielkości elektrowni Polsce i tym samym zrezygnuje z 7 % krajowego bilansu energetycznego. Tylko dureń może uwierzyć w to że polski rząd zlikwiduje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w regionie który na ich nadmiar nie narzeka. I tylko pospolity głupek może zaaprobować fakt że przed nadchodzącą zimą pozbawieni będą ciepła mieszkańcy Bogatyni, Turoszowa i sąsiednich miejscowości.
Rząd Polski zapowiedział że nie ma mowy o zamknięciu kopalni Turów. Mam więc nadzieję że nie zapłaci na rzecz Komisji Europejskiej ani jednego eurocenta.

- Czescy politycy w czasie kampanii wyborczej w swoim kraju zachęcają TSUE do jeszcze większego, finansowego szantażu wobec Polski.
- Czeski Greenpeace, europejskie organizacje proekologiczne i wtórujący im użyteczni idioci w Polsce licytują się w eskalowania gróźb i pozbawionych realizmu żądań.
- Czescy oligarchowie z zadowoleniem oczekują na możliwość zwiększenia wydobycia w swoich kopalniach.
- Czeska komisarz Vera Jourova wtykająca z uporem maniaka swój nos w nie swoje sprawy. Przede wszystkim polskie.
Wystarczy. Tak postępuje przyjaciel ? Nie. Nawet premier Mateusz Morawiecki mówiąc o "czeskich przyjaciołach" w kontekście Turowa ma taką minę jakby sam nie wierzył w to, co mówi.

Na koniec nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie. Czy Grupa Wyszehradzka nadal istnieje i czy ma ona obecnie rację bytu ? V4 miało być porozumieniem czterech państw Europy Środkowej związanych podobnymi doświadczeniami dziejowymi oraz wspólnotą idei i interesów na forum europejskim. Ja takiej wspólnoty pomiędzy Polską i Czechami obecnie nie widzę i oby to był tylko chwilowy, zły sen.

Kopalnia węgla brunatnego Vršany - północne CzechyČeští politici uvítali rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie (rozhodnutí opět vydal místopředseda Rosario Silva de Lapuerta ze Španělska) uložit Polsku sankce za neudržení těžby v dole Turów, ačkoli někteří tvrdí, že její částka - 500 000 EUR denně je příliš málo.
Česká politická elita zvládla schopnost střílet ostatní do zad k dokonalosti, protože jak vidíte - historie se opakuje. Totéž jako v roce 1919, kdy se československá vláda pokusila "osvobodit" Těšínské Slezsko až po Skoczów a Bielsko Biała a později zablokovala dodávky zbraní polské armádě bojující proti bolševikům. Stejné jako v roce 1945, kdy jiná československá vláda obsadila Kladskou zemi a viděla hranici své země na sever od Nysy, Prudniku a Racibórze.

Jen ošklivý zlý člověk si může myslet, že Polsko zastaví těžbu v dole přes noc, zastaví práci čtvrté největší elektrárny v Polsku a vzdá se tak 7% národní energetické bilance. Jen blázen může věřit, že polská vláda zruší několik tisíc pracovních míst v regionu, který si nestěžuje na jejich přebytek. A jen obyčejný idiot může schválit skutečnost, že obyvatelé Bogatynie, Turoszowa a sousedních měst budou před nadcházející zimou zbaveni tepla.
Polská vláda oznámila, že o uzavření dolu Turów není řeč. Doufám tedy, že nezaplatí Evropské komisi ani cent.

- Čeští politici během volební kampaně ve své zemi vybízejí SDEU k ještě většímu finančnímu vydírání proti Polsku.
- Česká Greenpeace, evropské proenvironmentální organizace a užiteční idioti, kteří je doprovázejí v Polsku, soutěží o eskalaci hrozeb a požadavků postrádajících realismus.
- Čeští oligarchové jsou rádi, že vidí příležitost ke zvýšení produkce ve svých dolech.
- Česká komisařka Věra Jourová tvrdohlavě strkala nos do svých záležitostí. Hlavně polsky.
Dost. Tohle dělá přítel ? Ne. I premiér Mateusz Morawiecki, mluvící v kontextu Turowa o "českých přátelích", vypadá, jako by nevěřil tomu, co říká.

Konečně otázka, která mě trápí už nějakou dobu. Existuje Visegrádská Skupina stále a má důvod ? V4 měla být dohodou čtyř středoevropských zemí souvisejících s podobnými historickými zkušenostmi a komunitou myšlenek a zájmů na evropském fóru. Nevidím nyní takovou komunitu mezi Polskem a Českou republikou a může to být jen dočasný, zlý sen.
min 126 1.jpgLinia Trutnov - Svoboda nad Úpou liczy tylko 10 km, kończy się dość nieoczekiwanie przed znanymi miejscowościami wypoczynkowymi doliny Úpy, ale do dziś znakomicie spełnia swoją komunikacyjną rolę. Od tego miejsca zaczyna się coraz bardziej stromy podjazd do karkonoskiego kurortu Pec pod Sněžkou - to już tylko 12 km, a w oddali widać Karkonosze.
Widok na północ - za chwilę tor się kończy...
min 126 2.jpg...właśnie tak. Dalej w głąb Karkonoszy pociągiem już nie pojedziemy :)
min 126 3.jpgDo momentu sprywatyzowania tej linii docierały tu także pociągi dalekobieżne - m. in. pospieszny "Úpa" z Pragi.
Widok w stronę Trutnova.
min 126 4.jpgOd grudnia 1997 r. odcinek Trutnov - Svoboda nad Úpou obsługuje czeski prywatny operator przewozów regionalnych GW Train Regio a.s. (do 20 grudnia 2011 r. Viamont a.s.). Ruch prowadzony jest autobusami szynowymi serii 810.
Viamont wstępnie zainteresowany jest obsługą kolejowych połączeń transgranicznych z Polską w obrębie Karkonoszy, a przede wszystkim odcinka Trutnov - Královec - Lubawka - Kamienna Góra. Pozostałych, które w tym rejonie nie zostały jeszcze rozebrane, zostało już niewiele - pozostaje więc życzyć powodzenia.
Jeszcze jeden widok na północ w stronę Karkonoszy.
min 126 5.jpgUjęcie odwrotne - widok na południe - wyjazd do Trutnova. Jeszcze pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku funkcjonowała na tej stacji sygnalizacja świetlna w czeskim czyli minimalistycznym wydaniu: semafor wjazdowy i odpowiadająca mu tarcza ostrzegawcza oraz grupowy semafor wyjazdowy stojący przy torze głównym zasadniczym (to ten po prawej). Sygnalizatory jednak zniknęły - dziś w dużej mierze nie ma po nich śladu. Pozostał tylko nieczynny wjazdowy.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Svoboda nad Úpou ❋  Atlas Kolejowy Polski
ROZKŁAD JAZDY

Svoboda nad Úpou

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Okolice Jeleniej Góry | Královéhradecký Kraj | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 126 |

Liczba gości na stronie Svoboda nad Úpou od 30 września 2006: 4267
Data i czas poprzedniego wejścia: 17 stycznia 2022 / 08:14
Średnia wejść dziennie: 0.77

Wpis do bazy MySQL: 17 stycznia 2022
Ostatnia modyfikacja strony: 17 marca 2020
2004 - 2022
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.433 sek