Skawce
Sk logo_dlz.gif f-pl.png

 Skawce - stacja oddana do użytku w roku 1884  ❋  GT - k.k. Galizische Transwersalbahn / C.K. Galicyjska Kolej Transwersalna

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2006   Obiekt położony na wysokości 303 m n.p.m. 

min 225 1.jpgDo 1987 r. była to stacja węzłowa. Od linii Sucha Beskidzka - Skawina oddzielał się tutaj (tuż za mostem na Skawie) szlak do Wadowic. Wcześniej była to niezelektryfikowana, ale dość ruchliwa linia kolejowa którą jeździła część dalekobieżnych pociągów do Zakopanego omijających węzeł w Krakowie. Odcinek ten został rezebrany w latach 1988 - 1992 w związku z budową zbiornika retencyjnego na Skawie w Świnnej Porębie - przebiegał na większości terenów planowanych pod zalanie. Dodam że budowa zapory w Świnnej Porębie jest jednym z najdłużej powstających projektów hydrotechnicznych w Polsce - trwa już 21 lat i jej zakończenie jest planowane dopiero na rok 2010.
Widok na północ - wyjazd w kierunku Skawiny i nieistniejący już w kierunku Wadowic.
min 225 2.jpgWidok na północ - wyjazd w kierunku Suchej Beskidzkiej. Za częścią pasażerską stacji zaczyna się dość rozbudowana część towarowa z kilkoma torami postojowymi.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Skawce ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Skawce ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Skawce ❋  Atlas Kolejowy Polski
Lata likwidacji pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji SKAWCE
1987 ---> WADOWICE
map_1_sk.jpg   Stacji kolejowej Skawce w takim wyglądzie jak ten z roku 2006 już nie ma. Budynek został wyburzony w kwietniu 2012 roku, pobliski odcinek linii kolejowej ze Skawiny do Suchej Beskidzkiej 2 lata później przełożono na wysoki nasyp i estakadę przesuwając całość kilkaset metrów na wschód.
W niedalekiej przyszłości (mowa jest o roku 2015) teren dawnej stacji Skawce zostanie zalany wodą zbiornika retencyjnego Świnna Poręba, będą tu pluskać rybki i pływać żaglówki. Budowa spiętrzenia rzeki Skawy w Świnnej Porębie rozpoczęta w 1986 roku podobno dobiega końca, chociaż znając szczęście tej inwestycji do aspektów jej finansowania równie dobrze może to potrwać kolejnych 20 lat...
Strona główna | Małopolska | Województwo Małopolskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 225 |

Liczba gości na stronie Skawce od 10 kwietnia 2007: 6594
Data i czas poprzedniego wejścia: 29 czerwca 2022 / 22:09
Średnia wejść dziennie: 1.19

Wpis do bazy MySQL: 10 kwietnia 2007
Ostatnia modyfikacja strony: 23 grudnia 2021
2004 - 2022
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.006 sek