Javorník ve Slezsku
logo_cd.gif f-cz.png

Jauernigprzedwojenna niemiecka nazwa stacji
(Sudetenland - terytorium włączone do Rzeszy Niemieckiej w październiku 1938 roku)

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2018   Obiekt położony na wysokości 279 m n.p.m. 

Kopalnie węgla brunatnego w trójstyku PL/CZ/DECzescy politycy z zadowoleniem przyjęli decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (postanowienie wydała ponownie jednoosobowo pani wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta z Hiszpanii) o nałożeniu na Polskę kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, chociaż niektórzy z nich twierdzą że jej wysokość - 500 000 EUR dziennie to zbyt mało.
Czeskie elity polityczne opanowały więc umiejętność strzelania innym w plecy do perfekcji, bo jak widać - historia się powtarza. Tak samo jak w roku 1919 gdy rząd Czechosłowacji próbował "wyzwalać" Śląsk Cieszyński aż po Skoczów i Bielsko Białą a później blokował dostawy broni dla polskiego wojska walczącego z bolszewikami. Tak samo jak w roku 1945 gdy inny rząd Czechosłowacji zajmował Ziemię Kłodzką i widział granicę swojego kraju na północ od Nysy, Prudnika i Raciborza.

Tylko wredny niegodziwiec może pomyśleć o tym że Polska z dnia na dzień wstrzyma wydobycie w kopalni, zastopuje pracę czwartej co do wielkości elektrowni Polsce i tym samym zrezygnuje z 7 % krajowego bilansu energetycznego. Tylko dureń może uwierzyć w to że polski rząd zlikwiduje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w regionie który na ich nadmiar nie narzeka. I tylko pospolity głupek może zaaprobować fakt że przed nadchodzącą zimą pozbawieni będą ciepła mieszkańcy Bogatyni, Turoszowa i sąsiednich miejscowości.
Rząd Polski zapowiedział że nie ma mowy o zamknięciu kopalni Turów. Mam więc nadzieję że nie zapłaci na rzecz Komisji Europejskiej ani jednego eurocenta.

- Czescy politycy w czasie kampanii wyborczej w swoim kraju zachęcają TSUE do jeszcze większego, finansowego szantażu wobec Polski.
- Czeski Greenpeace, europejskie organizacje proekologiczne i wtórujący im użyteczni idioci w Polsce licytują się w eskalowania gróźb i pozbawionych realizmu żądań.
- Czescy oligarchowie z zadowoleniem oczekują na możliwość zwiększenia wydobycia w swoich kopalniach.
- Czeska komisarz Vera Jourova wtykająca z uporem maniaka swój nos w nie swoje sprawy. Przede wszystkim polskie.
Wystarczy. Tak postępuje przyjaciel ? Nie. Nawet premier Mateusz Morawiecki mówiąc o "czeskich przyjaciołach" w kontekście Turowa ma taką minę jakby sam nie wierzył w to, co mówi.

Na koniec nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie. Czy Grupa Wyszehradzka nadal istnieje i czy ma ona obecnie rację bytu ? V4 miało być porozumieniem czterech państw Europy Środkowej związanych podobnymi doświadczeniami dziejowymi oraz wspólnotą idei i interesów na forum europejskim. Ja takiej wspólnoty pomiędzy Polską i Czechami obecnie nie widzę i oby to był tylko chwilowy, zły sen.

Kopalnia węgla brunatnego Vršany - północne CzechyČeští politici uvítali rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie (rozhodnutí opět vydal místopředseda Rosario Silva de Lapuerta ze Španělska) uložit Polsku sankce za neudržení těžby v dole Turów, ačkoli někteří tvrdí, že její částka - 500 000 EUR denně je příliš málo.
Česká politická elita zvládla schopnost střílet ostatní do zad k dokonalosti, protože jak vidíte - historie se opakuje. Totéž jako v roce 1919, kdy se československá vláda pokusila "osvobodit" Těšínské Slezsko až po Skoczów a Bielsko Biała a později zablokovala dodávky zbraní polské armádě bojující proti bolševikům. Stejné jako v roce 1945, kdy jiná československá vláda obsadila Kladskou zemi a viděla hranici své země na sever od Nysy, Prudniku a Racibórze.

Jen ošklivý zlý člověk si může myslet, že Polsko zastaví těžbu v dole přes noc, zastaví práci čtvrté největší elektrárny v Polsku a vzdá se tak 7% národní energetické bilance. Jen blázen může věřit, že polská vláda zruší několik tisíc pracovních míst v regionu, který si nestěžuje na jejich přebytek. A jen obyčejný idiot může schválit skutečnost, že obyvatelé Bogatynie, Turoszowa a sousedních měst budou před nadcházející zimou zbaveni tepla.
Polská vláda oznámila, že o uzavření dolu Turów není řeč. Doufám tedy, že nezaplatí Evropské komisi ani cent.

- Čeští politici během volební kampaně ve své zemi vybízejí SDEU k ještě většímu finančnímu vydírání proti Polsku.
- Česká Greenpeace, evropské proenvironmentální organizace a užiteční idioti, kteří je doprovázejí v Polsku, soutěží o eskalaci hrozeb a požadavků postrádajících realismus.
- Čeští oligarchové jsou rádi, že vidí příležitost ke zvýšení produkce ve svých dolech.
- Česká komisařka Věra Jourová tvrdohlavě strkala nos do svých záležitostí. Hlavně polsky.
Dost. Tohle dělá přítel ? Ne. I premiér Mateusz Morawiecki, mluvící v kontextu Turowa o "českých přátelích", vypadá, jako by nevěřil tomu, co říká.

Konečně otázka, která mě trápí už nějakou dobu. Existuje Visegrádská Skupina stále a má důvod ? V4 měla být dohodou čtyř středoevropských zemí souvisejících s podobnými historickými zkušenostmi a komunitou myšlenek a zájmů na evropském fóru. Nevidím nyní takovou komunitu mezi Polskem a Českou republikou a může to být jen dočasný, zlý sen.
min 685 1.jpgBudynek stacji - ujęcie od wschodu od strony wjazdu z Bernartic u Javorníka.
min 685 2.jpgPrzed nami koniec linii i dawna jednostanowiskowa lokomotywownia. Na prowadzącym do niej torze zmieściły się trzy węglarki - zostaną załadowane drewnem.
Widoczna na wprost, górująca nad miastem budowla to zamek Jánský Vrch a wzgórza w tle to oczywiście Góry Złote których główną granią biegnie granica poniędzy Czechami a Polską (Kotlina Kłodzka). Ciekawostka - historycznie miasto Javorník leży na terenie Dolnego Śląska !
min 685 3.jpgBudynek stacji - ujęcie od zachodu od początku linii.
min 685 4.jpgWidok na wschód - wyjazd w kierunku stacji Velká Kraš.
min 685 5.jpgNa każdej większej stacji naszych południowych sąsiadów w Sudetach Wschodnich wagony wyładowane drewnem to widok normalny. Najwyraźniej przemysł drzewny w tych okolicach prosperuje znakomicie.
min 685 6.jpgSemaforek krajoznawczy.

Zamek Jánský Vrch - początek spaceru pod górkę. Od stacji ČD mamy tutaj mniej więcej kilometr.
min 685 7.jpgWybudowany przez piastowskiego księcia Bolka I dla strzeżenia Śląska przed czeskim królem Wacławem był wykorzystywany później jako letnia siedziba biskupów wrocławskich. Obecnie znajduje się w nim muzeum. Z góry mamy wspaniały widok północny skraj Gór Złotych.
min 685 8.jpg9 km na zachód od Javornika szosą wciśniętą pomiędzy północne stoki Gór Złotych a granicę z Polską. Klášter Bílá Voda - barokowy kompleks budynków dawnego kolegium zakonu Pijarów. Obiekt mieścił pomieszczenia klasztorne, szkołę i kościół. W powojennej Czechosłowacji w obiekcie tym byli internowani duchowni i zakonnice z rozwiązanych klasztorów z terenu całego kraju - ku chwale komunistycznego porządku politycznego w tej części Europy. Z punktu widzenia stalinowskich degeneratów miejsce idealne - izolowane zadupie wciśnięte wąskim klinem pomiędzy Ziemię Kłodzką a Śląsk Opolski. Taki czechosłowacki koniec świata. Po upadku komunizmu obiekt przestał być użytkowany, nie spełnia też żadnej funkcji religijnej.
min 685 9.jpgKlasztor w Białej Wodzie - widok z polskiej strony granicy.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Javorník ve Slezsku ❋  Atlas Kolejowy Polski
Linki do informacji i zdjęć dotyczących linii Lipová Lázně - Velká Kraš - Javorník ve Slezsku / Vidnava znajdują się na stronach stacji Velká Kraš.
ROZKŁAD JAZDY

Javorník ve Slezsku

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Okolice Nysy | Olomoucký Kraj | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 685 |

Liczba gości na stronie Javorník ve Slezsku od 17 stycznia 2022: 750
Data i czas poprzedniego wejścia: 17 stycznia 2022 / 14:46
Średnia wejść dziennie: 750

Wpis do bazy MySQL: 17 stycznia 2022
Ostatnia modyfikacja strony: 10 lutego 2020
2004 - 2022
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.443 sek