Łomża
Łm     MIASTO POWIATOWE WYKLUCZONE KOMUNIKACYJNIE

 Łomża - stacja oddana do użytku w roku 1915  ❋  KPME - Königlich Preußische Militär Eisenbahnen / Królewskie Pruskie Koleje Wojskowe

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2016   Obiekt położony na wysokości 108 m n.p.m. 

min 587 1.jpgNa dawnej stacji w Łomży nie ma już nawet budynku - został rozebrany w okolicy roku 2005. Na jego miejscu rozbudowano miejskie targowisko.
min 587 2.jpgPo prawej stronie jest jeszcze jeden tor i krawędź peronowa - jedyna na dawnej stacji. Tor jednak jest zamknięty, natomiast peron - częściowo rozebrany i zarośnięty - stał się fragmentem wspomnianego wyżej targowiska.
Widok na północ - widok w kierunku końca linii i centrum miasta.
min 587 3.jpgWidok na południe - wyjazd w kierunku Śniadowa.
min 587 4.jpgRaz jeszcze widok na południe. W oddali widoczne semafory wyjazdowe w stronę Śniadowa oraz po lewej nastawnia "Łm".
Łomża
mapa topograficzna
rok 1931
Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Łomża ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Łomża ❋  Atlas Kolejowy Polski
Ostatni pociąg pasażerski w trasę Łomża - Śniadowo wyruszył 22 maja 1993 roku. Łomża była pierwszym ówczesnym miastem wojewódzkim które całkowicie i raz na zawsze pożegnało się z komunikacją szynową. Obecny wygląd tutejszej stacji mówi sam za siebie. I pomyśleć że jeszcze w latach 70-tych jechał stąd bezpośredni pociąg do Warszawy Zachodniej.
Strona główna | Podlasie | Województwo Podlaskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 587 |

Liczba gości na stronie Łomża od 29 sierpnia 2016: 2633
Data i czas poprzedniego wejścia: 20 maja 2024 / 08:22
Średnia wejść dziennie: 0.94

Wpis do bazy MySQL: 29 sierpnia 2016
Ostatnia modyfikacja strony: 27 maja 2021
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.008 sek