Zubki Białostockie
ZB logo_dln.gif f-pl.png

 Zubki Białostockie - stacja oddana do użytku w roku 1919  ❋  PoŽD - Polesskije Żeleznyje Dorogi / Poleskie Drogi Żelazne

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2019   Obiekt położony na wysokości 147 m n.p.m. 

min 788 1.jpgPodejście do granicznego mostu nad Świsłoczą. Tor "europejski" (1435 mm) jest ciągły od samego mostu, tor "szeroki" (1520 mm) jest obecnie ucięty tuż po przekroczeniu granicy. Na wprost dawny wyjazd w stronę Wołkowyska, pierwsza stacja po białoruskiej stronie to Bierastavica (Brzostowica).
min 788 2.jpgPrzed nami kraina wszystkiego najlepszego. Niebanalna w swoim wyrazie brama powitalna z hasłem "Pokój" tkwi w tym (tamtym) miejscu od czasów sowieckich, murowany domek na białoruskim brzegu rzeki udaje że jest opuszczony - chociaż miałem wrażenie że przypatruje się nam stamtąd pluton białoruskiego KGB. Do tego mamy zieloną kamerkę polskiej Straży Granicznej. To już komplet. Prześwit mostu jest od naszej strony przegrodzony na całej szerokości siatką i drutem kolczastym. Nie wolno tam podchodzić - ostrzegają przed tym nasi pogranicznicy.
min 788 3.jpgWidok w kierunku zachodnim - dawny wyjazd w stronę Białegostoku. Pierwsza stacja po naszej stronie to Zubki Białostockie odległe stąd o prawie 6 km. Jeszcze dalej znajdowały się kiedyś punkty przeładunkowe Grzybowce i Straszewo, jednak ruch towarowy na tym przejściu granicznym (ruchu pasażerskiego po II wojnie nie uruchomiono nigdy) zakończył się w 2005 r.
Ścieżka po prawej stronie to starotorze po torze szerokim, obecnie używana przez pojazdy SG do szybkiego dojazdu na most.
Życie pisze nieraz scenariusze zupełnie nieprawdopodobne. Oglądając to miejsce 2 lata temu nie można było późniejszych wydarzeń przewidzieć, bo funkcjonowała tu granica z nieco innym, ale teoretycznie cywilizowanym światem. Teraz (listopad 2021) jest tu de facto linia frontu. Wtedy było tam państwo określane mianem miękkiej dyktatury. Teraz jest tam państwo bandyckie rządzone przez pospolitego przestępcę.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Zubki Białostockie ❋  Baza Kolejowa Kolej.one.pl
  2. Stacja Zubki Białostockie ❋  Atlas Kolejowy Polski
Strona główna | Podlasie | Województwo Podlaskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 788 |

Liczba gości na stronie Zubki Białostockie od 10 października 2021: 138
Data i czas poprzedniego wejścia: 23 stycznia 2022 / 19:49
Średnia wejść dziennie: 1.28

Wpis do bazy MySQL: 10 października 2021
Ostatnia modyfikacja strony: 16 listopada 2021
2004 - 2022
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.047 sek