Częstochowa Stradom
CSd

 Częstochowa Stradom - stacja oddana do użytku w roku 1911  ❋  GKŽD - Gierbsko - Kieleckaja Železnaja Doroga / Droga Żelazna Herbsko - Kielecka

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2023   Obiekt położony na wysokości 253 m n.p.m. 

min 387 1.jpgWizyta 1 - październik 2011.

Peron 1 - ujęcie w kierunku zachodnim - wyjazd do Herbów Starych. Po lewej peron 2 i stojący na jego zachodnim skraju posterunek peronowy. Na wprost semafory wyjazdowe K3 i K5. Pamiętam tę stację (moje przejazdy tędy w roku 1982 i 1987) gdy była tu jeszcze sygnalizacja kształtowa.
min 387 2.jpgPeron 2 tor 2 - ujęcie w kierunku wschodnim - wyjazd m. in. do stacji Częstochowa. Po lewej nastawnia dysponująca "CS", na wprost wiadukt którego górą przebiega Aleja Bohaterów Monte Cassino.
min 387 3.jpgBudynek dworca widziany z peronu 2 od strony wschodniej. Na razie przejście pomiędzy peronami odbywa się na poziomie torów i znajduje się ono na przeciw schodków prowadzących do poczekalni.
min 387 4.jpgJest 14:30. Na torze 1 przy peronie 2 zameldował się "kibelek" Przewozów Regionalnych EN 57 - 686 relacji Częstochowa - Opole Główne. Niebawem ta bezpośrednia, międzywojewódzka relacja przejdzie do historii.
min 387 5.jpgWizyta 2 - sierpień 2023.

W latach 2015 - 2016 nastąpiła częściowa przebudowa dworca związana z także częściową modernizacją LK 61 na odcinku Częstochowa Stradom - Fosowskie. Rzeczywiście - sporo się tutaj zmieniło. Ale po kolei.
min 387 6.jpgPojawiło się przejście podziemne prowadzące do peronu 2. Wcześniej mieliśmy tu proste przejście przez tory 1, 2 i 3. Ujęcie w kierunku wschodnim - wyjazdy (od lewej) do Częstochowy, Częstochowy Towarowej i Koniecpola. Ten ostatni kierunek to oczywiście powojenny (w obrębie miasta Częstochowa) wariant Kolei Herbsko - Kieleckiej.
min 387 7.jpgZarówno nad peronem 1 jak i 2 wybudowano nowoczesne wiaty a same perony zostały całkowicie przebudowane. Ujęcie w kierunku zachodnim - wyjazd do Herbów Starych.
min 387 8.jpgmap_2_cw.jpg
min 387 9.jpg
Dwa kolejne zdjęcia to peron 2 i wyjazd do Herbów Starych - po drodze mamy jeszcze towarową część stacji. Co ciekawe, na zachodnim skraju peronu 2 dawny posterunek peronowy nadal sobie stoi i nadal jest czynny :)

Historyczna mapa z roku 1935 przedstawia zupełnie odmienny układ torowy częstochowskiego węzła kolejowego od tego znanego nam obecnie. Widzimy że o ile Kolej Warszawsko - Wiedeńska przecina miasto (w porównaniu z dniem dzisiejszym) bez większych różnic tak przebieg Kolei Herbsko - Kieleckiej jest diametralnie inny od tego co mamy teraz. Po drodze mieliśmy II wojnę światową i zmianę w połączeniu obu tutejszych dworców. Później - już w czasach Polski Ludowej Huta Częstochowa rozrosła się poprzez budowę stalowni martenowskiej z sześcioma piecami oraz walcownią rur wchodząc na linię kolejową po wschodniej stronie "Wiedenki". Stąd częściowa ale dość radykalna przebudowa węzła. Temat jest długi, skomplikowany, rozciągnięty w czasie i znany mi bardzo powierzchownie, więc nie będę się wymądrzał. To zadanie dla częstochovianistów :)
min 387 10.jpgBudynek dworca widziany z peronu 2 od strony zachodniej. Został odnowiony w roku 2014 - w ramach prac wymieniono dach, wyremontowano toalety, odświeżono wnętrze budynku oraz wyposażono poczekalnię w ławki i system elektronicznej informacji dla podróżnych. Także wtedy ponownie otwarto na dworcu kasy biletowe. 14 grudnia 2014 roku na dworcu zaczęły się zatrzymywać pociągi kategorii EIP w relacjach Warszawa Wschodnia - CMK - Wrocław Główny (i z powrotem) obsługiwane składami ED 250 czyli "Pendolino".
min 387 11.jpgPeron 2 - ujęcie w kierunku wschodnim. Po stronie lewej potężna, dwupiętrowa nastawnia "CS" sterująca ruchem na całej stacji.
min 387 12.jpgBudynek dworca widziany z peronu 2 od strony wschodniej.
min 387 13.jpgNa torze 6 elektrowóz ET 22 - 1064 (PKP Cargo Zakład Centralny w Warszawie) z zestawem cystern (18 sztuk) do przewozu skroplonego gazu. Mam nadzieję że są puste.
min 387 14.jpgBudynek dworca od strony Alei generała Kazimierza Pułaskiego. Jest tu dość duży parking dla samochodów prywatnych i coś co w założeniu powinno być zintegrowanym centrum przesiadkowym. Trochę do stanu oczekiwanego brakuje ponieważ ruch na dworcu Częstochowa Stradom jest raczej mizerny.
W budynku dworca znajduje się Muzeum Historii Kolei w Częstochowie. Znajdują się tam m.in. lampy, mundury, dokumenty, mapy, fotografie i wiele elementów wyposażenia kolejowego oraz kolejowej tradycji. Niestety - w dniu kiedy się tutaj z Bartkiem pojawiliśmy muzeum było nieczynne. Nie mam pretensji - naszej obecności tutaj w jakiś szczególny sposób nie anonsowaliśmy i miejscowe gazety się o tym nie rozpisywały. Więc może następnym razem...
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Częstochowa Stradom ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Częstochowa Stradom ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Częstochowa Stradom ❋  Atlas Kolejowy Polski
ROZKŁAD JAZDY

Częstochowa Stradom

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Górny Śląsk | Województwo Śląskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 387 |

Liczba gości na stronie Częstochowa Stradom od 25 czerwca 2024: 39
Data i czas poprzedniego wejścia: 18 lipca 2024 / 06:09
Średnia wejść dziennie: 1.63

Wpis do bazy MySQL: 25 czerwca 2024
Ostatnia modyfikacja strony: 25 czerwca 2024
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.03 sek