Hrádek nad Nisou
logo_tlx.gif f-cz.png

Grottau (Neiße)przedwojenna niemiecka nazwa stacji
(Sudetenland - terytorium włączone do Rzeszy Niemieckiej w październiku 1938 roku)

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2012   Obiekt położony na wysokości 255 m n.p.m. 

Kopalnie węgla brunatnego w trójstyku PL/CZ/DECzescy politycy z zadowoleniem przyjęli decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (postanowienie wydała ponownie jednoosobowo pani wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta z Hiszpanii) o nałożeniu na Polskę kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, chociaż niektórzy z nich twierdzą że jej wysokość - 500 000 EUR dziennie to zbyt mało.
Czeskie elity polityczne opanowały więc umiejętność strzelania innym w plecy do perfekcji, bo jak widać - historia się powtarza. Tak samo jak w roku 1919 gdy rząd Czechosłowacji próbował "wyzwalać" Śląsk Cieszyński aż po Skoczów i Bielsko Białą a później blokował dostawy broni dla polskiego wojska walczącego z bolszewikami. Tak samo jak w roku 1945 gdy inny rząd Czechosłowacji zajmował Ziemię Kłodzką i widział granicę swojego kraju na północ od Nysy, Prudnika i Raciborza.

Tylko wredny niegodziwiec może pomyśleć o tym że Polska z dnia na dzień wstrzyma wydobycie w kopalni, zastopuje pracę czwartej co do wielkości elektrowni Polsce i tym samym zrezygnuje z 7 % krajowego bilansu energetycznego. Tylko dureń może uwierzyć w to że polski rząd zlikwiduje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w regionie który na ich nadmiar nie narzeka. I tylko pospolity głupek może zaaprobować fakt że przed nadchodzącą zimą pozbawieni będą ciepła mieszkańcy Bogatyni, Turoszowa i sąsiednich miejscowości.
Rząd Polski zapowiedział że nie ma mowy o zamknięciu kopalni Turów. Mam więc nadzieję że nie zapłaci na rzecz Komisji Europejskiej ani jednego eurocenta.

- Czescy politycy w czasie kampanii wyborczej w swoim kraju zachęcają TSUE do jeszcze większego, finansowego szantażu wobec Polski.
- Czeski Greenpeace, europejskie organizacje proekologiczne i wtórujący im użyteczni idioci w Polsce licytują się w eskalowania gróźb i pozbawionych realizmu żądań.
- Czescy oligarchowie z zadowoleniem oczekują na możliwość zwiększenia wydobycia w swoich kopalniach.
- Czeska komisarz Vera Jourova wtykająca z uporem maniaka swój nos w nie swoje sprawy. Przede wszystkim polskie.
Wystarczy. Tak postępuje przyjaciel ? Nie. Nawet premier Mateusz Morawiecki mówiąc o "czeskich przyjaciołach" w kontekście Turowa ma taką minę jakby sam nie wierzył w to, co mówi.

Na koniec nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie. Czy Grupa Wyszehradzka nadal istnieje i czy ma ona obecnie rację bytu ? V4 miało być porozumieniem czterech państw Europy Środkowej związanych podobnymi doświadczeniami dziejowymi oraz wspólnotą idei i interesów na forum europejskim. Ja takiej wspólnoty pomiędzy Polską i Czechami obecnie nie widzę i oby to był tylko chwilowy, zły sen.

Kopalnia węgla brunatnego Vršany - północne CzechyČeští politici uvítali rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie (rozhodnutí opět vydal místopředseda Rosario Silva de Lapuerta ze Španělska) uložit Polsku sankce za neudržení těžby v dole Turów, ačkoli někteří tvrdí, že její částka - 500 000 EUR denně je příliš málo.
Česká politická elita zvládla schopnost střílet ostatní do zad k dokonalosti, protože jak vidíte - historie se opakuje. Totéž jako v roce 1919, kdy se československá vláda pokusila "osvobodit" Těšínské Slezsko až po Skoczów a Bielsko Biała a později zablokovala dodávky zbraní polské armádě bojující proti bolševikům. Stejné jako v roce 1945, kdy jiná československá vláda obsadila Kladskou zemi a viděla hranici své země na sever od Nysy, Prudniku a Racibórze.

Jen ošklivý zlý člověk si může myslet, že Polsko zastaví těžbu v dole přes noc, zastaví práci čtvrté největší elektrárny v Polsku a vzdá se tak 7% národní energetické bilance. Jen blázen může věřit, že polská vláda zruší několik tisíc pracovních míst v regionu, který si nestěžuje na jejich přebytek. A jen obyčejný idiot může schválit skutečnost, že obyvatelé Bogatynie, Turoszowa a sousedních měst budou před nadcházející zimou zbaveni tepla.
Polská vláda oznámila, že o uzavření dolu Turów není řeč. Doufám tedy, že nezaplatí Evropské komisi ani cent.

- Čeští politici během volební kampaně ve své zemi vybízejí SDEU k ještě většímu finančnímu vydírání proti Polsku.
- Česká Greenpeace, evropské proenvironmentální organizace a užiteční idioti, kteří je doprovázejí v Polsku, soutěží o eskalaci hrozeb a požadavků postrádajících realismus.
- Čeští oligarchové jsou rádi, že vidí příležitost ke zvýšení produkce ve svých dolech.
- Česká komisařka Věra Jourová tvrdohlavě strkala nos do svých záležitostí. Hlavně polsky.
Dost. Tohle dělá přítel ? Ne. I premiér Mateusz Morawiecki, mluvící v kontextu Turowa o "českých přátelích", vypadá, jako by nevěřil tomu, co říká.

Konečně otázka, která mě trápí už nějakou dobu. Existuje Visegrádská Skupina stále a má důvod ? V4 měla být dohodou čtyř středoevropských zemí souvisejících s podobnými historickými zkušenostmi a komunitou myšlenek a zájmů na evropském fóru. Nevidím nyní takovou komunitu mezi Polskem a Českou republikou a může to být jen dočasný, zlý sen.
min 45 1.jpgOdsłona 1 - lipiec 2000.

Czeska stacja graniczna na linii Liberec - Zittau. W drodze do Niemiec pociągi przejeżdżają (nie zatrzymując się) na odcinku 4 km przez terytorium Polski. Przed ostatnią wojną pomiędzy Hrádkiem a Zittau funkcjonował przystanek w Sieniawce (Rheinschönau). Obecnie z przyczyn geopolitycznych nie jest on używany.
Widok na północny zachód w kierunku granic z Polską i Niemcami oraz stacji Zittau.
min 45 2.jpgOdsłona 2 - sierpień 2012.

Zmieniło się niewiele - te same (dosłownie) latarnie i drabinka do wchodzenia na peronową wiatę. Przecież to stacja graniczna i w czasach komunizmu wejście tam było bardzo przydatne do sprawdzania dachów wagonów pod kątem ukrywających się uciekinierów z Czechosłowacji do NRD.
min 45 3.jpgWidok na południowy wschód - wyjazd w kierunku Liberca. Po prawej wielkomiejska, wysokościowa zabudowa Hrádka.
min 45 4.jpgOd 12 grudnia 2010 r. przewozy na linii Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau - Varnsdorf oraz na kilku sąsiednich liniach pogranicza polsko - czesko - niemieckiego prowadzi firma / spółka / koncern / konsorcjum (niepotrzebne skreślić) "Trilex - Vogtlandbahn". Nie wgryzając się w trochę nieczytelną strukturę firmy można stwierdzić że jest to (chyba) spółka - córka grupy przewozowej Regentalbahn AG. Żeby było śmiesznie, siedzibą firmy jest Hrádek, ale zarząd jest niemiecki :) Stąd też zaparkowane na stacji dwa spalinowe zestawy Siemens Desiro Classic Classic VT-47 i VT-22. Przy peronie skład VT-01 który przed chwilą przyjechał z Varnsdorf. Odjedzie do Liberca o 18:34.
min 45 5.jpgWidok na północny zachód - wyjazd w kierunku Zittau. Następne 4 km linii przebiega tranzytem przez terytorium Polski. Odcinek ten nie ma fizycznego połączenia z torami PKP PLK a prędkość max. "polskiego" fragmentu linii to legendarne 30 km/godz. Chluby nam to nie przynosi...
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Hrádek nad Nisou ❋  Baza Kolejowa Kolej.one.pl
  2. Stacja Hrádek nad Nisou ❋  Atlas Kolejowy Polski
  3. Popis trati 089 Liberec - Zittau - Varnsdorf - Rybniště ❋  Žel Page
  4. Linia kolejowa Liberec - Zittau ❋  Strona MK z Jeleniej Góry
ROZKŁAD JAZDY

Hrádek nad Nisou

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Okolice Zgorzelca | Liberecký Kraj | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 45 |

Liczba gości na stronie Hrádek nad Nisou od 30 września 2006: 4744
Data i czas poprzedniego wejścia: 26 stycznia 2022 / 11:12
Średnia wejść dziennie: 0.85

Wpis do bazy MySQL: 6 marca 2006
Ostatnia modyfikacja strony: 17 marca 2020
2004 - 2022
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.065 sek