Tunele kolejowe na ziemiach polskich wybudowane w XIX wieku

 
Rydułtowy 1. Tunel w Rydułtowach
 1. województwo:
  • śląskie
 2. typ obiektu:
  • nizinny
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Nędza - Rybnik
 4. pierwszy zarząd:
  • WB - Wilhelmsbahn AG / Kolej Wilhelma
 5. lata budowy:
  • 1853 - 1858
 6. długość:
  • 715 m
 7. wysokość:
  • 270 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ od roku 1977
 9. uwagi:
  • Tunel zaprojektowany i budowany jako jednokomorowy, dwutorowy. Z powodu częściowego zawalenia się obiektu w trakcie jego powstawania (rok 1857) prześwit w środkowej części jest jednotorowy.
  • Obiekt częściowo zniszczony 1 września 1939 roku przez saperów Wojska Polskiego. Jego odbudowa trwała do 10 lipca 1941 roku.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Niemieckie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Wilno - Ponary 2. Tunel w Wilnie - Ponarach
 1. województwo:
  • wileńskie
 2. typ obiektu:
  • nizinny
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Wilno - Landwarów
 4. pierwszy zarząd:
  • PWŽD - Peterburgo - Warszawskaja Železnaja Doroga / Droga Żelazna Petersbursko - Warszawska
 5. lata budowy:
  • 1859 - 1861
 6. długość:
  • 427 m
 7. wysokość:
  • 150 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednokomorowy, dwutorowy.
  • Obiekt z powodu coraz gorszego stanu technicznego i groźby zawalenia został wycofany z eksploatacji w roku 1960 a odcinek linii do stacji Landwarów został poprowadzony objazdem. Tunel jest obecnie chronionym siedliskiem i rezerwatem nietoperzy.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Imperium Rosyjskie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  ZSRS    okres powojenny do roku 1991
  Litwa    czasy obecne

Wojanów 3. Tunel w Wojanowie
 1. województwo:
  • dolnośląskie
 2. typ obiektu:
  • górski brzegowy
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Wałbrzych Główny - Jelenia Góra
 4. pierwszy zarząd:
  • SGB - Schlesische Gebirgsbahn / Śląska Kolej Górska
 5. lata budowy:
  • 1864 - 1866
 6. długość:
  • 298 m
 7. wysokość:
  • 376 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ lata 1920 - 1945 i ponownie od roku 1966
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednokomorowy, dwutorowy.
  • Po ponownej elektryfikacji linii kolejowej Wałbrzych Główny - Jelenia Góra z powodu niezachowania skrajni nie jest możliwe mijanie się pociągów wewnątrz obiektu. Powoduje to że w pewnym sensie odcinek pomiędzy Wojanowem a Janowicami Wielkimi można traktować jako jednotorowy :)
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Niemieckie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  III Rzesza Niemiecka    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Wałbrzych - Brzezinka 4. Tunel w Wałbrzychu pod górą Brzezinka
 1. województwo:
  • dolnośląskie
 2. typ obiektu:
  • górski podszczytowy
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Wałbrzych Główny - Jelenia Góra
 4. pierwszy zarząd:
  • SGB - Schlesische Gebirgsbahn / Śląska Kolej Górska
 5. lata budowy:
  • 1864 - 1867
 6. długość:
  • 310 m
 7. wysokość:
  • 529 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ lata 1920 - 1937
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednokomorowy, dwutorowy.
  • Z powodu szkód górniczych i postępującej degradacji technicznej obiektu (tunel położony był w sąsiedztwie kopalni węgla kamiennego Friedrich Stollberg i Victoria) został on rozebrany w latach 1933 - 1937. Obecnie w jego miejscu jest głęboki wykop którego zbocza zabezpieczone są siatką rozpiętą na stalowych słupach.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Niemieckie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  III Rzesza Niemiecka    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Jabłonków 5. Tunel Jabłonkowski
 1. województwo:
  • śląskie
 2. typ obiektu:
  • górski wododziałowy
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Český Těšín - Čadca
 4. pierwszy zarząd:
  • KOB - Privilegierte Kaschau - Oderberger Bahn / Kolej Koszycko - Bogumińska
 5. lata budowy:
  • 1869 - 1871 (komora zachodnia)
  • 1814 - 1917 (komora wschodnia)
 6. długość:
  • komora zachodnia - 606 m
  • komora wschodnia - 609 m
 7. wysokość:
  • 511 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ od roku 1964
 9. uwagi:
  • Tunel do roku 2007 istniał jako dwukomorowy.
  • 26 sierpnia 1939 roku obiekt był celem jednej z niemieckich prowokacji bezpośrednio poprzedzających wybuch II wojny światowej (tzw. incydent jabłonkowski).
  • 15 listopada 2009 roku podczas prac remontowych tunelu wschodniego doszło do jego częściowego zawalenia. Pierwotnie modernizacja miała polegać na wymianie sklepień i ścian obu tuneli, jednak po wystąpieniu katastrofy budowlanej zdecydowano się na całkowitą przebudowę tunelu wschodniego polegającą na jego poszerzeniu do dwóch torów. Zakończenie przebudowy nastąpiło 11 lipca 2013 roku. Tunel zachodni po wyłączeniu z eksploatacji został zasypany.
  • Obecna długość tunelu wynosi 612 m.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Austriackie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Czechosłowacja    okres międzywojenny - stan na rok 1938
  Polska    rok 1939
  Czechosłowacja    okres powojenny do roku 1993
  Republika Czeska    czasy obecne

Uherce Mineralne 6. Tunel w Uhercach Mineralnych
 1. województwo:
  • podkarpackie
 2. typ obiektu:
  • górski podszczytowy
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Chyrów - Zagórz
 4. pierwszy zarząd:
  • EMGV - Első Magyar - Gácsországi Vasút / Pierwsza Węgiersko - Galicyjska Kolej Żelazna
 5. rok ukończenia budowy:
  • 1872
 6. długość:
  • 50 m
 7. wysokość:
  • 515 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednokomorowy, dwutorowy.
  • Jest to najkrótszy tunel kolejowy w Polsce.
  • Linia kolejowa Krościenko - Zagórz przechodząca tunelem jest obecnie jednotorowa.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Austriackie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Bardo Śląskie 7. Tunel w Bardzie Śląskim
 1. województwo:
  • dolnośląskie
 2. typ obiektu:
  • górski brzegowy - zakole rzeki Nysa Kłodzka
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko Główne
 4. pierwszy zarząd:
  • OSE - Oberschlesische Eisenbahn / Kolej Górnośląska
 5. lata budowy:
  • 1872 - 1873
 6. długość:
  • 363 m
 7. wysokość:
  • 264 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ od roku 1991
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednokomorowy, dwutorowy.
  • Południowy portal obiektu został uszkodzony na długości 15 m przez wycofujące się wojska niemieckie w 1945 roku.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Niemieckie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  III Rzesza Niemiecka    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Długopole Zdrój 8. Tunel w Długopolu Zdroju
 1. województwo:
  • dolnośląskie
 2. typ obiektu:
  • górski brzegowy - zakole rzeki Nysa Kłodzka
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Kłodzko Główne - Międzylesie
 4. pierwszy zarząd:
  • OSE - Oberschlesische Eisenbahn / Kolej Górnośląska
 5. lata budowy:
  • 1873 - 1874
 6. długość:
  • 360 m
 7. wysokość:
  • 395 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ od roku 1994
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednokomorowy, dwutorowy.
  • Wewnątrz obiektu nigdy nie ułożono drugiego toru.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Niemieckie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  III Rzesza Niemiecka    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Kamionka Wielka 9. Tunel w Kamionce Wielkiej
 1. województwo:
  • małopolskie
 2. typ obiektu:
  • górski brzegowy - zakole rzeki Kamionka
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Stróże - Nowy Sącz
 4. pierwszy zarząd:
  • TLS - k.k. Tarnow - Leluchower Staatsbahn / C.K. Tarnowsko - Leluchowska Kolej Państwowa
 5. lata budowy:
  • 1874 - 1875
 6. długość:
  • 170 m
 7. wysokość:
  • 385 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ od roku 1986
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednokomorowy, dwutorowy.
  • W trakcie elektryfikacji linii kolejowej Tarnów - Nowy Sącz z powodu niezachowania skrajni odcinek linii znajdujący się wewnątrz obiektu został przebudowany na jednotorowy.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Austriackie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Żegiestów Zdrój 10. Tunel w Żegiestowie Zdroju
 1. województwo:
  • małopolskie
 2. typ obiektu:
  • górski brzegowy - zakole rzeki Poprad
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Nowy Sącz - Muszyna
 4. pierwszy zarząd:
  • TLS - k.k. Tarnow - Leluchower Staatsbahn / C.K. Tarnowsko - Leluchowska Kolej Państwowa
 5. lata budowy:
  • 1873 - 1875
 6. długość:
  • 499 m
 7. wysokość:
  • 431 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ od roku 1987
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednokomorowy, dwutorowy.
  • W okresie II wojny światowej tunel był dwukrotnie zniszczony - raz w roku 1939 i ponownie w roku 1945. Powojenna odbudowa obiektu spowodowała jego zwężenie do jednego toru.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Austriackie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Łupków 11. Tunel w Łupkowie
 1. województwo:
  • podkarpackie
 2. typ obiektu:
  • górski przełęczowy
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Zagórz - Medzilaborce
 4. pierwszy zarząd:
  • EMGV - Első Magyar - Gácsországi Vasút / Pierwsza Węgiersko - Galicyjska Kolej Żelazna
 5. lata budowy:
  • 1870 - 1876
 6. długość:
  • 416 m
 7. wysokość:
  • 605 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednokomorowy, dwutorowy.
  • Bardzo niekorzystne warunki geologiczne były powodem licznych zmian projektu budowy i rekonstrukcji istniejących już fragmentów obiektu co spowodowało opóźnienie jego oficjalnego otwarcia o 2 lata.
  • Linia kolejowa Krościenko - Zagórz przechodząca tunelem jest obecnie jednotorowa. Zmiana ilości torów w tunelu została zatwierdzona umową polsko - czechosłowacką z 31 maja 1921 r.
  • W okresie II wojny światowej tunel był dwukrotnie zniszczony - raz w roku 1939 i ponownie w roku 1944.
  • Podczas odbudowy tunelu w latach 1945 - 1946 jego wschodni (czyli polski) fragment skrócono o około 50 m.
  • W latach 1952 - 1974 tunel był nieczynny, w roku 1974 został otwarty dla ruchu towarowego.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Austriackie Królestwo Węgier    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska Czechosłowacja    okres międzywojenny - stan na rok 1938
  Polska I Republika Słowacka    rok 1939
  Polska Czechosłowacja    okres powojenny do roku 1993
  Polska Słowacja    czasy obecne

Unisław Śląski 12. Tunel w Unisławiu Śląskim
 1. województwo:
  • dolnośląskie
 2. typ obiektu:
  • górski podszczytowy
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Boguszów Gorce Wschód - Meziměstí
 4. pierwszy zarząd:
  • BSFE - Breslau - Schweidnitz - Freiburger Eisenbahngesellschaft / Kolej Wrocławsko - Świdnicko - Świebodzka
 5. lata budowy:
  • 1875 - 1877
 6. długość:
  • 263 m
 7. wysokość:
  • 575 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ lata 1914 - 1945
  • ❌ czasy obecne
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednotorowy.
  • Był to pierwszy w Polsce tunel z zamontowaną wewnątrz siecią trakcyjną przystosowany do przejeżdżania pociągów elektrycznych.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Niemieckie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  III Rzesza Niemiecka    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Bielsko Biała 13. Tunel w Bielsku Białej
 1. województwo:
  • śląskie
 2. typ obiektu:
  • miejski
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Bielsko Biała Główna - Żywiec
 4. pierwszy zarząd:
  • KFNB - k.k. privilegierte Kaiser Ferdinands Nordbahn / C.K. Uprzywilejowana Kolej Północna Cesarza Ferdynanda
 5. lata budowy:
  • 1876 - 1878
 6. długość:
  • 268 m
 7. wysokość:
  • 310 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ od roku 1970
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednokomorowy, dwutorowy.
  • Obiekt częściowo zniszczony w nocy z 2 na 3 września 1939 roku przez saperów Wojska Polskiego. Jego odbudowa trwała do połowy roku 1940.
  • Z powodu braku możliwości obniżenia poziomu torowiska wewnątrz obiektu nie jest możliwe zmieszczenie w nim dwóch torów wraz z siecią trakcyjną, dlatego obecnie tunel jest jednotorowy.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Austriackie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Wałbrzych - Mały Wołowiec 14. Tunel w Wałbrzychu pod górą Mały Wołowiec
 1. województwo:
  • dolnośląskie
 2. typ obiektu:
  • górski bazowy
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Wałbrzych Główny - Kłodzko Główne
 4. pierwszy zarząd:
  • SGB - Schlesische Gebirgsbahn / Śląska Kolej Górska
 5. lata budowy:
  • 1876 - 1880 (komora południowa)
  • 1909 - 1911 (komora północna)
 6. długość:
  • komora południowa - 1560 m
  • komora północna - 1601 m
 7. wysokość:
  • 516 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako dwukomorowy.
  • Północna, nowsza komora jest najdłuższym tunelem kolejowym w Polsce w jej powojennych granicach.
  • Od roku 2004 południowa, starsza komora jest wyłączona z ruchu co powoduje że odcinek Wałbrzych Główny - Jedlina Zdrój jest jednotorowy.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Niemieckie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  III Rzesza Niemiecka    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Głuszyca 15. Tunel w Głuszycy pod górą Sajdak
 1. województwo:
  • dolnośląskie
 2. typ obiektu:
  • górski
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Wałbrzych Główny - Kłodzko Główne
 4. pierwszy zarząd:
  • SGB - Schlesische Gebirgsbahn / Śląska Kolej Górska
 5. lata budowy:
  • 1876 - 1880 (komora wschodnia)
  • 1908 - 1910 (komora zachodnia)
 6. długość:
  • komora wschodnia - 384 m
  • komora zachodnia - 384 m
 7. wysokość:
  • 487 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako dwukomorowy.
  • Pod koniec II wojny światowej obie komory tunelu od strony północnej zostały wysadzone przez wycofujące się wojska niemieckie. W wyniku rekonstrukcji obiektu zakończonej w roku 1947 komora wschodnia czyli starsza uległa skróceniu o 4 m.
  • Obecnie obie komory tunelu są przejezdne ale ruch pociągów odbywa się tylko komorą wschodnią.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Niemieckie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  III Rzesza Niemiecka    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Świerki 16. Tunel w Świerkach pod górą Świerkowa Kopa
 1. województwo:
  • dolnośląskie
 2. typ obiektu:
  • górski bazowy
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Wałbrzych Główny - Kłodzko Główne
 4. pierwszy zarząd:
  • SGB - Schlesische Gebirgsbahn / Śląska Kolej Górska
 5. lata budowy:
  • 1876 - 1880 (komora południowa)
  • 1909 - 1911 (komora północna)
 6. długość:
  • komora południowa - 1176 m
  • komora północna - 1176 m
 7. wysokość:
  • 538 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako dwukomorowy.
  • Obie komory obiektu są czynne i w obu prowadzony jest ruch pociągów.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Niemieckie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  III Rzesza Niemiecka    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Uniejów - Rędziny 17. Tunel w Uniejowie - Rędzinach
 1. województwo:
  • małopolskie
 2. typ obiektu:
  • nizinny
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Jędrzejów - Kraków Główny / Olkusz
 4. pierwszy zarząd:
  • IDŽD - Iwangorodo - Dombrowskaja Železnaja Doroga / Droga Żelazna Iwanogrodzko - Dąbrowska
 5. lata budowy:
  • 1882 - 1884 (komora wschodnia)
  • 1910 - 1912 (komora zachodnia)
 6. długość:
  • komora wschodnia - 769 m
  • komora zachodnia - 748 m
 7. wysokość:
  • 350 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ od roku 1968
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako dwukomorowy.
  • Obie komory obiektu ze względu na ważną funkcję strategiczną były wielokrotnie niszczone podczas obu wojen światowych i tak samo często odbudowywane.
  • Obie komory obiektu są czynne i w obu prowadzony jest ruch pociągów - obecnie jest to fragment głównego połączenia Krakowa z Centralną Magistralą Kolejową.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Imperium Rosyjskie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Buczacz 18. Tunel w Buczaczu
 1. województwo:
  • tarnopolskie
 2. typ obiektu:
  • nizinny
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Chryplin - Biała Czortkowska
 4. pierwszy zarząd:
  • GT - k.k. Galizische Transwersalbahn / C.K. Galicyjska Kolej Transwersalna
 5. lata budowy:
  • 1881 - 1884
 6. długość:
  • 260 m
 7. wysokość:
  • 340 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednotorowy.
  • Odcinek Chryplin - Buczacz został fizycznie zlikwidowany przez wycofujące się wojska niemieckie latem 1944 roku. Nie został już odbudowany.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Austriackie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  ZSRS    okres powojenny do roku 1991
  Ukraina    czasy obecne

Synowódzko Wyżne 19. Tunel w Synowódzku Wyżnym
 1. województwo:
  • stanisławowskie
 2. typ obiektu:
  • brzegowy - widły rzek Opór i Stryj
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Stryj - Volóc
 4. pierwszy zarząd:
  • StB - Österreichische Staatsbahnen / C.K. Austriackie Koleje Państwowe
 5. rok ukończenia budowy:
  • 1887 (komora północna)
  • czasy powojenne - administracja ZSRS (komora południowa)
 6. długość:
  • 140 m (komora północna)
  • 165 m (komora południowa)
 7. wysokość:
  • 390 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ od roku 1956
 9. uwagi:
  • Tunel do czasów po II wojnie światowej czyli do okresu administrowania tymi terenami przez ZSRS istniał jako jednotorowy.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Austriackie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  ZSRS    okres powojenny do roku 1991
  Ukraina    czasy obecne

Toruń 20. Tunel w Toruniu
 1. województwo:
  • kujawsko - pomorskie
 2. typ obiektu:
  • miejski
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Toruń Główny - Toruń Wschodni
 4. pierwszy zarząd:
  • KO - Königlich Preußische Ostbahn / Królewska Pruska Kolej Wschodnia
 5. lata budowy:
  • 1886 - 1889
 6. długość:
  • 52 m
 7. wysokość:
  • 49 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ od roku 1987
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednokomorowy, dwutorowy.
  • Obiekt jest de facto bramą kolejową zamykającą od północy wjazd na stację Toruń Miasto. Stanowi ona część dawnej struktury umocnień (przejścia torowego przez wał artyleryjski) Twierdzy Toruń - obecnie fakt ten ma już tylko znaczenie historyczne.
  • W trakcie elektryfikacji odcinka Toruń Główny - Toruń Wschodni z powodu niezachowania skrajni fragment linii znajdujący się wewnątrz obiektu został przebudowany na jednotorowy.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Niemieckie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  Polska    okres powojenny i czasy obecne

Beskid 21. Tunel Beskidzki
 1. województwo:
  • stanisławowskie
 2. typ obiektu:
  • górski wododziałowy
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Stryj - Volóc
 4. pierwszy zarząd:
  • StB - Österreichische Staatsbahnen / C.K. Austriackie Koleje Państwowe
 5. lata budowy:
  • 1886 - 1891
 6. długość:
  • 1750 m
 7. wysokość:
  • 800 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
  • ✅ od roku 1956
 9. uwagi:
  • Tunel do roku 2018 istniał jako jednotorowy.
  • W dwudziestoleciu międzywojennym był to (przynajmniej częściowo) najdłuższy tunel kolejowy w Polsce.
  • W roku 1944 wojska niemieckie częściowo zniszczyły tunel, który powrócił do użytku 2 lata później.
  • Z uwagi na postępującą degradację stanu technicznego obiektu konieczna stała się jego gruntowna przebudowa lub zastąpienie nową konstrukcją. 26 września 2013 roku rozpoczęła się budowa nowego Tunelu Beskidzkego. Powstał on 30 m na południe od starego obiektu. Teraz jest dwutorowy a jego obecna długość to 1765 m. Oddanie do ekspolatacji nastapiło 24 maja 2018 roku z udziałem najwyższych władz Ukrainy.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Austriackie Królestwo Węgier    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska Czechosłowacja    okres międzywojenny - stan na rok 1938
  Polska Królestwo Węgier    rok 1939
  ZSRS    okres powojenny do roku 1991
  Ukraina    czasy obecne

Jaremcze 22. Tunel w Jaremczu
 1. województwo:
  • stanisławowskie
 2. typ obiektu:
  • górski brzegowy - zakole rzeki Prut
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Chryplin - Worochta
 4. pierwszy zarząd:
  • StB - Österreichische Staatsbahnen / C.K. Austriackie Koleje Państwowe
 5. rok ukończenia budowy:
  • 1894
 6. długość:
  • 545 m
 7. wysokość:
  • 520 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednotorowy.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Austriackie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  ZSRS    okres powojenny do roku 1991
  Ukraina    czasy obecne

Mikuliczyn 23. Tunel w Mikuliczynie
 1. województwo:
  • stanisławowskie
 2. typ obiektu:
  • górski brzegowy - zakole rzeki Prut
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Chryplin - Worochta
 4. pierwszy zarząd:
  • StB - Österreichische Staatsbahnen / C.K. Austriackie Koleje Państwowe
 5. rok ukończenia budowy:
  • 1894
 6. długość:
  • 240 m
 7. wysokość:
  • 575 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednotorowy.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Austriackie    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska    okres międzywojenny - stan na rok 1939
  ZSRS    okres powojenny do roku 1991
  Ukraina    czasy obecne

Woronienka 24. Tunel w Woronience pod Przełęczą Tatarską
 1. województwo:
  • stanisławowskie
 2. typ obiektu:
  • górski wododziałowy
 3. odcinek linii kolejowej:
  • Worochta - Rahó
 4. pierwszy zarząd:
  • StB - Österreichische Staatsbahnen / C.K. Austriackie Koleje Państwowe
 5. rok ukończenia budowy:
  • 1895
 6. długość:
  • 1209 m
 7. wysokość:
  • 845 m n.p.m.
 8. elektryfikacja:
 9. uwagi:
  • Tunel wybudowany jako jednotorowy.
  • Jest to najwyżej położony tunel na ziemiach polskich - obecnie poza jej granicami.
 10. zmiany przynależności państwowej:

  Cesarstwo Austriackie Królestwo Węgier    okres przed I wojną światową - stan na rok 1914   
  Polska Czechosłowacja    okres międzywojenny - stan na rok 1938
  Polska Królestwo Węgier    rok 1939
  ZSRS    okres powojenny do roku 1991
  Ukraina    czasy obecne
Jesteś na początku prezentacji ! Wiek XX
Strona główna | Tunele kolejowe w Polsce - wstęp | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 8 maja 2023 2004 - 2023
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.405 sek