Cieszyn
Cn

 Cieszyn - stacja oddana do użytku w roku 1888  ❋  SGS - Schlesischen und Galizischen Städtebahnlinie / Kolej Miast Śląskich i Galicyjskich

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2017   Obiekt położony na wysokości 275 m n.p.m. 

 Strona powstała przy współpracy Macieja Dembinioka - Koleje Śląska Cieszyńskiego
min 616 1.jpgWizyta 1 - czerwiec 2007.

Budynek stacji - widok od wschodu od strony wjazdu z Goleszowa. Wyjątkowo ubogi krewny okazałego dworca położonego po drugiej stronie granicy w czeskiej części miasta.

źródło: Koleje Śląska Cieszyńskiego.
min 616 2.jpgPerony 1, 2 i 3 czyli całość tutejszej stacji. Jak widać - spory ruch. Trzy EZT serii EN 57 pozajmowały wolne tory. Jeden z nich - ten przy peronie 3 odjedzie o 14:18 do Bielska Białej Głównej.
Widok na zachód - wyjazd w kierunku Zebrzydowic. Jest dwutorowy - kilometr dalej tuż przed lokalną elektrociepłownią odbija w lewo linia na drugi brzeg Olzy do Czeskiego Cieszyna. To ona była tutaj pierwsza. Kolej Miast Śląskich i Galicyjskich poprowadzona z Kojetina przez Frýdek Místek i Cieszyn do Bielska Białej powstała w roku 1888, natomiast linia do Zebrzydowic dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym.

źródło: Koleje Śląska Cieszyńskiego.
min 616 3.jpgStacja w Cieszynie - widok od strony podjazdu - ulica Feliksa Hajduka.

źródło: Koleje Śląska Cieszyńskiego.
min 616 4.jpgWizyta 2 - maj 2017.

Stacja się modernizuje - są już nowe perony. Ale nie tylko.
min 616 5.jpgDawny budynek stacyjny a dokładnie jego drewniana, parterowa część już nie istnieje. Tylko część murowana ma zostać odrestaurowana. Miasto buduje tutaj węzeł multimodalny. W tej chwili dojedziemy stąd do Czech (Frýdek Místek w takcie dwugodzinnym) i do Zebrzydowic. Ale bez wznowienia ruchu pasażerskiego do Bielska Białej będzie to tylko atrapa. To właśnie linia kolejowa pomiędzy dwoma najważniejszymi miastami regionu powinna być główną osią komunikacyjną a nie zdewastowanym balastem. Czas aby ta banalna prawda wreszcie trafiła do świadomości lokalnych władz - choć to odrębne powiaty.
Widok na wschód - wyjazd w kierunku Goleszowa. Na razie zamknięty.
min 616 6.jpg Semaforek krajoznawczy.

Główny dworzec kolejowy w Cieszynie znajduje się w części czeskiej miasta, ale Stare Miasto i najważniejsze zabytki w części polskiej. Wieża Piastowska - wieża obronna dawnego zamku książąt cieszyńskich na Górze Zamkowej w Cieszynie. Jest jedną z czterech niegdyś tu istniejących i jedyną zachowaną do dziś.
min 616 7.jpg Panorama Cieszyna z Góry Zamkowej. Rzeka płynąca przez lewą część kadru to oczywiście Olza. Po lewej Rzeczpospolita Polska, po prawej Republika Czeska a po środku Most Przyjaźni. Kiedyś przebiegała nim (do roku 1921) linia tramwajowa.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Cieszyn ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Cieszyn ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Cieszyn ❋  Atlas Kolejowy Polski
  4. Stacja Cieszyn ❋  Koleje Śląska Cieszyńskiego
  5. Ostatni przejazd "Cieszynki" z Cieszyna do Czeskiego Cieszyna ❋ You Tube
  6. 12809 jako pierwszy pociąg Frýdek Místek - Cieszyn ❋ You Tube
Lata likwidacji pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji CIESZYN
1951 ---> ČESKÝ TĚŠÍN
2009 ---> GOLESZÓW
2009 ---> ČESKÝ TĚŠÍN (ponowna likwidacja ruchu pasażerskiego)
Lata wznowienia pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji CIESZYN
1995 ---> ČESKÝ TĚŠÍN
2015 ---> ČESKÝ TĚŠÍN (ponowne wznowienie ruchu pasażerskiego)
2022 ---> GOLESZÓW
ROZKŁAD JAZDY

Cieszyn

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Okolice Cieszyna i Zaolzie | Województwo Śląskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 616 |

Liczba gości na stronie Cieszyn od 28 stycznia 2018: 2407
Data i czas poprzedniego wejścia: 12 lipca 2024 / 11:22
Średnia wejść dziennie: 1.03

Wpis do bazy MySQL: 28 stycznia 2018
Ostatnia modyfikacja strony: 9 września 2022
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.012 sek