Siewierz
Sw

 Siewierz - stacja oddana do użytku w roku 1942  ❋  DRG - Deutsche Reichsbahn - Gesellschaft / Koleje Rzeszy Niemieckiej

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2006   Obiekt położony na wysokości 301 m n.p.m. 

min 217 1.jpgPrzechodząca przez Siewierz linia kolejowa łączy (a raczej łączyła) dwa bardzo ważne śląskie węzły: Zawiercie i Tarnowskie Góry. To przez nie odbywa się większość ruchu towarowego ze Śląska na północ kraju (Magistrala Węglowa i CMK). A jednak linia ta nigdy nie zaistniała jako ważny łącznik kolejowy "zamykający" od północy Górnośląski Okręg Przemysłowy. Wręcz przeciwnie - nigdy nie została nawet zelektryfikowana, w roku 1992 na jej zachodniej części (Tarnowskie Góry - Mierzęcice) ruch pociągów towarowych został zawieszony a obecnie fragment ten jest już całkowicie nieprzejezdny.
Widok na zachód - wyjazd w kierunku Tarnowskich Gór. W oddali wiadukt którego górą przebiega "gierkówka" - czyli DK nr 1.
min 217 2.jpgMniej niż lokalny charakter tej linii sprawił że stacja w Siewierzu jest chyba jedyną w promieniu wielu dziesiątek kilometrów, gdzie zachowała się jeszcze sygnalizacja kształtowa.
Widok na wschód - wyjazd w kierunku Zawiercia.
min 217 3.jpgBudynek stacyjny - widok od strony torów. Pozostał nawet peron, chociaż ruch pasażerski nie funkcjonuje tu od prawie 30-tu lat...
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Siewierz ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Siewierz ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Siewierz ❋  Atlas Kolejowy Polski
1* Komunikacja pasażerska na linii Zawiercie - Tarnowskie Góry była likwidowana etapami: odcinek Tarnowskie Góry - Mierzęcice nie działa od 1 lipca 1964 roku, natomiast odcinek Zawiercie - Siewierz - Mierzęcice od 30 czerwca 1975 roku. Ruch towarowy (a więc ruch pociągów w ogóle) na odcinku Tarnowskie Góry - Mierzęcice został zlikwidowany 15 grudnia 1992 roku.

2* Odcinek Zawiercie - Siewierz używany jest jako bocznica towarowa do pobliskiej kopalni dolomitu (Górnicze Zakłady Dolomitu S.A. w Siewierzu) oraz do lotniska w Pyrzowicach. Możliwe więc że właśnie ten drugi fakt jest przyszłością tej linii, ponieważ szlak w kierunku Tarnowskich Gór przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice. Pod pewnymi względami jest więc nieocenioną możliwością szybkiej komunikacji kolejowej wprost na lotnisko - nie tylko z wielkich miast aglomeracji górnośląskiej, a także z Częstochowy.

3* Szumnie zapowiadana reaktywacja ruchu pasażerskiego na gruntownie zmodernizowanej i zelektryfikowanej linii Zawiercie - Tarnowskie Góry realizowana przez Koleje Śląskie nastąpiła 10 grudnia 2023 roku.
  Szybko, sprawnie i komfortowo pociągiem z Tarnowskich Gór i Zawiercia do portu lotniczego Katowice Airport w Pyrzowicach. Linia kolejowa Zawiercie - Tarnowskie Góry wraca do życia. Po jej uruchomieniu czas dojazdu na lotnisko z Katowic lub Częstochowy będzie wynosił mniej więcej godzinę.
  
  Wzdłuż odbudowywanej linii kolejowej Zawiercie - Pyrzowice Lotnisko - Tarnowskie Góry będą nasadzenia drzew i krzewów na powierzchni ponad 7 ha na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec i Siewierz. Przewidziano posadzenie m.in. śliwy, tarniny, głogu i róży - gatunków dostosowanych do warunków siedliskowych ptaków: gąsiorka i jarzębatka. Będą zamontowane budki lęgowe dla dzięcioła, sowy włochatki i gołębia siniaka. Zwierzęta żyjące na ziemi bezpiecznie przejdą pod linią kolejową, gdyż będą odpowiednio przygotowane i dodatkowe przepusty dla zwierząt. Dla płazów przewidziano wodny zbiornik w Porębie, który zapewni im odpowiednie warunki bytowania. Żeby się tylko nie potopiły !
ROZKŁAD JAZDY

Siewierz

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Górny Śląsk | Województwo Śląskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 217 |

Liczba gości na stronie Siewierz od 12 grudnia 2006: 8367
Data i czas poprzedniego wejścia: 18 lipca 2024 / 21:59
Średnia wejść dziennie: 1.31

Wpis do bazy MySQL: 12 grudnia 2006
Ostatnia modyfikacja strony: 3 lipca 2024
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.007 sek