Siewierz
Sw logo_tow.gif f-pl.png

 Siewierz - stacja oddana do użytku w roku 1942  ❋  DRG - Deutsche Reichsbahn - Gesellschaft / Koleje Rzeszy Niemieckiej

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2006   Obiekt położony na wysokości 301 m n.p.m. 

min 217 1.jpgPrzechodząca przez Siewierz linia kolejowa łączy (a raczej łączyła) dwa bardzo ważne śląskie węzły: Zawiercie i Tarnowskie Góry. To przez nie odbywa się większość ruchu towarowego ze Śląska na północ kraju (Magistrala Węglowa i CMK). A jednak linia ta nigdy nie zaistniała jako ważny łącznik kolejowy "zamykający" od północy Górnośląski Okręg Przemysłowy. Wręcz przeciwnie - nigdy nie została nawet zelektryfikowana, w roku 1992 na jej zachodniej części (Tarnowskie Góry - Mierzęcice) ruch pociągów towarowych został zawieszony a obecnie fragment ten jest już całkowicie nieprzejezdny.
Widok na zachód - wyjazd w kierunku Tarnowskich Gór. W oddali wiadukt którego górą przebiega "gierkówka" - czyli DK nr 1.
min 217 2.jpgMniej niż lokalny charakter tej linii sprawił że stacja w Siewierzu jest chyba jedyną w promieniu wielu dziesiątek kilometrów, gdzie zachowała się jeszcze sygnalizacja kształtowa.
Widok na wschód - wyjazd w kierunku Zawiercia.
min 217 3.jpgBudynek stacyjny - widok od strony torów. Pozostał nawet peron, chociaż ruch pasażerski nie funkcjonuje tu od prawie 30-tu lat...
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Siewierz ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Siewierz ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Siewierz ❋  Atlas Kolejowy Polski
Komunikacja pasażerska na linii Zawiercie - Tarnowskie Góry była likwidowana etapami: odcinek Tarnowskie Góry - Mierzęcice nie działa od 1 lipca 1964 r, natomiast odcinek Zawiercie - Siewierz - Mierzęcice od 30 czerwca 1975 r. Ruch towarowy (a więc ruch pociągów w ogóle) na odcinku Tarnowskie Góry - Mierzęcice został zlikwidowany 15 grudnia 1992 r.
Obecnie odcinek Zawiercie - Siewierz używany jest jako bocznica towarowa do pobliskiej kopalni dolomitu (Górnicze Zakłady Dolomitu S.A. w Siewierzu) oraz do lotniska w Pyrzowicach. Możliwe więc że właśnie ten drugi fakt jest przyszłością tej linii, ponieważ szlak w kierunku Tarnowskich Gór przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Katowice - Pyrzowice. Pod pewnymi względami jest więc nieocenioną możliwością szybkiej komunikacji kolejowej wprost na lotnisko - nie tylko z wielkich miast aglomeracji górnośląskiej, a także z Częstochowy.
  Szybko, sprawnie i komfortowo pociągiem z Tarnowskich Gór i Zawiercia do portu lotniczego Katowice Airport w Pyrzowicach. Linia kolejowa Zawiercie - Tarnowskie Góry wraca do życia. Po jej uruchomieniu czas dojazdu na lotnisko z Katowic lub Częstochowy będzie wynosił mniej więcej godzinę.
  
  Wzdłuż odbudowywanej linii kolejowej Zawiercie - Pyrzowice Lotnisko - Tarnowskie Góry będą nasadzenia drzew i krzewów na powierzchni ponad 7 ha na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec i Siewierz. Przewidziano posadzenie m.in. śliwy, tarniny, głogu i róży - gatunków dostosowanych do warunków siedliskowych ptaków: gąsiorka i jarzębatka. Będą zamontowane budki lęgowe dla dzięcioła, sowy włochatki i gołębia siniaka. Zwierzęta żyjące na ziemi bezpiecznie przejdą pod linią kolejową, gdyż będą odpowiednio przygotowane i dodatkowe przepusty dla zwierząt. Dla płazów przewidziano wodny zbiornik w Porębie, który zapewni im odpowiednie warunki bytowania.
Strona główna | Górny Śląsk | Województwo Śląskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 217 |

Liczba gości na stronie Siewierz od 12 grudnia 2006: 7892
Data i czas poprzedniego wejścia: 25 września 2023 / 21:46
Średnia wejść dziennie: 1.29

Wpis do bazy MySQL: 12 grudnia 2006
Ostatnia modyfikacja strony: 28 lutego 2023
2004 - 2023
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.007 sek