Alytus

Olitahistoryczna polska nazwa miejscowości

 Alytus - stacja oddana do użytku w roku 1899  ❋  GORŽD - Głownoje Obszczestwo Rossijskich Železnych Dorog / Główny Zarząd Rosyjskich Dróg Żelaznych

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2019   Obiekt położony na wysokości 93 m n.p.m. 

min 828 1.jpgTo jedyny peron na stacji w Olicie. Budynek (częściowo zmodernizowany i zamieniony na pomieszczenia biurowe) wygląda niestety bardzo postsowiecko. Na dodatek jest tu zupełnie pusto, ponieważ obacna stacja znajduje się daleko od miasta i od lat nie zaglądają tu pociagi pasażerskie. Odcinek dawnej Kolei Zaniemeńskiej łączący Šeštokai i Alytus jest od roku 2001 tylko bocznicą towarową.
min 828 2.jpgWidok na południowy zachód - wyjazd w stronę Szostakowa.
min 828 3.jpgUjęcie odwrotne - budynek stacji od strony zachodniej. Fragment gmaszyska najbliższy nas po prawej wygląda na opuszczoną kotłownię dzięki czemu (pomimo fragmentarycznej modernizacji) całość wygląda dość posępnie.
min 828 4.jpgUjęcie na północny wschód - nieistniejący już wyjazd w stronę przeprawy przez Niemen i stacji Varena (za stacją łagodnie w prawo) oraz na wprost na bocznice do terenów które można określić mianem strefy przemysłowej.
Alytus
mapa topograficzna
rok 1928
Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939.
min 828 5.jpg map_1_al.jpg
min 828 6.jpg
Alytaus geležinkelio statios zupełnie nie przypomina niczego co znamy z innych obiektów Kolei Zaniemeńskiej - chociażby stacji w Šeštokai, Suwałkach lub Augustowie. Na dodatek jest położona zupełnie poza miastem. Jest tak gdyż ponieważ dawna, historyczna stacja w Olicie znajduje się w zupełnie innym miejscu - 5 km w linii prostej na wschód. Tor kolejowy prowadzący przez centrum miasta został zlikwidowany w roku 1997 (częściowo jego śladem przebiega obecnie ścieżka rowerowa), ale popadające w ruinę mury dawnej stacji (architektura typowa dla tej linii) znajdujemy na południe od Gardino gatvé - mamy to na dwóch ostatnich zdjęciach.

źródło: serwis Parovoz IS.

W dwudziestoleciu międzywojennym Olita nie była punktem końcowym linii kolejowej z Šeštokai. Pociągi przekraczały Niemen i dojeżdżały do stacji Artylerija nad jeziorem Daugai a dopiero dalszy odcinek do Oran (przecięty ówczesną granicą polsko - litewską) był nieprzejezdny. Stan ten uległ zmianie w roku 1926 gdy rozebrano drewniany most nad Niemnem. Pomimo powojennych zmian granic stan ten nie uległ korekcie ani w czasach sowieckich ani też po odzyskaniu niepodległości przez Litwę.

Linki zewnętrzne
  1. Stacja Alytus ❋  Atlas Kolejowy Polski
Strona główna | Podlasie | Alytaus apskritis | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 828 |

Liczba gości na stronie Alytus od 30 sierpnia 2019: 1876
Data i czas poprzedniego wejścia: 16 lipca 2024 / 20:08
Średnia wejść dziennie: 1.06

Wpis do bazy MySQL: 30 sierpnia 2019
Ostatnia modyfikacja strony: 15 lipca 2024
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.01 sek