Orlová
logo_tow.gif f-cz.png

Orłowaprzedwojenna polska nazwa stacji
(sporne tereny Spisza, Orawy i Śląska Cieszyńskiego przejęte przez Polskę w 1938 roku)

 Orłowa - stacja oddana do użytku w roku 1869  ❋  KOB - Privilegierte Kaschau - Oderberger Bahn / Košicko - Bohumínská Dráha / Kolej Koszycko - Bogumińska

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2017   Obiekt położony na wysokości 225 m n.p.m. 

Kopalnie węgla brunatnego w trójstyku PL/CZ/DECzescy politycy z zadowoleniem przyjęli decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (postanowienie wydała ponownie jednoosobowo pani wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta z Hiszpanii) o nałożeniu na Polskę kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, chociaż niektórzy z nich twierdzą że jej wysokość - 500 000 EUR dziennie to zbyt mało.
Czeskie elity polityczne opanowały więc umiejętność strzelania innym w plecy do perfekcji, bo jak widać - historia się powtarza. Tak samo jak w roku 1919 gdy rząd Czechosłowacji próbował "wyzwalać" Śląsk Cieszyński aż po Skoczów i Bielsko Białą a później blokował dostawy broni dla polskiego wojska walczącego z bolszewikami. Tak samo jak w roku 1945 gdy inny rząd Czechosłowacji zajmował Ziemię Kłodzką i widział granicę swojego kraju na północ od Nysy, Prudnika i Raciborza.

Tylko wredny niegodziwiec może pomyśleć o tym że Polska z dnia na dzień wstrzyma wydobycie w kopalni, zastopuje pracę czwartej co do wielkości elektrowni Polsce i tym samym zrezygnuje z 7 % krajowego bilansu energetycznego. Tylko dureń może uwierzyć w to że polski rząd zlikwiduje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w regionie który na ich nadmiar nie narzeka. I tylko pospolity głupek może zaaprobować fakt że przed nadchodzącą zimą pozbawieni będą ciepła mieszkańcy Bogatyni, Turoszowa i sąsiednich miejscowości.
Rząd Polski zapowiedział że nie ma mowy o zamknięciu kopalni Turów. Mam więc nadzieję że nie zapłaci na rzecz Komisji Europejskiej ani jednego eurocenta.

- Czescy politycy w czasie kampanii wyborczej w swoim kraju zachęcają TSUE do jeszcze większego, finansowego szantażu wobec Polski.
- Czeski Greenpeace, europejskie organizacje proekologiczne i wtórujący im użyteczni idioci w Polsce licytują się w eskalowania gróźb i pozbawionych realizmu żądań.
- Czescy oligarchowie z zadowoleniem oczekują na możliwość zwiększenia wydobycia w swoich kopalniach.
- Czeska komisarz Vera Jourova wtykająca z uporem maniaka swój nos w nie swoje sprawy. Przede wszystkim polskie.
Wystarczy. Tak postępuje przyjaciel ? Nie. Nawet premier Mateusz Morawiecki mówiąc o "czeskich przyjaciołach" w kontekście Turowa ma taką minę jakby sam nie wierzył w to, co mówi.

Na koniec nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie. Czy Grupa Wyszehradzka nadal istnieje i czy ma ona obecnie rację bytu ? V4 miało być porozumieniem czterech państw Europy Środkowej związanych podobnymi doświadczeniami dziejowymi oraz wspólnotą idei i interesów na forum europejskim. Ja takiej wspólnoty pomiędzy Polską i Czechami obecnie nie widzę i oby to był tylko chwilowy, zły sen.

Kopalnia węgla brunatnego Vršany - północne CzechyČeští politici uvítali rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie (rozhodnutí opět vydal místopředseda Rosario Silva de Lapuerta ze Španělska) uložit Polsku sankce za neudržení těžby v dole Turów, ačkoli někteří tvrdí, že její částka - 500 000 EUR denně je příliš málo.
Česká politická elita zvládla schopnost střílet ostatní do zad k dokonalosti, protože jak vidíte - historie se opakuje. Totéž jako v roce 1919, kdy se československá vláda pokusila "osvobodit" Těšínské Slezsko až po Skoczów a Bielsko Biała a později zablokovala dodávky zbraní polské armádě bojující proti bolševikům. Stejné jako v roce 1945, kdy jiná československá vláda obsadila Kladskou zemi a viděla hranici své země na sever od Nysy, Prudniku a Racibórze.

Jen ošklivý zlý člověk si může myslet, že Polsko zastaví těžbu v dole přes noc, zastaví práci čtvrté největší elektrárny v Polsku a vzdá se tak 7% národní energetické bilance. Jen blázen může věřit, že polská vláda zruší několik tisíc pracovních míst v regionu, který si nestěžuje na jejich přebytek. A jen obyčejný idiot může schválit skutečnost, že obyvatelé Bogatynie, Turoszowa a sousedních měst budou před nadcházející zimou zbaveni tepla.
Polská vláda oznámila, že o uzavření dolu Turów není řeč. Doufám tedy, že nezaplatí Evropské komisi ani cent.

- Čeští politici během volební kampaně ve své zemi vybízejí SDEU k ještě většímu finančnímu vydírání proti Polsku.
- Česká Greenpeace, evropské proenvironmentální organizace a užiteční idioti, kteří je doprovázejí v Polsku, soutěží o eskalaci hrozeb a požadavků postrádajících realismus.
- Čeští oligarchové jsou rádi, že vidí příležitost ke zvýšení produkce ve svých dolech.
- Česká komisařka Věra Jourová tvrdohlavě strkala nos do svých záležitostí. Hlavně polsky.
Dost. Tohle dělá přítel ? Ne. I premiér Mateusz Morawiecki, mluvící v kontextu Turowa o "českých přátelích", vypadá, jako by nevěřil tomu, co říká.

Konečně otázka, která mě trápí už nějakou dobu. Existuje Visegrádská Skupina stále a má důvod ? V4 měla být dohodou čtyř středoevropských zemí souvisejících s podobnými historickými zkušenostmi a komunitou myšlenek a zájmů na evropském fóru. Nevidím nyní takovou komunitu mezi Polskem a Českou republikou a může to být jen dočasný, zlý sen.
Privilegierte Kaschau - Oderberger Bahn czyli Kolej Koszycko - Bogumińska. Po I wojnie światowej jej północny fragment był jedną z głównych przyczyn polsko - czeskiego konfliktu o zachodnią część Śląska Cieszyńskiego, który zatruł na całość dwudziestolecia międzywojennego dobrosąsiedzkie układy. Dziś jest bardzo ważną magistralą kolejową na pograniczu czesko - słowacko - polskim.
min 622 1.jpgDawna stacja kolejowa w Orłowej to już tylko 2 czynne tory. Po torze trzecim (był tu jeszcze w roku 2015) pozostały tylko podkłady a czwarty właśnie się likwiduje. Na wprost pozostałość po stacyjnych magazynach i dwójka zabłąkanych tubylców idących w kierunku Bogumina. Ogólnie - wyjazd w kierunku zachodnim.
min 622 2.jpgUjęcie analogiczne - raz jeszcze widok w stronę Bogumina. Po prawej (tam gdzie te krzaczyska) stał kiedyś budynek dworca. Został rozebrany niedługo po likwidacji pociągów pasażerskich na tej linii, a więc w 1967 r. Tylko ulica przebiegająca równolegle nosi nazwę - a jakże - Nádražní.
min 622 3.jpgUjęcie odwrotne - widok w kierunku Czeskiego Cieszyna. Ponad dachem dawnego budynku toromistrza widoczne wieże pobliskiego kościoła pod wezwaniem Narození Panny Marie. Jeszcze chwilka i obejrzymy go z bliska.
min 622 4.jpgNa stacji nadal mamy czynną sygnalizację świetlną w wersji karzełkowej.
min swk ov 1.jpg Semaforek historyczny.

Stacja w Orłowej - lata świetności.

źródło nieznane - oryginał widokówki jest obecnie niedostępny, serwis nie posiada praw autorskich do tej grafiki.
Linia kolejowa łącząca Bogumin z Cieszynem powstała w roku 1869 i była pierwszym fragmentem Kolei Koszycko - Bogumińskiej

+ PL: Kolej Koszycko - Bogumińska
+ CZ: Košicko - Bohumínská Dráha
+ SK: Košicko - Bohumínska Železnica
+ DE: Kaschau - Oderberger Bahn
+ HU: Kassa - Oderbergi Vasút


która 3 lata później i 360 km dalej - wzdłuż południowych stoków Karpat dotarła do Koszyc i Preszowa. Ten sam odcinek (jako pierwszy i na szczęście jedyny) został zamknięty dla komunikacji pasażerskiej. Nastąpiło to 28 maja 1967 r. Oficjalnym, podawanym przez czechosłowackie władze powodem faktycznej likwidacji linii przez Orłową była jej szybka degradacja techniczna powodowana szkodami górniczymi. Nową końcówkę Kolei Koszycko - Bogumińskiej poprowadzono zachodnim skrajem Karviny do stacji Dětmarovice (Dziećmorowice). Tam włączyła się ona we fragment większej całości czyli w odcinek Ostrava - Zebrzydowice. Skutkiem tego Orłowa jest od lat największym czeskim miastem bez komunikacji kolejowej. Jednotorowy i niezelektryfikowany (będący praktycznie bocznicą zbiorczą do pobliskich kopalni) szlak kolejowy tędy przechodzący w niczym nie przypomina dawnej, tak strategicznie ważnej dla Czechosłowacji (a także w dwóch krótkich okresach historii najnowszej dla Polski) magistrali kolejowej.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Orlová ❋  Atlas Kolejowy Polski
  2. Stacja Orlová ❋  Koleje Śląska Cieszyńskiego
min 622 5.jpg Semaforek krajoznawczy.

Kościół Najświętszej Marii Panny w Orłowej wybudowany w latach 1903 - 1906 w stylu neogotyckim na miejscu starego kościoła klasztornego. Prezentuje się bardzo okazale, ale najbliższe otoczenie (ta upiorna, ponura, szaro - czarna budowla po prawej) pozostawia bardzo wiele do życzenia.
min 622 6.jpg Spojrzenie w przeciwnym kierunku z klasztornej górki w dół. W pobliskiej kamienicy znajduje się m. in. siedziba lokalnych władz - ratusz miasta Orlová. A na pierwszym planie Jola i Bartuś.
Strona główna | Okolice Cieszyna i Zaolzie | Moravskoslezský Kraj | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 622 |

Liczba gości na stronie Orlová od 28 stycznia 2018: 1127
Data i czas poprzedniego wejścia: 25 stycznia 2022 / 01:00
Średnia wejść dziennie: 0.78

Wpis do bazy MySQL: 28 stycznia 2018
Ostatnia modyfikacja strony: 23 grudnia 2021
2004 - 2022
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.028 sek