Bohumín
logo_cd.gif f-cz.png

Boguminprzedwojenna polska nazwa stacji
(sporne tereny Spisza, Orawy i Śląska Cieszyńskiego przejęte przez Polskę w 1938 roku)

 Bogumin - stacja oddana do użytku w roku 1847  ❋  KFNB - k.k. privilegierte Kaiser Ferdinands Nordbahn / C.K. Uprzywilejowana Kolej Północna Cesarza Ferdynanda

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2017   Obiekt położony na wysokości 208 m n.p.m. 

 Strona powstała przy współpracy Jerzego Granowskiego z Katowic
Kopalnie węgla brunatnego w trójstyku PL/CZ/DECzescy politycy z zadowoleniem przyjęli decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (postanowienie wydała ponownie jednoosobowo pani wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta z Hiszpanii) o nałożeniu na Polskę kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, chociaż niektórzy z nich twierdzą że jej wysokość - 500 000 EUR dziennie to zbyt mało.
Czeskie elity polityczne opanowały więc umiejętność strzelania innym w plecy do perfekcji, bo jak widać - historia się powtarza. Tak samo jak w roku 1919 gdy rząd Czechosłowacji próbował "wyzwalać" Śląsk Cieszyński aż po Skoczów i Bielsko Białą a później blokował dostawy broni dla polskiego wojska walczącego z bolszewikami. Tak samo jak w roku 1945 gdy inny rząd Czechosłowacji zajmował Ziemię Kłodzką i widział granicę swojego kraju na północ od Nysy, Prudnika i Raciborza.

Tylko wredny niegodziwiec może pomyśleć o tym że Polska z dnia na dzień wstrzyma wydobycie w kopalni, zastopuje pracę czwartej co do wielkości elektrowni Polsce i tym samym zrezygnuje z 7 % krajowego bilansu energetycznego. Tylko dureń może uwierzyć w to że polski rząd zlikwiduje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w regionie który na ich nadmiar nie narzeka. I tylko pospolity głupek może zaaprobować fakt że przed nadchodzącą zimą pozbawieni będą ciepła mieszkańcy Bogatyni, Turoszowa i sąsiednich miejscowości.
Rząd Polski zapowiedział że nie ma mowy o zamknięciu kopalni Turów. Mam więc nadzieję że nie zapłaci na rzecz Komisji Europejskiej ani jednego eurocenta.

- Czescy politycy w czasie kampanii wyborczej w swoim kraju zachęcają TSUE do jeszcze większego, finansowego szantażu wobec Polski.
- Czeski Greenpeace, europejskie organizacje proekologiczne i wtórujący im użyteczni idioci w Polsce licytują się w eskalowania gróźb i pozbawionych realizmu żądań.
- Czescy oligarchowie z zadowoleniem oczekują na możliwość zwiększenia wydobycia w swoich kopalniach.
- Czeska komisarz Vera Jourova wtykająca z uporem maniaka swój nos w nie swoje sprawy. Przede wszystkim polskie.
Wystarczy. Tak postępuje przyjaciel ? Nie. Nawet premier Mateusz Morawiecki mówiąc o "czeskich przyjaciołach" w kontekście Turowa ma taką minę jakby sam nie wierzył w to, co mówi.

Na koniec nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie. Czy Grupa Wyszehradzka nadal istnieje i czy ma ona obecnie rację bytu ? V4 miało być porozumieniem czterech państw Europy Środkowej związanych podobnymi doświadczeniami dziejowymi oraz wspólnotą idei i interesów na forum europejskim. Ja takiej wspólnoty pomiędzy Polską i Czechami obecnie nie widzę i oby to był tylko chwilowy, zły sen.

Kopalnia węgla brunatnego Vršany - północne CzechyČeští politici uvítali rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie (rozhodnutí opět vydal místopředseda Rosario Silva de Lapuerta ze Španělska) uložit Polsku sankce za neudržení těžby v dole Turów, ačkoli někteří tvrdí, že její částka - 500 000 EUR denně je příliš málo.
Česká politická elita zvládla schopnost střílet ostatní do zad k dokonalosti, protože jak vidíte - historie se opakuje. Totéž jako v roce 1919, kdy se československá vláda pokusila "osvobodit" Těšínské Slezsko až po Skoczów a Bielsko Biała a později zablokovala dodávky zbraní polské armádě bojující proti bolševikům. Stejné jako v roce 1945, kdy jiná československá vláda obsadila Kladskou zemi a viděla hranici své země na sever od Nysy, Prudniku a Racibórze.

Jen ošklivý zlý člověk si může myslet, že Polsko zastaví těžbu v dole přes noc, zastaví práci čtvrté největší elektrárny v Polsku a vzdá se tak 7% národní energetické bilance. Jen blázen může věřit, že polská vláda zruší několik tisíc pracovních míst v regionu, který si nestěžuje na jejich přebytek. A jen obyčejný idiot může schválit skutečnost, že obyvatelé Bogatynie, Turoszowa a sousedních měst budou před nadcházející zimou zbaveni tepla.
Polská vláda oznámila, že o uzavření dolu Turów není řeč. Doufám tedy, že nezaplatí Evropské komisi ani cent.

- Čeští politici během volební kampaně ve své zemi vybízejí SDEU k ještě většímu finančnímu vydírání proti Polsku.
- Česká Greenpeace, evropské proenvironmentální organizace a užiteční idioti, kteří je doprovázejí v Polsku, soutěží o eskalaci hrozeb a požadavků postrádajících realismus.
- Čeští oligarchové jsou rádi, že vidí příležitost ke zvýšení produkce ve svých dolech.
- Česká komisařka Věra Jourová tvrdohlavě strkala nos do svých záležitostí. Hlavně polsky.
Dost. Tohle dělá přítel ? Ne. I premiér Mateusz Morawiecki, mluvící v kontextu Turowa o "českých přátelích", vypadá, jako by nevěřil tomu, co říká.

Konečně otázka, která mě trápí už nějakou dobu. Existuje Visegrádská Skupina stále a má důvod ? V4 měla být dohodou čtyř středoevropských zemí souvisejících s podobnými historickými zkušenostmi a komunitou myšlenek a zájmů na evropském fóru. Nevidím nyní takovou komunitu mezi Polskem a Českou republikou a může to být jen dočasný, zlý sen.
min 448 1.jpgW dawnej Czechosłowacji, a więc w czasach już trochę zamierzchłych Bohumín był jednym z kluczowych węzłów kolejowych tego kraju. Obecnie, leżąc trochę na skraju Republiki Czeskiej nadal pełni ważną rolę na sieci kolejowej naszego południowego sąsiada.
Obecny budynek dworca w stylu neorenesansowym przy obecnej ulicy Adama Mickiewicza powstał na początku XX wieku. Privilegirte Kaiser Ferdinands Nordbahn była wówczas najważniejszą magistralą kolejową północnej części Monarchii Austro - Wegierskiej. W lipcu 1991 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków Republiki Czeskiej i poddano go gruntownej modernizacji.
Na chwilę wejdźmy do środka...
min 448 2.jpgSpojrzenie pierwsze - wrzesień 2007

Główna hala dworca pełna dawnego, burżuazyjnego blasku. Dobrze że coraz więcej polskich dworców zaczyna się prezentować równie elegancko. Wnętrza tych w Krakowie, Tarnowie i Przemyślu (czyżby echo wspólnej, imperialnej historii połączenia kolejowego Wiedeń - Lwów ?) wyglądają nawet podobnie :))

min 448 3.jpgJest 09:20. EX "Vajgar" z Břeclav wjeżdża prawie punktualnie na tor przy peronie 2. Pociąg został przyprowadzony przez elektrowóz 362 164-6 produkcji Škoda Plzeň a.s.
min 448 4.jpgSpojrzenie drugie 10 lat później - maj 2017

Nástupiště 3 - widok z północnego wschodu. Po prawej budynek dworca a na wprost bardzo charakterystyczny element bogumińskiej stacji - stalowa kładka nad torami w stylu brytyjskim. Jest tutaj od czasów międzywojennych i też została uznana za zabytek.

min 448 5.jpgNástupiště 3 - ujęcie odwrotne - ogólny widok na północny wschód czyli wyjazd w kierunku Petrovic (a od roku 1963 także w kierunku Karviny hlavní nádraží). Rozgałęzienie obu linii następuje na stacji Dětmarovice (Dziećmorowice). Tuż obok niej wybudowano wielką elektrownię weglową widzianą także z naszej strony granicy.
min 448 6.jpgPozostajemy na peronie 3. Po sąsiedzku na torze postojowym zaparkował polski elektrowóz EP 09 - 015. Zapewne czeka na kolejny międzynarodowy skład z którym wróci do naszego kraju. Od roku 2007 pociągi wyjeżdżające z Polski przez stację graniczną Zebrzydowice nie zatrzymują się w Petrovicach u Karviné. Kiedyś wymiana lokomotyw następowała właśnie tam. Teraz dopiero tu. Stąd obecność polskich maszyn w Bohumínie jest zwykłą codziennością.
min 448 7.jpgI jeszcze jeden elektrowóz - tym razem czeski. Škoda 79E1 o numerze 130 006 zmierza w kierunku stacji towarowej lub dalej - do Ostravy. Na wprost widoczny nowoczesny wiadukt którego górą wiedzie DK nr 67 - jedna z głównych osi drogowych czeskiej części Śląska Cieszyńskiego.
min 448 8.jpgPrzeciwległy koniec peronu 3. Widok na południowy zachód - początek bardzo rozbudowanej towarowej części stacji. Na wprost wyjazd w kierunku Ostravy - to główny tok dawnej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Ale nie tylko. Za częścią towarową odbija w lewo jednotorowy, niezelektryfikowany i mocno zdegradowany technicznie szlak do Czeskiego Cieszyna przez Orłową. Jest to początkowy odcinek Kolei Koszycko - Bogumińskiej. Nie używany w normalnym ruchu pociągów od roku 1967 jest już tylko bocznicą kolejową do kilku pobliskich kopalni.
min 448 9.jpgNatomiast zaraz za wiaduktem w prawo odgałęzia się szlak do Chałupek. To dawna Wilhelmsbahn AG prowadząca do Kędzierzyna Koźla. W dawnych czasach była elementem pierwszego połączenia kolejowego Berlina z Wiedniem. Natomiast obecnie w sposób umowny można przyjąć że jest ona początkiem magistrali nadodrzańskiej prowadzącej z Bohumína przez Opole i Wrocław prawie nad Bałtyk - aż do Szczecina.
Nástupiště 1 i raz jeszcze widok na południowy zachód w kierunku Ostravy. Na końcu tej linii znajduje się Wiedeń i dawny dworzec Nordbahnhof.
min 448 10.jpgNa peron 2 podstawił się rychlík do Brna hlavní nádraží. Odjedzie z Bohumína o 14:29.
min 448 11.jpgNiedługo później na stację wjeżdża lekko spóźniony (10 minut) EC "Varsovia" relacji Warszawa Wschodnia - Budapest Keleti. Elektrowóz EP 09 - 043 oczywiście dalej nie jedzie, w drodze na Słowację zastąpi go prawdopodobnie wielosystemowa maszyna Českich Dráh serii 362.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Bohumín ❋  Baza Kolejowa Kolej.one.pl
  2. Stacja Bohumín ❋  Atlas Kolejowy Polski
  3. Stacja Bohumín ❋  Koleje Śląska Cieszyńskiego
  4. Stacja Bohumín ❋  Galerie Fotograficzne Jerzego Granowskiego
  5. Popis trati 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín ❋  Žel Page
  6. Popis trati 320 Bohumín - Čadca ❋  Žel Page
Lata likwidacji pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji ČESKÝ TĚŠÍN
1945 ---> CHAŁUPKI
1967 ---> Orlová - ČESKÝ TĚŠÍN
Lata wznowienia pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji ČESKÝ TĚŠÍN
1992 ---> CHAŁUPKI
ROZKŁAD JAZDY

Bohumín

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Okolice Cieszyna i Zaolzie | Moravskoslezský Kraj | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 448 |

Liczba gości na stronie Bohumín od 27 września 2017: 1690
Data i czas poprzedniego wejścia: 25 stycznia 2022 / 00:59
Średnia wejść dziennie: 1.07

Wpis do bazy MySQL: 27 września 2017
Ostatnia modyfikacja strony: 6 stycznia 2022
2004 - 2022
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.076 sek