Smržovka
logo_cd.gif f-cz.png

Morchensternprzedwojenna niemiecka nazwa stacji
(Sudetenland - terytorium włączone do Rzeszy Niemieckiej w październiku 1938 roku)

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2007   Obiekt położony na wysokości 600 m n.p.m. 

Kopalnie węgla brunatnego w trójstyku PL/CZ/DECzescy politycy z zadowoleniem przyjęli decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (postanowienie wydała ponownie jednoosobowo pani wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta z Hiszpanii) o nałożeniu na Polskę kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, chociaż niektórzy z nich twierdzą że jej wysokość - 500 000 EUR dziennie to zbyt mało.
Czeskie elity polityczne opanowały więc umiejętność strzelania innym w plecy do perfekcji, bo jak widać - historia się powtarza. Tak samo jak w roku 1919 gdy rząd Czechosłowacji próbował "wyzwalać" Śląsk Cieszyński aż po Skoczów i Bielsko Białą a później blokował dostawy broni dla polskiego wojska walczącego z bolszewikami. Tak samo jak w roku 1945 gdy inny rząd Czechosłowacji zajmował Ziemię Kłodzką i widział granicę swojego kraju na północ od Nysy, Prudnika i Raciborza.

Tylko wredny niegodziwiec może pomyśleć o tym że Polska z dnia na dzień wstrzyma wydobycie w kopalni, zastopuje pracę czwartej co do wielkości elektrowni Polsce i tym samym zrezygnuje z 7 % krajowego bilansu energetycznego. Tylko dureń może uwierzyć w to że polski rząd zlikwiduje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w regionie który na ich nadmiar nie narzeka. I tylko pospolity głupek może zaaprobować fakt że przed nadchodzącą zimą pozbawieni będą ciepła mieszkańcy Bogatyni, Turoszowa i sąsiednich miejscowości.
Rząd Polski zapowiedział że nie ma mowy o zamknięciu kopalni Turów. Mam więc nadzieję że nie zapłaci na rzecz Komisji Europejskiej ani jednego eurocenta.

- Czescy politycy w czasie kampanii wyborczej w swoim kraju zachęcają TSUE do jeszcze większego, finansowego szantażu wobec Polski.
- Czeski Greenpeace, europejskie organizacje proekologiczne i wtórujący im użyteczni idioci w Polsce licytują się w eskalowania gróźb i pozbawionych realizmu żądań.
- Czescy oligarchowie z zadowoleniem oczekują na możliwość zwiększenia wydobycia w swoich kopalniach.
- Czeska komisarz Vera Jourova wtykająca z uporem maniaka swój nos w nie swoje sprawy. Przede wszystkim polskie.
Wystarczy. Tak postępuje przyjaciel ? Nie. Nawet premier Mateusz Morawiecki mówiąc o "czeskich przyjaciołach" w kontekście Turowa ma taką minę jakby sam nie wierzył w to, co mówi.

Na koniec nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie. Czy Grupa Wyszehradzka nadal istnieje i czy ma ona obecnie rację bytu ? V4 miało być porozumieniem czterech państw Europy Środkowej związanych podobnymi doświadczeniami dziejowymi oraz wspólnotą idei i interesów na forum europejskim. Ja takiej wspólnoty pomiędzy Polską i Czechami obecnie nie widzę i oby to był tylko chwilowy, zły sen.

Kopalnia węgla brunatnego Vršany - północne CzechyČeští politici uvítali rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie (rozhodnutí opět vydal místopředseda Rosario Silva de Lapuerta ze Španělska) uložit Polsku sankce za neudržení těžby v dole Turów, ačkoli někteří tvrdí, že její částka - 500 000 EUR denně je příliš málo.
Česká politická elita zvládla schopnost střílet ostatní do zad k dokonalosti, protože jak vidíte - historie se opakuje. Totéž jako v roce 1919, kdy se československá vláda pokusila "osvobodit" Těšínské Slezsko až po Skoczów a Bielsko Biała a později zablokovala dodávky zbraní polské armádě bojující proti bolševikům. Stejné jako v roce 1945, kdy jiná československá vláda obsadila Kladskou zemi a viděla hranici své země na sever od Nysy, Prudniku a Racibórze.

Jen ošklivý zlý člověk si může myslet, že Polsko zastaví těžbu v dole přes noc, zastaví práci čtvrté největší elektrárny v Polsku a vzdá se tak 7% národní energetické bilance. Jen blázen může věřit, že polská vláda zruší několik tisíc pracovních míst v regionu, který si nestěžuje na jejich přebytek. A jen obyčejný idiot může schválit skutečnost, že obyvatelé Bogatynie, Turoszowa a sousedních měst budou před nadcházející zimou zbaveni tepla.
Polská vláda oznámila, že o uzavření dolu Turów není řeč. Doufám tedy, že nezaplatí Evropské komisi ani cent.

- Čeští politici během volební kampaně ve své zemi vybízejí SDEU k ještě většímu finančnímu vydírání proti Polsku.
- Česká Greenpeace, evropské proenvironmentální organizace a užiteční idioti, kteří je doprovázejí v Polsku, soutěží o eskalaci hrozeb a požadavků postrádajících realismus.
- Čeští oligarchové jsou rádi, že vidí příležitost ke zvýšení produkce ve svých dolech.
- Česká komisařka Věra Jourová tvrdohlavě strkala nos do svých záležitostí. Hlavně polsky.
Dost. Tohle dělá přítel ? Ne. I premiér Mateusz Morawiecki, mluvící v kontextu Turowa o "českých přátelích", vypadá, jako by nevěřil tomu, co říká.

Konečně otázka, která mě trápí už nějakou dobu. Existuje Visegrádská Skupina stále a má důvod ? V4 měla být dohodou čtyř středoevropských zemí souvisejících s podobnými historickými zkušenostmi a komunitou myšlenek a zájmů na evropském fóru. Nevidím nyní takovou komunitu mezi Polskem a Českou republikou a může to být jen dočasný, zlý sen.
min 264 1.jpgBudynek stacji - widok od strony wjazdów z Liberca i Jablonca nad Nisou.
min 264 2.jpgNa stacji stoi autobus szynowy 810.311 - 1, który w dniu dzisiejszym obsługuje boczną trasę Smržovka - Josefův Důl.
Widok od strony wjazdów z Tanvaldu i Josefův Důl.
min 264 3.jpgCo 40 minut na stacji robi się bardzo ruchliwie. Następuje tu mijanie pociągów jadących z Liberca do Tanvaldu lub Harrachova ze składami zmierzającymi w relacji odwrotnej - do Liberca. W Smržovce można także przesiąść się na "motoračka" jadącego do Josefův Důl. Taki szczyt komunikacyjny trwa tu zaledwie 4 minuty !
Na tor 2 (pierwszy po lewej) od strony Tanvaldu wjeżdża podwójny spalinowy zespół trakcyjny 843/943 do Liberca...
min 264 4.jpg...a chwilę później od strony Liberca wjeżdża na tor 3 (ten pod skałą) podobny zestaw spalinowy do Harrachova.
min 264 5.jpgAle Smržovka to nie tylko miniaturowy węzeł kolejowy leżący na linii Liberec - Tanvald. To także odległy od stacji o niecałe 500 m monumentalny, kamienny wiadukt nad pobliską doliną - najbardziej znacząca, kolejowa budowla tych okolic Republiki Czeskiej. Składa się z dziewięciu łukowych przęseł, ma prawie 125 m długości a jego maksymalna wysokość to 26,5 m (a więc nie jest tak wysoki jak nasze słynne wiadukty w Stańczykach).
Widok od strony zachodniej.
min 264 6.jpgWyższy może nie jest, ale na pewno jego stan techniczny różni się zasadniczo od stanu wiaduktów w Stańczykach (na plus), no i nadal jeżdżą po nim pociągi (czego akurat na tych zdjęciach nie widać - szczęście nie dopisało a pogoda na oczekiwanie pociągu była okropna). Gdzieś wysoko na zboczu za wiaduktem po lewej stronie biegnie linia kolejowa do Josefův Důl.
min 264 7.jpgBudowlę pomimo padającego deszczu należało obfotografować możliwie dokładnie - widok od strony wschodniej. Można zauważyć że w planie wiadukt jest wpisany w łuk. Zaraz po opuszczeniu stacji w Smržovce linia kolejowa w kierunku Tanvaldu zakręca o około 150° w prawo.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Smržovka ❋  Atlas Kolejowy Polski
Linki do informacji i zdjęć dotyczących linii przechodzących przez lub zaczynających się na stacji Smržovka znajdują się na stronach:
  1. linia Liberec - Tanvald - Harrachov --> strona stacji Tanvald.
  2. linia do Josefův Důl --> strona stacji Josefův Důl.
ROZKŁAD JAZDY

Smržovka

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Okolice Jeleniej Góry | Liberecký Kraj | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 264 |

Liczba gości na stronie Smržovka od 8 grudnia 2007: 4021
Data i czas poprzedniego wejścia: 5 grudnia 2021 / 20:48
Średnia wejść dziennie: 0.79

Wpis do bazy MySQL: 8 grudnia 2007
Ostatnia modyfikacja strony: 17 marca 2020
2004 - 2021
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.251 sek