Dolní Lipka
logo_cd.gif f-cz.png

Nieder Lipkaprzedwojenna niemiecka nazwa stacji
(Sudetenland - terytorium włączone do Rzeszy Niemieckiej w październiku 1938 roku)

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2015   Obiekt położony na wysokości 532 m n.p.m. 

Kopalnie węgla brunatnego w trójstyku PL/CZ/DECzescy politycy z zadowoleniem przyjęli decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (postanowienie wydała ponownie jednoosobowo pani wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta z Hiszpanii) o nałożeniu na Polskę kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, chociaż niektórzy z nich twierdzą że jej wysokość - 500 000 EUR dziennie to zbyt mało.
Czeskie elity polityczne opanowały więc umiejętność strzelania innym w plecy do perfekcji, bo jak widać - historia się powtarza. Tak samo jak w roku 1919 gdy rząd Czechosłowacji próbował "wyzwalać" Śląsk Cieszyński aż po Skoczów i Bielsko Białą a później blokował dostawy broni dla polskiego wojska walczącego z bolszewikami. Tak samo jak w roku 1945 gdy inny rząd Czechosłowacji zajmował Ziemię Kłodzką i widział granicę swojego kraju na północ od Nysy, Prudnika i Raciborza.

Tylko wredny niegodziwiec może pomyśleć o tym że Polska z dnia na dzień wstrzyma wydobycie w kopalni, zastopuje pracę czwartej co do wielkości elektrowni Polsce i tym samym zrezygnuje z 7 % krajowego bilansu energetycznego. Tylko dureń może uwierzyć w to że polski rząd zlikwiduje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w regionie który na ich nadmiar nie narzeka. I tylko pospolity głupek może zaaprobować fakt że przed nadchodzącą zimą pozbawieni będą ciepła mieszkańcy Bogatyni, Turoszowa i sąsiednich miejscowości.
Rząd Polski zapowiedział że nie ma mowy o zamknięciu kopalni Turów. Mam więc nadzieję że nie zapłaci na rzecz Komisji Europejskiej ani jednego eurocenta.

- Czescy politycy w czasie kampanii wyborczej w swoim kraju zachęcają TSUE do jeszcze większego, finansowego szantażu wobec Polski.
- Czeski Greenpeace, europejskie organizacje proekologiczne i wtórujący im użyteczni idioci w Polsce licytują się w eskalowania gróźb i pozbawionych realizmu żądań.
- Czescy oligarchowie z zadowoleniem oczekują na możliwość zwiększenia wydobycia w swoich kopalniach.
- Czeska komisarz Vera Jourova wtykająca z uporem maniaka swój nos w nie swoje sprawy. Przede wszystkim polskie.
Wystarczy. Tak postępuje przyjaciel ? Nie. Nawet premier Mateusz Morawiecki mówiąc o "czeskich przyjaciołach" w kontekście Turowa ma taką minę jakby sam nie wierzył w to, co mówi.

Na koniec nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie. Czy Grupa Wyszehradzka nadal istnieje i czy ma ona obecnie rację bytu ? V4 miało być porozumieniem czterech państw Europy Środkowej związanych podobnymi doświadczeniami dziejowymi oraz wspólnotą idei i interesów na forum europejskim. Ja takiej wspólnoty pomiędzy Polską i Czechami obecnie nie widzę i oby to był tylko chwilowy, zły sen.

Kopalnia węgla brunatnego Vršany - północne CzechyČeští politici uvítali rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie (rozhodnutí opět vydal místopředseda Rosario Silva de Lapuerta ze Španělska) uložit Polsku sankce za neudržení těžby v dole Turów, ačkoli někteří tvrdí, že její částka - 500 000 EUR denně je příliš málo.
Česká politická elita zvládla schopnost střílet ostatní do zad k dokonalosti, protože jak vidíte - historie se opakuje. Totéž jako v roce 1919, kdy se československá vláda pokusila "osvobodit" Těšínské Slezsko až po Skoczów a Bielsko Biała a později zablokovala dodávky zbraní polské armádě bojující proti bolševikům. Stejné jako v roce 1945, kdy jiná československá vláda obsadila Kladskou zemi a viděla hranici své země na sever od Nysy, Prudniku a Racibórze.

Jen ošklivý zlý člověk si může myslet, že Polsko zastaví těžbu v dole přes noc, zastaví práci čtvrté největší elektrárny v Polsku a vzdá se tak 7% národní energetické bilance. Jen blázen může věřit, že polská vláda zruší několik tisíc pracovních míst v regionu, který si nestěžuje na jejich přebytek. A jen obyčejný idiot může schválit skutečnost, že obyvatelé Bogatynie, Turoszowa a sousedních měst budou před nadcházející zimou zbaveni tepla.
Polská vláda oznámila, že o uzavření dolu Turów není řeč. Doufám tedy, že nezaplatí Evropské komisi ani cent.

- Čeští politici během volební kampaně ve své zemi vybízejí SDEU k ještě většímu finančnímu vydírání proti Polsku.
- Česká Greenpeace, evropské proenvironmentální organizace a užiteční idioti, kteří je doprovázejí v Polsku, soutěží o eskalaci hrozeb a požadavků postrádajících realismus.
- Čeští oligarchové jsou rádi, že vidí příležitost ke zvýšení produkce ve svých dolech.
- Česká komisařka Věra Jourová tvrdohlavě strkala nos do svých záležitostí. Hlavně polsky.
Dost. Tohle dělá přítel ? Ne. I premiér Mateusz Morawiecki, mluvící v kontextu Turowa o "českých přátelích", vypadá, jako by nevěřil tomu, co říká.

Konečně otázka, která mě trápí už nějakou dobu. Existuje Visegrádská Skupina stále a má důvod ? V4 měla být dohodou čtyř středoevropských zemí souvisejících s podobnými historickými zkušenostmi a komunitou myšlenek a zájmů na evropském fóru. Nevidím nyní takovou komunitu mezi Polskem a Českou republikou a může to být jen dočasný, zlý sen.
min 35 1.jpg map_1_dl.jpg
Stacja ta znajduje się tylko 5 km na wschód od Lichkov, a jest kolejną stacją węzłową. Tutaj z kolei od głównego szlaku Letohrad - Hanušovice - Šumperk odgałęzia się boczna linia lokalna w kierunku miejscowości Štíty, przechodząca po drodze przez największe miasto tej okolicy - Králíky. Linia główna omija to miasto 2 km od północy. W czasie ostatniej wojny odchodził stąd także bezpośredni łącznik torowy do Międzylesia.
Widok od zachodu - od strony wjazdu z Lichkov.
min 35 2.jpg Ta sama stacja 13 lat później. Tak samo wyglądający budynek, te same ziemne perony. To co się zmieniło to sygnalizacja. Nie ma kształtowych semaforów stojących tu jeszcze w 2002 r. Mamy już za to sygnalizację świetlną - České Dráhy nawet na prowincjonalnej linii położonej na obrzeżu kraju stawiają na nowoczesność.
min 35 3.jpg Widok na wschód - wyjazdy do Hanušovic (za stacją ostro w lewo) oraz do Králików (na wprost).
min 35 4.jpg Ujęcie odwrotne - stacja, tory i perony od strony wschodniej.
min 35 5.jpg Oraz widok na zachód - wyjazd w kierunku Lichkov.
min 35 6.jpg Jakiś czas później (pani naczelnik stacji kategorycznie zabroniła nam w tym czasie wyjścia na peron 3) od strony Lichkov wjeżdża na stację pociąg towarowy prowadzony spalinowozem 742 271 - 0. Stacja "domowa" tej lokomotywy to Týniště nad Orlicí.
min 35 7.jpg Skład towarowy jechał dość szybko, w Dolní Lipka nawet nie zamierzał się zatrzymać i mając na semaforze wyjazdowym czeski S2 popędził w lewo w stronę Hanušovic.
min 35 8.jpg Jednocześnie od strony stacji Králíky na wjazd na stację oczekuje skład pasażerski. Może nawet nie oczekuje - nie jest to przebieg sprzeczny z wyjeżdżającym składem towarowym.
min 35 9.jpg Spalinowy zespół trakcyjny 814 085 - 7 jest dzisiaj osobním vlakiem relacji Mlýnický Dvůr - Lichkov. W dalszą podróż odjedzie z Dolnej Lipki o 16:48.
Lata likwidacji pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji DOLNÍ LIPKA
2011 (data niepewna) ---> HANUŠOVICE
Lata wznowienia pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji DOLNÍ LIPKA
2014 (data niepewna) ---> HANUŠOVICE (ruch sezonowy)
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Dolní Lipka ❋  Baza Kolejowa Kolej.one.pl
  2. Stacja Dolní Lipka ❋  Atlas Kolejowy Polski
Linki do informacji i zdjęć dotyczących linii przechodzących przez lub zaczynających się na stacji Dolní Lipka znajdują się także na stronach:
  1. linia Ústí nad Orlicí - Lichkov - Dolní Lipka - Štíty --> strona stacji Králíky.
  2. linia do Hanušovic --> strona stacji Hanušovice.
ROZKŁAD JAZDY

Dolní Lipka

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Okolice Kłodzka | Pardubický Kraj | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 35 |

Liczba gości na stronie Dolní Lipka od 30 września 2006: 5024
Data i czas poprzedniego wejścia: 23 stycznia 2022 / 10:54
Średnia wejść dziennie: 0.9

Wpis do bazy MySQL: 1 kwietnia 2016
Ostatnia modyfikacja strony: 22 grudnia 2021
2004 - 2022
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.006 sek