Hanušovice
logo_cd.gif f-cz.png

Hannsdorfprzedwojenna niemiecka nazwa stacji
(Sudetenland - terytorium włączone do Rzeszy Niemieckiej w październiku 1938 roku)

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2015   Obiekt położony na wysokości 395 m n.p.m. 

Kopalnie węgla brunatnego w trójstyku PL/CZ/DECzescy politycy z zadowoleniem przyjęli decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (postanowienie wydała ponownie jednoosobowo pani wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta z Hiszpanii) o nałożeniu na Polskę kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, chociaż niektórzy z nich twierdzą że jej wysokość - 500 000 EUR dziennie to zbyt mało.
Czeskie elity polityczne opanowały więc umiejętność strzelania innym w plecy do perfekcji, bo jak widać - historia się powtarza. Tak samo jak w roku 1919 gdy rząd Czechosłowacji próbował "wyzwalać" Śląsk Cieszyński aż po Skoczów i Bielsko Białą a później blokował dostawy broni dla polskiego wojska walczącego z bolszewikami. Tak samo jak w roku 1945 gdy inny rząd Czechosłowacji zajmował Ziemię Kłodzką i widział granicę swojego kraju na północ od Nysy, Prudnika i Raciborza.

Tylko wredny niegodziwiec może pomyśleć o tym że Polska z dnia na dzień wstrzyma wydobycie w kopalni, zastopuje pracę czwartej co do wielkości elektrowni Polsce i tym samym zrezygnuje z 7 % krajowego bilansu energetycznego. Tylko dureń może uwierzyć w to że polski rząd zlikwiduje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w regionie który na ich nadmiar nie narzeka. I tylko pospolity głupek może zaaprobować fakt że przed nadchodzącą zimą pozbawieni będą ciepła mieszkańcy Bogatyni, Turoszowa i sąsiednich miejscowości.
Rząd Polski zapowiedział że nie ma mowy o zamknięciu kopalni Turów. Mam więc nadzieję że nie zapłaci na rzecz Komisji Europejskiej ani jednego eurocenta.

- Czescy politycy w czasie kampanii wyborczej w swoim kraju zachęcają TSUE do jeszcze większego, finansowego szantażu wobec Polski.
- Czeski Greenpeace, europejskie organizacje proekologiczne i wtórujący im użyteczni idioci w Polsce licytują się w eskalowania gróźb i pozbawionych realizmu żądań.
- Czescy oligarchowie z zadowoleniem oczekują na możliwość zwiększenia wydobycia w swoich kopalniach.
- Czeska komisarz Vera Jourova wtykająca z uporem maniaka swój nos w nie swoje sprawy. Przede wszystkim polskie.
Wystarczy. Tak postępuje przyjaciel ? Nie. Nawet premier Mateusz Morawiecki mówiąc o "czeskich przyjaciołach" w kontekście Turowa ma taką minę jakby sam nie wierzył w to, co mówi.

Na koniec nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie. Czy Grupa Wyszehradzka nadal istnieje i czy ma ona obecnie rację bytu ? V4 miało być porozumieniem czterech państw Europy Środkowej związanych podobnymi doświadczeniami dziejowymi oraz wspólnotą idei i interesów na forum europejskim. Ja takiej wspólnoty pomiędzy Polską i Czechami obecnie nie widzę i oby to był tylko chwilowy, zły sen.

Kopalnia węgla brunatnego Vršany - północne CzechyČeští politici uvítali rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie (rozhodnutí opět vydal místopředseda Rosario Silva de Lapuerta ze Španělska) uložit Polsku sankce za neudržení těžby v dole Turów, ačkoli někteří tvrdí, že její částka - 500 000 EUR denně je příliš málo.
Česká politická elita zvládla schopnost střílet ostatní do zad k dokonalosti, protože jak vidíte - historie se opakuje. Totéž jako v roce 1919, kdy se československá vláda pokusila "osvobodit" Těšínské Slezsko až po Skoczów a Bielsko Biała a později zablokovala dodávky zbraní polské armádě bojující proti bolševikům. Stejné jako v roce 1945, kdy jiná československá vláda obsadila Kladskou zemi a viděla hranici své země na sever od Nysy, Prudniku a Racibórze.

Jen ošklivý zlý člověk si může myslet, že Polsko zastaví těžbu v dole přes noc, zastaví práci čtvrté největší elektrárny v Polsku a vzdá se tak 7% národní energetické bilance. Jen blázen může věřit, že polská vláda zruší několik tisíc pracovních míst v regionu, který si nestěžuje na jejich přebytek. A jen obyčejný idiot může schválit skutečnost, že obyvatelé Bogatynie, Turoszowa a sousedních měst budou před nadcházející zimou zbaveni tepla.
Polská vláda oznámila, že o uzavření dolu Turów není řeč. Doufám tedy, že nezaplatí Evropské komisi ani cent.

- Čeští politici během volební kampaně ve své zemi vybízejí SDEU k ještě většímu finančnímu vydírání proti Polsku.
- Česká Greenpeace, evropské proenvironmentální organizace a užiteční idioti, kteří je doprovázejí v Polsku, soutěží o eskalaci hrozeb a požadavků postrádajících realismus.
- Čeští oligarchové jsou rádi, že vidí příležitost ke zvýšení produkce ve svých dolech.
- Česká komisařka Věra Jourová tvrdohlavě strkala nos do svých záležitostí. Hlavně polsky.
Dost. Tohle dělá přítel ? Ne. I premiér Mateusz Morawiecki, mluvící v kontextu Turowa o "českých přátelích", vypadá, jako by nevěřil tomu, co říká.

Konečně otázka, která mě trápí už nějakou dobu. Existuje Visegrádská Skupina stále a má důvod ? V4 měla být dohodou čtyř středoevropských zemí souvisejících s podobnými historickými zkušenostmi a komunitou myšlenek a zájmů na evropském fóru. Nevidím nyní takovou komunitu mezi Polskem a Českou republikou a může to být jen dočasný, zlý sen.
min 578 1.jpg To całkiem duża stacja i czterokierunkowy węzeł kolejowy. Obecnie jest to najważniejszy wjazd w Sudety Wschodnie (Góry Opawskie i Jesioniki) dla pociągów jadących z głębi Republiki Czeskiej (a dokładnie z Pragi, Ołomuńca i Brna).
Budynek stacji i perony - widok od strony południowej.
min 578 2.jpg Widok na północ - kierunek Lipová Lázně (tuż za stacją ostro w prawo) oraz Dolní Lipka i Staré Město pod Sněžníkem (na wprost).
min 578 3.jpg map_4_ks.jpg
min 578 4.jpg 2 kolejne zdjęcia to ponownie kierunek północny i wyjazdy do Lipovej Lázně oraz Dolnej Lipki. Linia do Lipovej (dalej Jeseník) opuszcza stację ciasnym łukiem w prawo i malowniczo przeciska się średkiem miasteczka na wschód. Dwutorowy (przynajmniej początkowo) wylot na północ prowadzi do Dolnej Lipki (dalej Lichkov - linia ta była tutaj pierwsza) oraz do Starego Miasta pod Śnieżnikiem. Obydwa szlaki rozgałęziają się półtora kilometra stąd w obrębie przystanku Hanušovice zastávka.
min 578 5.jpg Budynek stacji i perony - widok od strony północnej.
min 578 6.jpg Po prawej przyczaił się długi skład towarowy z lokomotywą spalinową 742 322 - 1 w jeszcze starym, czerwonym malowaniu. To "morawski" spalinowóz, stacjonuje na stacji Zábrěh na Moravě.
min 578 7.jpg Widok na południe - wyjazd w kierunku stacji Zábrěh i Šumperk.
min 578 8.jpg Budynek stacji - widok od strony miasta. Wielki obiekt z działającymi kasami i czynną poczekalnią, ale pasażerów niewielu...
Lata likwidacji pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji HANUŠOVICE
2011 (data niepewna) ---> DOLNÍ LIPKA
2013 (data niepewna) ---> STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM
Lata wznowienia pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących ze stacji HANUŠOVICE
2014 (data niepewna) ---> DOLNÍ LIPKA (ruch sezonowy)
2014 (data niepewna) ---> STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM (ruch sezonowy)
Od kilku lat udziałem linii Dolní Lipka - Hanušovice są problemy związane z utrzymaniem ruchu pasażerskiego i nie jest to incydentalny przykład. Dzieje się tak nie tylko tutaj - w Sudetach, ale na całej sieci kolejowej Republiki Czeskiej. W latach 2011 - 2013 w Czechach zamknięto kilka (do kilkunastu) lokalnych linii kolejowych. Skala zjawiska była oczywiście nieporównywalna z tą znaną z naszego rodzimego podwórka, ale trend był niepokojący. Powód ? Tam gdzie nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Linię z Hanušovic do Dolnej Lipki przecina granica krajów (odpowiedników naszych województw) ołomunieckiego i pardubickiego. Najwyraźniej České Dráhy zachorowały na przypadłość znaną z Polski - rozbicie dzielnicowe. W przypadku gdy linia lokalna bądź regionalna leży w zasięgu kilku samorządów wojewódzkich niemożliwe staje się podzielenie kosztów jej obsługi i komunikacja pasażerska zaczyna napotykać problemy - do jej likwidowania włącznie. Co ciekawe - patrząc na mapę połączeń kolejowych naszych południowych sąsiadów widać że najbardziej nie mogą dogadać się ze sobą właśnie samorządy z Ołomuńca i Pardubic. Problemy z zachowaniem ciągłości połączeń pasażerskich dotyczą nie tylko linii Dolní Lipka - Hanušovice, a także linii sąsiedniej Dolní Lipka - Štíty oraz zamkniętego przez kilka lat lokalnego węzła w Chornicach.
Konkluzja na szczęście jest ostrożnie optymistyczna. Ostatni rok wskazuje na to że moda na likwidowanie lokalnych połączeń kolejowych w Czechach uległa wyhamowaniu.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Hanušovice ❋  Atlas Kolejowy Polski
  2. Popis trati 294 Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem ❋  Žel Page
  3. Popis trati 292 Šumperk - Hanušovice - Jeseník - Głuchołazy - Křnov ❋  Žel Page
  4. Popis trati 025 Hanušovice - Dolní Lipka ❋  Žel Page
  5. Czechy: Powolny koniec kolei lokalnej ❋ Transport Publiczny
  6. Zábřeh na Moravě - Hanušovice - Jeseník ❋ You Tube
  7. Trať 025: Hanušovice - Dolní Lipka ❋ You Tube
  8. Trať 294: Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem ❋ You Tube
Linki do informacji i zdjęć dotyczących linii Hanušovice - Jeseník - Głuchołazy - Křnov znajdują się także na stronie stacji Mikulovice.
ROZKŁAD JAZDY

Hanušovice

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Okolice Kłodzka | Olomoucký Kraj | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 578 |

Liczba gości na stronie Hanušovice od 1 kwietnia 2016: 1698
Data i czas poprzedniego wejścia: 23 stycznia 2022 / 10:54
Średnia wejść dziennie: 0.8

Wpis do bazy MySQL: 1 kwietnia 2016
Ostatnia modyfikacja strony: 22 grudnia 2021
2004 - 2022
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.005 sek