Spała

 Spała - stacja oddana do użytku w roku 1915  ❋  KPME - Königlich Preußische Militär Eisenbahnen / Królewskie Pruskie Koleje Wojskowe

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2015   Obiekt położony na wysokości 161 m n.p.m. 

Przez długie lata przyjeżdżał tu świąteczno - sobotnio - niedzielny pociąg z Łodzi Kaliskiej. Po elektryfikacji linii z Koluszek do Tomaszowa Mazowieckiego nie było już tak łatwo i trzeba się było przesiadać w Tomaszowie. Po tych odległych czasach pozostała się wiata przy peronie. Że też ona jeszcze stoi...
Widok na północ - wyjazd w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego.
min 2 2.jpg
Chociaż pociągi nie dojeżdżają tu od 16 lat, tory są w zadziwiająco dobrym stanie (kiedyś był o jeden więcej), a wskaźnik ukresowy przy zwrotnicy i kozioł oporowy na końcu toru są świeżo pomalowane. Coś się tu działo - czyżby to jeszcze nie koniec istnienia tej linii ?
Informacja dla pasażerów którzy kiedyś tu wysiadali - teraz kilometr na piechotę i jesteśmy już w centrum Spały :)
min 2 4.jpg To co działo się tu we wrześniu 2005 roku było Dożynkami Prezydenckimi podczas których (dokładnie 17 i 18 września) pomiądzy Tomaszowem i Spałą kursował pociąg pasażerski zestawiony z zabytkowych wagonów typu Bi oraz Ci prowadzony lokomotywą parową (typu nie znam) z parowozowni w Wolsztynie. Od tej pory już nic tu nie przyjechało i niecałe 3 lata później tory stacyjki w Spale ponownie opanowuje natura.
min 2 5.jpg Rozjazd od strony Tomaszowa Mazowieckiego. Po lewej stronie mały bunkier.
min 2 6.jpg Rozjazd od strony końca linii. Tory zarastają coraz bardziej...
min 2 7.jpg Nieistniejąca, towarowa część spalskiej stacji. Kiedyś był tu m. in. plac ładunkowy pobliskiego tartaku. Pozostały tylko wgłębienia po torach (fragmenty szyn są jeszcze widoczne na pobliskim przejeździe kolejowym) i kilka nieczynnych latarni.
Weekendowe pociągi pasażerskie na linii Tomaszów Mazowiecki - Spała kursowały do 25 września 1988 roku.
min 2 8.jpg Kolej Na Spałę - za sprawą wspólnego projektu Przewozów Regionalnych i Gminy Inowłódz latem 2015 roku tutejsza stacja kolejowa po 27-tu latach hibernacji ożyła...
Sieciowy Rozkład Jazdy PKP
1988/89
a) tabela nr 112: Kielce - Busko Zdrój / Połaniec / Chmielów koło Tarnobrzega.
b) tabela nr 113a: Tomaszów Mazowiecki - Spała.
Linki zewnętrzne
  1. Przystanek Spała ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Przystanek Spała ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Przystanek Spała ❋  Atlas Kolejowy Polski
  4. Dożynki Prezydenckie 2014, Ty42-107 z pociągiem retro, 20-IX-2014 ❋ You Tube
min 2 3.jpg A to już Konewka obok Spały i słynny bunkier kolejowy służący w czasie wojny do osłony pociągów sztabowych. Potężna i tajemnicza budowla - 17 segmentów i prawie 400 m długości. Prawdziwy tunel w środku lasu.
Od niedawna bunkier jest własnością prywatną i została w nim zorganizowana trasa turystyczna. Został sprywatyzowany w ostatniej chwili, co pozwoliło zapobiec całkowitej dewastacji obiektu.
Strona główna | Region Łódzki | Województwo Łódzkie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 2 |

Liczba gości na stronie Spała od 30 września 2006: 8539
Data i czas poprzedniego wejścia: 12 lipca 2024 / 10:50
Średnia wejść dziennie: 1.32

Wpis do bazy MySQL: 10 lutego 2006
Ostatnia modyfikacja strony: 13 marca 2024
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.002 sek