Oznaczenia lokomotyw, wagonów, szynobusów i zespołów trakcyjnych PKP

0. Spis treści
 1. Lokomotywy parowe normalnotorowe
 2. Lokomotywy parowe i spalinowe wąskotorowe
 3. Lokomotywy spalinowe i elektryczne normalnotorowe
 4. Wagony pasażerskie normalnotorowe
 5. Wagony pasażerskie wąskotorowe

1. Lokomotywy parowe normalnotorowe

Litera pierwsza - duża informuje o rodzaju pociągów, do obsługi których został przeznaczony dany parowóz. Takie litery są trzy:

 1. P --> parowóz pospieszny
 2. O --> parowóz osobowy
 3. T --> parowóz towarowy
Dodatkowo parowóz bez tendra - czyli tendrzak - oznaczony jest drugą, dużą literą --> K (od przedwojennego określenia "kusy" czyli krótki).

Litera następna - mała - informuje o układzie osi według przedstawionej niżej tabeli.
Układ osi Oznaczenie
cyfrowe
Oznaczenie
polskie
Oznaczenie
niemieckie
Oznaczenie
ułamkowe
OO0-2-0bB2/2
OOO0-3-0hC3/3
OOOO0-4-0pD4/4
OOOOO0-5-0wE5/5
OOo0-2-1cB12/3
OOOo0-3-1iC13/4
OOOOo0-4-1rD14/5
Ooo0-1-2aA21/3
OOoo0-2-2dB22/4
OOOoo0-3-2kC23/5
OOOOoo0-4-2sD24/6
OOooo0-2-3-B32/5
OOOooo0-3-3-C33/6
oO1-1-0a1A1/2
oOO1-2-0c1B2/3
oOOO1-3-0i1C3/4
oOOOO1-4-0r1D4/5
oOOOOO1-5-0y1E5/6
oOOOOOO1-6-0x1F6/7
oOo1-1-1a1A11/3
oOOo1-2-1e1B12/4
oOOOo1-3-1l1C13/5
oOOOOo1-4-1t1D14/6
oOOOOOo1-5-1z1E15/7
oOOOOOOo1-6-1x1F16/8
oOoo1-1-2a1A21/4
oOOoo1-2-2f1B22/5
oOOOoo1-3-2n1C23/6
oOOOOoo1-4-2u1D24/7
oOooo1-1-3-1A31/5
oOOooo1-2-3-1B32/6
oOOOooo1-3-3-1C33/7
ooO2-1-0a2A1/3
ooOO2-2-0d2B2/4
ooOOO2-3-0k2C3/5
ooOOOO2-4-0s2D4/6
ooOo2-1-1a2A11/4
ooOOo2-2-1f2B12/5
ooOOOo2-3-1m2C13/6
oooOOOOo2-4-1u2D14/7
ooOOoo2-2-2g2B22/6
ooOOOoo2-3-2o2C23/7
ooOOOOoo2-4-2-2D24/8
o - oś toczna
O - oś napędna
Oznaczenie cyfrowe reprezentuje sobą kolejno (licząc od czoła parowozu po lewej stronie):
ilość osi tocznych - ilość osi napędnych - ilość osi tocznych.
Po oznaczeniach literowych umieszcza się oznaczenia liczbowe. Są one następujące:
 1. liczby 1 - 10 --> parowóz produkcji niemieckiej
 2. liczby 11 - 20 --> parowóz produkcji austriackiej
 3. liczby 21 - 99 --> parowóz produkcji polskiej - liczba oznacza rok zatwierdzenia konstrukcji parowozu
 4. liczby 100 - 200 --> parowóz obcy otrzymany przez PKP w latach 1918 - 1939
 5. liczby powyżej 201 --> parowóz obcy otrzymany po II wojnie światowej
Swoje własne oznaczenia posiadają także tendry:
 • Pierwsza liczba (zaokrąglona do całkowitej) oznacza pojemność skrzyni wodnej w m3.

 • Duża litera oznacza ilość osi:
  1. C --> 3 osie
  2. D --> 4 osie
  3. E --> 5 osi

 • Druga liczba to podobnie jak w przypadku parowozów pochodzenie tendra:
  1. liczby 1 - 10 --> tender pochodzenia niemieckiego
  2. liczby 11 - 19 --> tender pochodzenia austriackiego
  3. liczby 20 - 99 --> tender produkcji polskiej - liczba oznacza rok zatwierdzenia konstrukcji tendra
  4. liczby 100 - 200 --> tender innego pochodzenia otrzymany przez PKP przed II wojną światową
  5. liczby powyżej 200 --> tender innego pochodzenia otrzymany przez PKP po II wojnie światowej
Przykłady:
 1. Tp 4 - 259: parowóz towarowy z tendrem doczepnym o układzie osi 0-4-0 /OOOO/, produkcji niemieckiej, numer kolejny w serii - 259.
 2. Tw 12 - 12: parowóz towarowy z tendrem doczepnym o układzie osi 0-5-0 /OOOOO/, produkcji austriackiej, numer kolejny w serii - 12.
 3. TKw 2 - 114: parowóz towarowy tendrzak o układzie osi 0-5-0 /OOOOO/, produkcji niemieckiej, numer kolejny w serii - 114.
 4. TKt 48 - 29: parowóz towarowy tendrzak o układzie osi 1-4-1 /oOOOOo/, produkcji polskiej, zatwierdzony w roku 1948, numer kolejny w serii - 29.
 5. TKh 49 - 5564: parowóz przemysłowy tendrzak typu "Ferrum" o układzie osi 0-3-0 /OOO)/, produkcji polskiej, zatwierdzony w roku 1949. Numer kolejny serii w tym konkretnym przypadku jest numerem kotła.
 6. TKb (b) - 14813: parowóz przemysłowy bezogniowy o układzie osi 0-2-0 /OO/, produkcji polskiej. Numer kolejny serii w tym konkretnym przypadku jest numerem kotła.
 7. Tr 202 - 19: parowóz towarowy z tendrem doczepnym o układzie osi 1-4-0 /oOOOO/, produkcji obcej (ten akurat jest brytyjski), otrzymany po II wojnie, numer kolejny w serii - 19.
 8. Ty 51 - 37: parowóz towarowy z tendrem doczepnym o układzie osi 1-5-0 /oOOOOO/, produkcji polskiej, zatwierdzony w roku 1951, numer kolejny w serii - 37.
 9. Oi 1 - 29: parowóz osobowy z tendrem doczepnym o układzie osi 1-3-0 /oOOO/, produkcji niemieckiej, numer kolejny w serii - 29.
 10. Ok 1 - 112: parowóz osobowy z tendrem doczepnym o układzie osi 2-3-0 /ooOOO/, produkcji niemieckiej, numer kolejny w serii - 112.
 11. OKz 32 - 24: parowóz osobowy tendrzak o układzie osi 1-5-1 /oOOOOOo/, produkcji polskiej, zatwierdzony w roku 1932, numer kolejny w serii - 24.
 12. Os 24 - 10: parowóz osobowy z tendrem doczepnym o układzie osi 2-4-0 /ooOOOO/, produkcji polskiej, zatwierdzony w roku 1924, numer kolejny w serii - 10.
 13. Ol 49 - 44: parowóz osobowy z tendrem doczepnym o układzie osi 1-3-1 /oOOOo/, produkcji polskiej, zatwierdzony w roku 1949, numer kolejny w serii - 44.
 14. Pd 5 - 17: parowóz pospieszny z tendrem doczepnym o układzie osi 2-2-0 /ooOO/, produkcji niemieckiej, numer kolejny w serii - 17. W tym konkretnym przypadku jest to numer fikcyjny.
 15. Pm 2 - 34: parowóz pospieszny z tendrem doczepnym o układzie osi 2-3-1 /ooOOOo/, produkcji niemieckiej, numer kolejny w serii - 34.
 16. Pu 29 - 198: parowóz pospieszny z tendrem doczepnym o układzie osi 2-4-1 /ooOOOOo/, produkcji polskiej, zatwierdzony w roku 1929, numer kolejny w serii - 198 (w rzeczywistości zbudowano tylko 3 maszyny tego typu).
 17. Pt 31 - 64: parowóz pospieszny z tendrem doczepnym o układzie osi 1-4-1 /oOOOOo/, produkcji polskiej, zatwierdzony w roku 1931, numer kolejny w serii - 64.
 18. 16C1: tender o pojemności 16 m3 wody, trzyosiowy, produkcji niemieckiej.
 19. 27D24: tender o pojemności 27 m3 wody, czteroosiowy, konstrukcja zatwierdzona w roku 1924.
 20. 36E38: tender o pojemności 36 m3 wody, pięcioosiowy, konstrukcja zatwierdzona w roku 1938.

2. Lokomotywy parowe i spalinowe wąskotorowe

Litera pierwsza - duża - oznacza rodzaj lokomotywy. Takie litery są zasadniczo trzy:

 1. P --> parowóz z tendrem doczepnym
 2. T --> parowóz tendrzak
 3. L --> spalinowóz
Mała dygresja - gdyby w Polsce w publicznym ruchu naziemnym funkcjonowały elektrowozy wąskotorowe to zapewne ich oznaczeniem byłaby litera E.

Litera druga - mała - oznacza układ osi napędnych (czyli wiązanych):

 1. y --> 3 osie
 2. x --> 4 osie
 3. w --> 5 osi
 4. z --> 6 osi
 5. jeżeli lokomotywa posiada tylko dwie osie napędne to po literze P, T lub L nie stosuje się żadnej litery
Parowozy: litera trzecia - mała - a w przypadku maszyn dwuosiowych druga oznacza układ osi tocznych - o ile parowóz je posiada:
 1. a --> oś toczna z przodu
 2. b --> oś toczna z tyłu
 3. n --> osie toczne z przodu i z tyłu
 4. u --> parowóz z powojennych dostaw UNRAA (litera zamiast liczby określającej moc parowozu - ale o tym poniżej)
Spalinowozy: litera trzecia - mała - a w przypadku maszyn dwuosiowych druga oznacza rodzaju silnika:
 1. a --> silnik elektryczny akumulatorowy
 2. c --> silnik spalinowy o zapłonie iskrowym
 3. d --> silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny)
Ponadto w przypadku spalinowozów pojawia się jeszcze cyfra oznaczająca przekładnię:
 1. 1 --> przekładnia mechaniczna (czyli skrzynia biegów)
 2. 2 --> przekładnia hydrauliczna
 3. 3 --> przekładnia hydromechaniczna
 4. 4 --> przekładnia elektryczna
Moc lokomotywy (dotyczy parowozów i spalinowozów) oznacza się następującym symbolem liczbowym:
 1. 1 --> do 60 KM
 2. 2 --> od 61 do 80 KM
 3. 3 --> od 81 do 100 KM
 4. 4 --> od 101 do 120 KM
 5. 5 --> od 121 do 150 KM
 6. 6 --> od 151 do 180 KM
 7. 7 --> od 181 do 220 KM
 8. 8 --> od 221 do 300 KM
 9. 9 --> powyżej 300 KM
W przypadku parowozów pochodzenia polskiego w miejsce liczby określającej moc umieszczone są dwie ostatnie cyfry roku zatwierdzenia dokumentacji.

Po oznaczeniach literowych i liczbowych odnośnie typu i mocy lokomotywy w numerze inwentarzowym pojawia się kolejna liczba. Informuje ona o szerokości toru na jaki został zbudowany konkretny egzemplarz lokomotywy. Jest on różny dla parowozów i spalinowozów.

Parowozy:

 1. 600 mm --> numery z zakresu 0001 - 1000
 2. 750 mm --> numery z zakresu 1001 - 2000
 3. 785 mm --> numery z zakresu 2001 - 2800
 4. 800 mm --> numery z zakresu 2801 - 3000
 5. 1000 mm --> numery z zakresu 3001 - 4000
Spalinowozy:
 1. 600 mm --> numery z zakresu 001 - 100
 2. 750 mm --> numery z zakresu 101 - 300
 3. 785 mm --> numery z zakresu 301 - 380
 4. 800 mm --> numery z zakresu 381 - 400
 5. 1000 mm --> numery z zakresu 401 - 500
Na koniec tendry wąskotorowe:
 • Dwie pierwsze litery (duża + mała) oznaczają konstrukcję:
  1. Pt --> tender połączony z parowozem
  2. Zt --> tender oddzielny

 • Pierwsza liczba (zaokrąglona do całkowitej) oznacza pojemność skrzyni wodnej w m3. Ta część oznaczenia - wbrew przepisom - nie zawsze była stosowana.

 • Trzecia litera - mała - oznacza ilość osi:
  1. y --> 3 osie
  2. x --> 4 osie
  3. jeżeli tender posiada tylko dwie osie, to po literach Pt lub Zt nie stosuje się żadnej litery

 • Druga liczba - dla tendrów pochodzenia polskiego umieszczano dwie ostatnie cyfry roku zatwierdzenia konstrukcji.

 • Po zdefiniowanych powyżej oznaczeniach literowych i liczbowych odnośnie typu i konstrukcji tendra w numerze inwentarzowym pojawia się jeszcze jedna liczba. Informuje ona o szerokości toru na jaki jest zbudowany konkretny egzemplarz.
  1. 600 mm --> numery z zakresu 5001 - 5200
  2. 750 mm --> numery z zakresu 5201 - 5370
  3. 785 mm --> numery z zakresu 5371 - 5400
  4. 800 mm --> numery z zakresu 5401 - 5430
  5. 1000 mm --> numery z zakresu 5431 - 5500

Przykłady:

 1. Tx 26 - 427: parowóz tendrzak o układzie osi 0-4-0 /OOOO - cztery osie wiązane/, produkcji polskiej, konstrukcja zatwierdzona w roku 1926, numer kolejny w serii - 427, zbudowany na tor o szerokości 600 mm.
 2. Px 48 - 1740: parowóz z tendrem doczepnym o układzie osi 0-4-0 /OOOO - cztery osie wiązane/, produkcji polskiej, konstrukcja zatwierdzona w roku 1948, numer kolejny w serii - 1740, zbudowany na tor o szerokości 750 mm.
 3. Tw 53 - 2560: parowóz tendrzak o układzie osi 0-5-0 /OOOOO - pięć osi wiązanych/, produkcji polskiej, konstrukcja zatwierdzona w roku 1953, numer kolejny w serii - 2560, zbudowany na tor o szerokości 785 mm - czyli pochodzący z Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.
 4. Lc1 - 10: spalinowóz z dwiema osiami wiązanymi, silnikiem o zapłonie iskrowym i przekładnią mechaniczną, numer kolejny w serii - 10, zbudowany na tor o szerokości 600 mm.
 5. Lxd2 - 265: spalinowóz z czterema osiami wiązanymi, silnikiem wysokoprężnym i przekładnią hydrauliczną, numer kolejny w serii - 265, zbudowany na tor o szerokości 750 mm. Ten egzemplarz jest produkcji rumuńskiej.
 6. Wls150 - 7615: spalinowóz z trzema osiami wiązanymi, silnikiem wysokoprężnym o mocy 150 KM i przekładnią mechaniczną. Lokomotywa zaliczana do serii Lyd1 zbudowana na tor o szerokości 750 mm. Ten egzemplarz jest produkcji polskiej a oznaczenie świadczy o potężnym bałaganie w oznaczaniu taboru wąskotorowego w naszym kraju.
 7. Pt6x48 - 5260: tender o pojemności 6 m3 wody, czteroosiowy, konstrukcja polska zatwierdzona w roku 1948, zbudowany na tor o szerokości 750 mm.

3. Lokomotywy spalinowe i elektryczne normalnotorowe

Oznaczenie typu spalinowozu lub elektrowozu (a także wagonu spalinowego, autobusu szynowego lub EZT) składa się z dwóch dużych liter, dwóch cyfr oraz numeru seryjnego pojazdu.

Pierwsza litera oznacza rodzaj trakcji:

 1. S --> spalinowa
 2. E --> elektryczna
Druga litera oznacza przeznaczenie lokomotywy:
 1. P --> pasażerska
 2. T --> towarowa
 3. U --> uniwersalna (przeznaczona do do obsługi pociągów towarowych i pasażerskich)
 4. M --> manewrowa
lub wagonu spalinowego / elektrycznego zespołu trakcyjnego:
 1. W --> przeznaczony do ruchu podmiejskiego i przystosowany do peronów wysokich
 2. N --> przeznaczony do ruchu podmiejskiego i przystosowany do peronów wysokich oraz niskich
 3. D --> przeznaczony do ruchu dalekobieżnego
 4. A --> autobus szynowy lub doczepka
 5. R --> wagon rewizyjny (służba drogowa, wagony pomiarowe, itp.)
Dwie cyfry za symbolem literowym oznaczają układ osi, sposób przeniesienia napędu, wielkość napięcia i rodzaj prądu oraz kolejność wprowadzania do eksploatacji:
 1. Lokomotywy spalinowe:

  • 01 - 09 --> przekładnia mechaniczna, sterowanie pojedyńcze
  • 10 - 14 --> przekładnia mechaniczna, sterowanie wielokrotne
  • 15 - 24 --> przekładnia hydrauliczna, sterowanie pojedyńcze
  • 25 - 29 --> przekładnia hydrauliczna, sterowanie wielokrotne
  • 30 - 39 --> przekładnia elektryczna, sterowanie pojedyńcze
  • 40 - 49 --> przekładnia elektryczna, sterowanie wielokrotne

 2. Wagony spalinowe lub autobusy szynowe:

  • 50 - 59 --> przekładnia mechaniczna, sterowanie pojedyńcze
  • 60 - 69 --> przekładnia mechaniczna, sterowanie wielokrotne
  • 70 - 79 --> przekładnia hydrauliczna, sterowanie pojedyńcze
  • 80 - 89 --> przekładnia hydrauliczna, sterowanie wielokrotne
  • 90 - 94 --> przekładnia elektryczna, sterowanie pojedyńcze
  • 95 - 99 --> przekładnia elektryczna, sterowanie wielokrotne
  • 101 - 110 --> szynobusy
  • 111 - 120 --> doczepki bez stanowiska maszynisty
  • 121 - 130 --> doczepki ze stanowiskiem maszynisty

 3. Lokomotywy elektryczne:

  • 01 - 14 --> lokomotywa czteroosiowa B'o B'o 3kV DC
  • 15 - 19 --> lokomotywa czteroosiowa B'o B'o AC
  • 20 - 34 --> lokomotywa sześcioosiowa C'o C'o 3kV DC
  • 35 - 39 --> lokomotywa sześcioosiowa C'o C'o AC
  • 40 - 49 --> lokomotywa o innym układzie osi lub rodzaju napięcia zasilającego

 4. Elektryczne zespoły trakcyjne:

  • 51 - 64 --> zespół trójczłonowy na napięcie 3kV DC
  • 65 - 69 --> zespół trójczłonowy na napięcie AC
  • 70 - 74 --> zespół czteroczłonowy na napięcie 3kV DC
  • 75 - 79 --> zespół czteroczłonowy na napięcie AC
  • 80 - 89 --> samodzielny wagon silnikowy na dowolny rodzaj napięcia zasilającego
  • 90 - 93 --> zespół dwuczłonowy na napięcie 800V DC
  • 94 - 99 --> zespół o dowolnej liczbie członów lecz na inne napięcie zasilające niż wyżej wymienione

  Przedstawione powyżej zasady oznaczeń EZT nie przewidziały postępu technicznego. Po roku 2010 nastąpił w naszym kraju prawdziwy wysyp EZT posiadających od dwóch do ośmiu członów co spowodowało że dotychczas stosowane zasady poszły częściowo do kąta.
Zapis B'o oraz C'o (przykładowo) oznacza rodzaju układu jezdnego pojazdu:
 1. A --> jedna oś napędowa
 2. B --> dwie osie napędowe
 3. C --> trzy osie napędowe
 4. ' --> osie są osadzone w wózku, a nie są na stałe przymocowane do ostoi pojazdu (tak jak w parowozach)
 5. o --> każda oś jest napędzana indywidualnie osobnym silnikiem - napęd nie jest przenoszony pomiędzy osiami za pomocą wiązarów. Jeżeli brakuje tej litery wówczas jest to napęd grupowy (tak jak w parowozach i niektórych manewrowych lokomotywach spalinowych)
Lokomotywy spalinowe i elektryczne - przykłady:
 1. SU 46: lokomotywa spalinowa uniwersalna z przekładnią elektryczną przystosowana do sterowania wielokrotnego.
 2. SP 47: lokomotywa spalinowa pospieszna z przekładnią elektryczną przystosowana do sterowania wielokrotnego. Wyprodukowano tylko dwie maszyny tego typu.
 3. ST 44: lokomotywa spalinowa towarowa z przekładnią elektryczną przystosowana do sterowania wielokrotnego.
 4. SM 03: lokomotywa spalinowa manewrowa z przekładnią mechaniczną bez możliwości sterowania wielokrotnego.
 5. SM 41: lokomotywa spalinowa manewrowa z przekładnią elektryczną przystosowana do sterowania wielokrotnego.
 6. SN 61: wagon spalinowy z przekładnią mechaniczną z możliwością sterowania wielokrotnego przystosowany do peronów wysokich i niskich.
 7. EP 08: lokomotywa elektryczna pasażerska czteroosiowa B'o B'o na napięcie 3kV DC.
 8. EM 10: lokomotywa elektryczna manewrowa czteroosiowa B'o B'o na napięcie 3kV DC. Pierwszy w Polsce elektrowóz z rozruchem impulsowym.
 9. ET 22: lokomotywa elektryczna towarowa sześcioosiowa C'o C'o na napięcie 3kV DC.
 10. ET 41: lokomotywa elektryczna towarowa ośmioosiowa (tandem) B'o B'o + B'o B'o na napięcie 3kV DC.
 11. EU 44: lokomotywa elektryczna uniwersalna czteroosiowa B'o B'o na różne rodzaje zasilania (wielosystemowa). Oznaczenie producenta - Eurosprinter ES64U4 Taurus.
EZT - przykłady:
 1. EW 51: elektryczny zespół trakcyjny trójczłonowy na napięcie 3kV DC przeznaczony do ruchu podmiejskiego, przystosowany do peronów wysokich. Pierwszy "klasyczny" EZT na terytorium Polski jeżdżący w Warszawskim Węźle Kolejowym od roku 1936.
 2. EN 57: elektryczny zespół trakcyjny trójczłonowy na napięcie 3kV DC przeznaczony do ruchu podmiejskiego, przystosowany do peronów wysokich oraz niskich. Wyprodukowany przez firmę PAFAWAG w imponującej ilości 1429 sztuk (łącznie z eksportem 40 zestawów do Jugosławii).
 3. ED 59: elektryczny zespół trakcyjny trójczłonowy na napięcie 3kV DC przeznaczony do ruchu regionalnego. Wyprodukowany przez firmę PESA w jednym egzemplarzu. Oznaczenie prototypu przez producenta - Pesa Acatus.
 4. ED 72: elektryczny zespół trakcyjny czteroczłonowy na napięcie 3kV DC przeznaczony do ruchu dalekobieżnego.
 5. EN 80: elektryczny samodzielny wagon silnikowy na napięcie 600V DC. Eksploatowany przez Warszawską Kolej Dojazdową (wcześniej Elektryczną Kolej Dojazdową) w latach 1927 - 1972.
 6. EN 81: elektryczny samodzielny wagon silnikowy na napięcie 3kV DC. Wyprodukowany przez firmę PESA w liczbie 8 sztuk. Oznaczenie producenta - Pesa 308B.
 7. EW 90: elektryczny zespół trakcyjny trójczłonowy na napięcie 800V DC. 54 jednostki tego typu pochodzące z Berlina zostały w ramach reparacji wojennych po II wojnie światowej przekazane do Polski i przebudowane na odbiór prądu z sieci górnej. Pracowały na SKM w Trójmieście do roku 1976.
Do tego miejsca w oznaczeniach EZT mniej więcej wszystko się zgadza, natomiast dalej następuje nazewnictwo cokolwiek radosne i niezbyt spójne z przepisami:
 • EN 96: elektryczny zespół trakcyjny dwuczłonowy na napięcie 3kV DC przeznaczony do ruchu podmiejskiego. Wyprodukowany przez firmę PESA liczbie 10 sztuk. Oznaczenie producenta - Pesa Elf 34WE.
 • EN 63 H: hybrydowy (pierwszy w Polsce) zespół trakcyjny trójczłonowy na napięcie 3kV DC wyposażony także w dwie jednostki napędowe Newag-Pack, którą tworzą silnik spalinowy o mocy 390 kW i generator prądu. Przeznaczony do ruchu regionalnego. Wyprodukowany przez firmę NEWAG liczbie 2 + 5 sztuk. Oznaczenie producenta - Newag Impuls 36WEh.
 • ER 75: elektryczny zespół trakcyjny czteroczłonowy z rodziny FLIRT na napięcie 3kV DC przeznaczony do ruchu regionalnego - stąd zapewne litera R niespotykana w innych typach pasażerskich EZT. Wyprodukowany przez firmę Stadler Polska liczbie 10 sztuk dla KM.
 • EN 90: elektryczny zespół trakcyjny pięcioczłonowy na napięcie 3kV DC, z obniżoną podłogą, przeznaczony do ruchu podmiejskiego. Wyprodukowany przez firmę NEWAG. Oznaczenie producenta - Newag Impuls 45WE.
 • EN 97: elektryczny zespół trakcyjny sześcioczłonowy na napięcie 3kV DC, przeznaczony do ruchu podmiejskiego, przystosowany do peronów niskich. Wyprodukowany przez firmę PESA w liczbie 14 sztuk dla WKD. Oznaczenie producenta - Pesa 33WE.
 • ED 250: elektryczny zespół trakcyjny siedmioczłonowy z rodziny Pendolino na napięcie 3kV DC, zbudowany na duże prędkości. Wyprodukowany przez firmę ALSTOM w liczbie 20 sztuk dla PKP IC. Oznaczenie producenta - Alstom ETR610.
 • ED 160: elektryczny zespół trakcyjny ośmioczłonowy z rodziny FLIRT na napięcie 3kV DC, przeznaczony do ruchu dalekobieżnego. Wyprodukowany przez firmę Stadler Polska w liczbie 20 + 12 sztuk dla PKP IC.

4. Wagony pasażerskie normalnotorowe

Oznaczenie literowe wagonu składa się z dużych i małych liter oraz 12-tu cyfr. Duże litery mają charakter międzynarodowy i definiują typ wagonu. Małe litery mają charakter wewnętrzny - indywidualny dla danego zarządu kolejowego. Określają one parametry techniczne, wyposażenie oraz właściwości specjalne wagonu.

 1. Duże litery (o znaczeniu międzynarodowym):

  1. A --> wagon 1 klasy
  2. B --> wagon 2 klasy
  3. AB --> wagon 1 i 2 klasy
  4. AR --> wagon 1 klasy z przedziałem barowym
  5. BR --> wagon 2 klasy z przedziałem barowym
  6. BD --> wagon 2 klasy z przedziałem bagażowym
  7. D --> wagon bagażowy
  8. DP --> wagon bagażowo - pocztowy
  9. M --> wagon do przewozu chorych
  10. N --> wagon do przewozu więźniów
  11. P --> wagon pocztowy
  12. S --> wagon specjalnego przeznaczenia
  13. WLA --> wagon sypialny 1 klasy
  14. WLB --> wagon sypialny 2 klasy
  15. WLAB --> wagon sypialny 1 i 2 klasy
  16. WR --> wagon restauracyjny lub barowy
  17. Z --> wagon ogrzewczy

 2. Małe litery stosowane obecnie na PKP:

  1. a --> zespół wagonów piętrowych z układem osi 2-3-3-3-2
  2. b --> zmodernizowany wagon barowy
  3. c --> wagon z miejscami do leżenia (kuszetka)
  4. d --> wagon z przewodem zdalnego sterowania (np. automatycznego zamykania drzwi)
  5. e --> wagon z przedziałami menedżerskimi (4-ro miejscowymi)
  6. h --> wagon bezprzedziałowy
  7. i --> wagon przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
  8. k --> wagon mieszkalny (socjalny, salonka)
  9. m --> wagon o długości przekraczającej 24,5 m
  10. n --> wagon z zainstalowanym ogrzewaniem nawiewnym
  11. p --> wagon piętrowy
  12. r --> wagon przystosowany do przewozu rowerów i sprzętu sportowego
  13. s --> wagon bagażowy z korytarzem bocznym
  14. u --> wagon wyposażony w automatycznie zamykane drzwi i zdalne sterowanie oświetleniem
  15. v --> wagon wyposażony w urządzenia audio-video
  16. z --> wagon zdeklasowany z klasy 1 na 2

 3. Małe litery stosowane dawniej na PKP:

  1. f --> wagon wyposażony w fotele
  2. h --> wagon wyposażony w harmonię przejściową lub urządzenia do jej zawieszania
  3. i --> wagon bezprzedziałowy z przejściem pośrodku
  4. o --> wagon bezprzedziałowy z przejściem z boku
  5. r --> wagon z przedziałami i częścią bezprzedziałową
  6. s --> wagon specjalny (służbowy, salonka)
  7. t --> wagon z drzwiami czołowymi szerszymi niż 760 mm
  8. w --> wagon z wałkami gumowymi zamiast harmonii przejściowej
  9. x --> wagon czteroosiowy
  10. y --> wagon trzyosiowy
  11. z --> wagon z korytarzem bocznym i zamykanymi przedziałami
Przykłady:
 1. WLABdu: wagon sypialny 1 i 2 klasy wyposażony w przewód zdalnego sterowania i urządzenia automatycznego zamykania drzwi.
 2. WRdmnuv: wagon restauracyjny o długości przekraczającej 24,5 metra wyposażony w przewód zdalnego sterowania, urządzenia automatycznego zamykania drzwi, ogrzewanie nawiewne i aparaturę audio-video.
 3. Adhimnu: bezprzedziałowy wagon 1 klasy o długości przekraczającej 24,5 metra przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażony w przewód zdalnego sterowania, urządzenia automatycznego zamykania drzwi i ogrzewanie nawiewne.
 4. Azdu: zdeklasowany wagon wyposażony w przewód zdalnego sterowania i urządzenia automatycznego zamykania drzwi.
 5. Pdn: wagon pocztowy wyposażony w przewód zdalnego sterowania i ogrzewanie nawiewne.
 6. BDrds: wagon 2 klasy z przedziałem bagażowym przystosowanym do przewozu rowerów i sprzętu sportowego, wyposażony w przewód zdalnego sterowania.
 7. Bdhpumn: bezprzedziałowy wagon piętrowy 2 klasy o długości przekraczającej 24,5 metra wyposażony w przewód zdalnego sterowania, urządzenia automatycznego zamykania drzwi i ogrzewanie nawiewne.

5. Wagony pasażerskie wąskotorowe

Oznaczenie wagonu składa się z umieszczonych obok siebie symboli określających kolejno:

 • klasę wagonu
 • liczbę osi
 • rodzaj hamulca
 • rodzaj przejścia międzywagonowego - a właściwie fakt jego występowania lub nie
 • numer inwentarzowy określający jednocześnie szerokość toru, na jaki wagon jest przystosowany
 1. Klasa wagonu - duża litera:
  1. A --> wagon 1 klasy
  2. B --> wagon 2 klasy
  3. AB --> wagon mieszany 1 i 2 klasy

 2. Liczba osi:
  1. y --> 3 osie
  2. x --> 4 osie
  3. brak litery --> 2 osie

 3. Rodzaj hamulca:
  1. h --> hamulec ręczny
  2. hp --> hamulec powietrzny (pneumatyczny)
  3. brak oznaczenia --> brak hamulca

 4. Jeżeli wagon posiada przejścia międzywagonowe, wówczas na końcu jego oznaczenia umieszczona jest dodatkowa litera i

 5. Ostatnia liczba w numerze inwentarzowym wagonu informuje o szerokości toru na jaki jest on zbudowany.
  1. 600 mm --> numery z zakresu 0001 - 1000
  2. 750 mm --> numery z zakresu 1001 - 2000
  3. 785 mm --> numery z zakresu 2001 - 2200
  4. 800 mm --> numery z zakresu 2201 - 2400
  5. 1000 mm --> numery z zakresu 2401 - 2800
Przykład:

     Bxhpi - 1240: wagon klasy 2, czteroosiowy, wyposażony w hamulec powietrzny i posiadający przejścia międzywagonowe, zbudowany na tor o szerokości 750 mm.

Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 4 lipca 2021 2004 - 2021
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.047 sek