Ostrava Strěd
logo_cd.gif f-cz.png

Mährisch Ostrau Witkowitzprzedwojenna niemiecka nazwa stacji
(Protektorat Böhmen und Mähren - terytorium podporządkowane Rzeszy Niemieckiej od marca 1939 roku)
Ostrava Vítkovicenazwa stacji funkcjonująca w latach 1947 - 1961

 Stan aktualności zdjęć i opisów na stronie - rok 2017   Obiekt położony na wysokości 214 m n.p.m. 

Kopalnie węgla brunatnego w trójstyku PL/CZ/DECzescy politycy z zadowoleniem przyjęli decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (postanowienie wydała ponownie jednoosobowo pani wiceprezes Rosario Silva de Lapuerta z Hiszpanii) o nałożeniu na Polskę kar za niewstrzymanie wydobycia w kopalni Turów, chociaż niektórzy z nich twierdzą że jej wysokość - 500 000 EUR dziennie to zbyt mało.
Czeskie elity polityczne opanowały więc umiejętność strzelania innym w plecy do perfekcji, bo jak widać - historia się powtarza. Tak samo jak w roku 1919 gdy rząd Czechosłowacji próbował "wyzwalać" Śląsk Cieszyński aż po Skoczów i Bielsko Białą a później blokował dostawy broni dla polskiego wojska walczącego z bolszewikami. Tak samo jak w roku 1945 gdy inny rząd Czechosłowacji zajmował Ziemię Kłodzką i widział granicę swojego kraju na północ od Nysy, Prudnika i Raciborza.

Tylko wredny niegodziwiec może pomyśleć o tym że Polska z dnia na dzień wstrzyma wydobycie w kopalni, zastopuje pracę czwartej co do wielkości elektrowni Polsce i tym samym zrezygnuje z 7 % krajowego bilansu energetycznego. Tylko dureń może uwierzyć w to że polski rząd zlikwiduje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w regionie który na ich nadmiar nie narzeka. I tylko pospolity głupek może zaaprobować fakt że przed nadchodzącą zimą pozbawieni będą ciepła mieszkańcy Bogatyni, Turoszowa i sąsiednich miejscowości.
Rząd Polski zapowiedział że nie ma mowy o zamknięciu kopalni Turów. Mam więc nadzieję że nie zapłaci na rzecz Komisji Europejskiej ani jednego eurocenta.

- Czescy politycy w czasie kampanii wyborczej w swoim kraju zachęcają TSUE do jeszcze większego, finansowego szantażu wobec Polski.
- Czeski Greenpeace, europejskie organizacje proekologiczne i wtórujący im użyteczni idioci w Polsce licytują się w eskalowania gróźb i pozbawionych realizmu żądań.
- Czescy oligarchowie z zadowoleniem oczekują na możliwość zwiększenia wydobycia w swoich kopalniach.
- Czeska komisarz Vera Jourova wtykająca z uporem maniaka swój nos w nie swoje sprawy. Przede wszystkim polskie.
Wystarczy. Tak postępuje przyjaciel ? Nie. Nawet premier Mateusz Morawiecki mówiąc o "czeskich przyjaciołach" w kontekście Turowa ma taką minę jakby sam nie wierzył w to, co mówi.

Na koniec nurtujące mnie od jakiegoś czasu pytanie. Czy Grupa Wyszehradzka nadal istnieje i czy ma ona obecnie rację bytu ? V4 miało być porozumieniem czterech państw Europy Środkowej związanych podobnymi doświadczeniami dziejowymi oraz wspólnotą idei i interesów na forum europejskim. Ja takiej wspólnoty pomiędzy Polską i Czechami obecnie nie widzę i oby to był tylko chwilowy, zły sen.

Kopalnia węgla brunatnego Vršany - północne CzechyČeští politici uvítali rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie (rozhodnutí opět vydal místopředseda Rosario Silva de Lapuerta ze Španělska) uložit Polsku sankce za neudržení těžby v dole Turów, ačkoli někteří tvrdí, že její částka - 500 000 EUR denně je příliš málo.
Česká politická elita zvládla schopnost střílet ostatní do zad k dokonalosti, protože jak vidíte - historie se opakuje. Totéž jako v roce 1919, kdy se československá vláda pokusila "osvobodit" Těšínské Slezsko až po Skoczów a Bielsko Biała a později zablokovala dodávky zbraní polské armádě bojující proti bolševikům. Stejné jako v roce 1945, kdy jiná československá vláda obsadila Kladskou zemi a viděla hranici své země na sever od Nysy, Prudniku a Racibórze.

Jen ošklivý zlý člověk si může myslet, že Polsko zastaví těžbu v dole přes noc, zastaví práci čtvrté největší elektrárny v Polsku a vzdá se tak 7% národní energetické bilance. Jen blázen může věřit, že polská vláda zruší několik tisíc pracovních míst v regionu, který si nestěžuje na jejich přebytek. A jen obyčejný idiot může schválit skutečnost, že obyvatelé Bogatynie, Turoszowa a sousedních měst budou před nadcházející zimou zbaveni tepla.
Polská vláda oznámila, že o uzavření dolu Turów není řeč. Doufám tedy, že nezaplatí Evropské komisi ani cent.

- Čeští politici během volební kampaně ve své zemi vybízejí SDEU k ještě většímu finančnímu vydírání proti Polsku.
- Česká Greenpeace, evropské proenvironmentální organizace a užiteční idioti, kteří je doprovázejí v Polsku, soutěží o eskalaci hrozeb a požadavků postrádajících realismus.
- Čeští oligarchové jsou rádi, že vidí příležitost ke zvýšení produkce ve svých dolech.
- Česká komisařka Věra Jourová tvrdohlavě strkala nos do svých záležitostí. Hlavně polsky.
Dost. Tohle dělá přítel ? Ne. I premiér Mateusz Morawiecki, mluvící v kontextu Turowa o "českých přátelích", vypadá, jako by nevěřil tomu, co říká.

Konečně otázka, která mě trápí už nějakou dobu. Existuje Visegrádská Skupina stále a má důvod ? V4 měla být dohodou čtyř středoevropských zemí souvisejících s podobnými historickými zkušenostmi a komunitou myšlenek a zájmů na evropském fóru. Nevidím nyní takovou komunitu mezi Polskem a Českou republikou a může to být jen dočasný, zlý sen.
min 612 1.jpgZabytkowy i odrestaurowany w budynek dworca - widok od strony południowej. Pociąg po lewej to motorový vůz 842 010 - 1 oraz dwa wagony 2 klasy. Całość jako osobní vlak relacji Ostrava hlavní nádraží - Valašské Meziříčí ruszy za chwilę o 13:32 w dalszą drogę w kierunku Frydka Mistka. Pociag po lewej to rychlík do Ołomuńca hlavní nádraží który odjedzie stąd o 13:57. Jednostką napędową w tym zestawie jest wagon motorowy 843 003 - 5.
min 612 2.jpgWidok na południe - wyjazd w kierunku stacji Ostrava Kunčice.
min 612 3.jpgWidok na północ - wyjazd w kierunku dworca Ostrava hlavní nádraží. Stacja Strĕd wraz z najbliższą okolicą to bardzo ważny węzeł przesiadkowy miasta. Po lewej (na zdjęciu za drzewkami) mamy nákupní centrum Karolina, parking oraz dworzec autobusowy, po prawej widzimy fragment kompleksu usługowo - kinowo - restauracyjnego Forum Nová Karolina. Dawno temu w tym samym miejscu stała wielka koksownia oraz główny szyb kopalni węgla kamiennego Karolina. A wiadukt przed nami to jedna z głównych arterii Ostravy - ulica 28 října (czyli października).
min 612 4.jpgBudynek stacji - ujęcie od strony północnej. Ze wszystkich liczących się dworców Ostravy ten, położony w samym centrum miasta jest może najbardziej niepozorny, ale za to najbardziej stylowy. Od roku 2012 w budynku dworcowym ma siedzibę Železniční Muzeum Moravskoslezské.
min 612 5.jpgOd kilku lat Ostrava Strĕd jest stacją początkową dla pociągów motorowych jadących do Ołomuńca niezelektryfikowaną trasą przez Opavę i Krnov. Zdarzają się także weekendowe relacje do Lipová Láznĕ przez Głuchołazy i Jeseník. Co ciekawe - na odcinku Ostrava Strĕd - Krnov pociągi dwa razy zmieniają kierunek jazdy. Nastepuje to na stacjach Ostrava Svinov i Opava Východ. Po elektryfikacji odcinka Ostrava hlavní nádraží - Ostrava Kunčice (a nastąpiło to dopiero w roku 2007) przejeżdżają tędy także dalekobieżne składy Regio Jet w kierunku Czeskiego Cieszyna.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Ostrava Strěd ❋  Atlas Kolejowy Polski
  2. Stacja Ostrava Strěd ❋  Koleje Śląska Cieszyńskiego
  3. Popis trati 323 Ostrava Kunčice - Valašské Meziříčí ❋  Žel Page
  4. Trať 323: Frýdlant nad Ostravicí - Ostrava Hlavní Nádraží ❋ You Tube
min 612 6.jpg Semaforek krajoznawczy.

Ulica Místecká i szybki rzut oka na niewielki fragment dawnej huty Vítkovice. Najstarsza huta w Monarchii Austro - Węgierskiej, jedna z największych w Europie. Została ostatecznie wygaszona w roku 1998. Obecnie mieści się tutaj największy skansen przemysłowy w Czechach. Powstała ciekawa przestrzeń kulturalno - edukacyjna, która rozkwitła do tego stopnia, że aspiruje do zajęcia miejsca na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
ROZKŁAD JAZDY

Ostrava Strěd

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Okolice Cieszyna i Zaolzie | Moravskoslezský Kraj | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 612 |

Liczba gości na stronie Ostrava Strěd od 27 kwietnia 2020: 603
Data i czas poprzedniego wejścia: 25 stycznia 2022 / 01:00
Średnia wejść dziennie: 0.95

Wpis do bazy MySQL: 27 kwietnia 2020
Ostatnia modyfikacja strony: 23 grudnia 2021
2004 - 2022
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.083 sek