Sieniawa Żarska

Schönwaldeprzedwojenna niemiecka nazwa stacji
Sieniawa Żarowskapierwsza powojenna polska nazwa stacji

 Sieniawa Żarska - stacja oddana do użytku w roku 1846  ❋  NME - Niederschlesisch - Märkische Eisenbahn / Kolej Dolnośląsko - Marchijska

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2022   Obiekt położony na wysokości 154 m n.p.m. 

min 864 1.jpgUjęcie od strony zachodniej z dawnego peronu 2. Kiedyś przy jego lewej krawędzi przebiegał tor parzysty linii z Tuplic do Żar, przy krawędzi prawej (tam gdzie wyrosło więcej krzaków) nieparzysty tor linii z Jasienia do Żar.
min 864 2.jpgPeron 1 - jedyny jaki w Sieniawie Żarskiej się pozostał - ujęcie w kierunku wschodnim. Ponieważ w roku 1993 znaczenie tutejszej stacji spadło do roli posterunku odgałęźnego to od tej pory funkcjonują tu zasadniczo tylko 2 semafory (oraz dwie TO i jednen SZ). Na wprost semafor B. Mamy tu tylko dwie możliwości dalszej jazdy:
1. wariant zasadniczy - jazda w kierunku zwrotnym na sygnał S10a z prędkością 60 km/h.
2. wariant awaryjny ale z prędkością na maxa - jazda na wprost na sygnał S2 i wskaźnik W24 (bo jest to wjazd na niewłaściwy tor szlaku dwutorowego).
min 864 3.jpgOd roku 1993 Sieniawa Żarska jest posterunkiem odgałęźnym gdzie linia dwutorowa od strony Żar przechodzi w linię jednotorową w stronę Tuplic. A jak było wcześniej ? Do roku 1945 odcinek Żary - Sieniawa Żarska był czterotorowy. Redukcja do dwóch torów nastąpiła tuż po wojnie za sprawą działań sojuszniczej Armii Czerwonej. W okresie Polski Ludowej mieliśmy tu stację węzłową gdzie już tylko dwutorowa linia z Żar rozdzielała się na dwie linie jednotorowe - do Jasienia (dalej do Lubska) oraz do Tuplic (dalej do Forst). Odcinek z Sieniawy Żarskiej do Jasienia (czyli fragment dawnej Kolei Dolnośląsko - Marchijskiej) został zamknięty dla ruchu pociągów w roku 1992 i przestał istnieć w roku 2007.
Nie podoba mi się wskaźnik W27a z dziewiątką ustawiony w tym miejscu. Jadąc w kierunku Żar lepiej jednak tego rozjazdu w kierunku zwrotnym z prędkością 90 km/h nie pokonywać :/
min 864 4.jpgW lepszych czasach istniała tutaj punkt ładunkowy, po którym pozostał do dziś magazyn towarowy.
Powyżej raz jeszcze peron 1 - ujęcie w kierunku zachodnim czyli wyjazd do Tuplic. Lewa, zadrzewiona strona kadru za peronem 2 to dawna Kolej Dolnoślasko - Marchijska czyli wyjazd do Jasienia i Lubska zlikwidowany ostatecznie w roku 2007. Obie dawne magistrale krzyżują się przy pomocy wiaduktu 2 km dalej ponieważ linia do Jasienia skręca w kierunku północnym.
Sieciowy Rozkład Jazdy PKP
1966/67
tabela nr 358: Żagań - Żary - Lubsko / Zasieki.
Linki zewnętrzne
  1. Przystanek Sieniawa Żarska ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Przystanek Sieniawa Żarska ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Przystanek Sieniawa Żarska ❋  Atlas Kolejowy Polski
Linki do informacji i zdjęć dotyczących linii Żagań - Żary - Tuplice - Forst znajdują się na stronach stacji Żagań i Żary.

Linki do informacji i zdjęć dotyczących linii Węgliniec - Jankowa Żagańska - Żary znajdują się na stronie stacji Żary.

Lata likwidacji pasażerskiej komunikacji kolejowej na liniach wychodzących z dawnej stacji SIENIAWA ŻARSKA
1992 ---> Jasień - LUBSKO (linia uległa fizycznej likwidacji w roku 1998)
ROZKŁAD JAZDY

Sieniawa Żarska

tablica odjazdów
tablica przyjazdów

Strona główna | Okolice Zielonej Góry | Województwo Lubuskie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 864 |

Liczba gości na stronie Sieniawa Żarska od 29 maja 2023: 431
Data i czas poprzedniego wejścia: 20 czerwca 2024 / 22:59
Średnia wejść dziennie: 1.11

Wpis do bazy MySQL: 29 maja 2023
Ostatnia modyfikacja strony: 13 czerwca 2023
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.012 sek