Wieruszów
Wr

 Wieruszów - stacja oddana do użytku w roku 1872  ❋  BWE - Breslau - Warschauer Eisenbahn / Kolej Wrocławsko - Warszawska

 Stan aktualności zdjęć i większości opisów na stronie - rok 2009   Obiekt położony na wysokości 158 m n.p.m. 

min 405 1.jpgW dużej mierze drewniany budynek stacji pamięta zapewne początki istnienia linii kolejowej z Oleśnicy do Podzamcza (tak do I wojny światowej nazywała się ta stacja). Nigdy nie zrealizowana w całości Kolej Wrocławsko - Warszawska (Breslau - Warschauer Eisenbahn) osiągnęła Wieruszów (a dokładnie jego część leżącą na lewym, niemieckim brzegu granicznej wówczas rzeki Prosny) 26 maja 1872 r.
min 405 2.jpgLinia kolejowa Oleśnica - Syców - Kępno - Wieruszów miała być częścią połączenia ułatwiającego wymianę handlową pomiędzy Wrocławiem a ośrodkami przemysłowymi w Królestwie Polskim - Łodzią i Warszawą. Ostatecznie jednak do zamknięcia tego projektu po stronie "rosyjskiej" nie doszło. W latach 1903 - 1906 zrealizowano za to drogę żelazną z Łodzi Kaliskiej do Kalisza i przez graniczną stację w Skalmierzycach uzyskano połączenie z Ostrowem Wielkopolskim. Przez kolejnych 20 lat Wieruszów miał więc być stacją "bez wylotu" - właśnie gdzieś tutaj linia się kończyła.
Widok na wschód - wyjazd w kierunku Wielunia.
min 405 3.jpgDruga - tym razem wykorzystana szansa pojawiła się przed tą zapomnianą linią kolejową dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. Nowy przebieg granicy (teraz już polsko - niemieckiej) i spowodowany tym brak sensownego połączenia kolejowego pomiędzy polską częścią Śląska a Wielkopolską oraz budującym się portem w Gdyni legły u podstaw decyzji o budowie linii z Kalet (to na północ od Tarnowskich Gór) przez Wieluń Dąbrowę do Wieruszowa.
Ponownie wyjazd w kierunku Wielunia. Tor 2 - ten najbliżej budynku stacji kilka lat temu został rozebrany. Uniemożliwia to teraz mijanie pociągów pasażerskich na stacji. No pewnie - po co to komu ? Sieć trakcyjna jednak pozostała :)
min 405 4.jpgPrzebudowana i teraz już przelotowa stacja w Wieruszowie rozpoczęła swoją pracę w listopadzie 1926 roku. Przez następnych 7 lat to tędy prowadził główny szlak pociągów z węglem ze Śląska do Gdyni. Stan ten uległ zmianie dopiero po wybudowaniu w całości połączenia z Herbów Nowych przez Karsznice (obecnie Zduńska Wola Karsznice) do Inowrocławia - czyli południowego kawałka Magistrali Węglowej.
Stalowa kładka dla pieszych nad torami pochodzi z końca lat 20-tych ubiegłego stulecia. Została tutaj przeniesiona z Kępna.
min 405 5.jpgPo wojnie jednotorowy szlak przez Wieluń i Wieruszów stał się jednym z alternatywnych (chociaż nie najważniejszych) wylotów kolejowych z Górnego Śląska. Jednak w roku 1981 linia ta została zelektryfikowana.
Widok na zachód - wyjazd w kierunku Kępna.
min 405 6.jpgW ruchu pasażerskim linia ta nie odgrywała nigdy szczególnie istotnej roli. Na ogół pojawiały się tutaj tylko średniodystansowe pociągi z Katowic i Tarnowskich Gór do Kępna i Ostrowa Wielkopolskiego.
Ponownie wyjazd w kierunku Kępna.
Wieruszów
mapa topograficzna
rok 1936
Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939.
Linki zewnętrzne
  1. Stacja Wieruszów ❋  Ogólnopolska Baza Kolejowa
  2. Stacja Wieruszów ❋  Baza Danych Kolejowych
  3. Stacja Wieruszów ❋  Atlas Kolejowy Polski
Pasażerska komunikacja kolejowa na odcinku Wieluń Dąbrowa - Wieruszów - Kępno została zawieszona 10 grudnia 2006 roku. Co prawda od 1 czerwca 2007 roku ruch pasażerski odbywa się ponownie na całej linii z Herbów Nowych do Kępna, ale jest to (na ogół) tylko jedna para sezonowych pociągów TLK jadących z Katowic do Poznania Głównego lub dalej - do Szczecina Głównego.

Od rozkładu jazdy na sezon 2011/2012 pociągi dalekobieżne (o ile tędy jadą) już się na stacji Wieruszów nie zatrzymują.

Strona główna | Okolice Kalisza i Leszna | Województwo Łódzkie | Alfabetyczny indeks stacji | Mapa serwisu | 405 |

Liczba gości na stronie Wieruszów od 15 stycznia 2011: 6041
Data i czas poprzedniego wejścia: 16 lipca 2024 / 02:42
Średnia wejść dziennie: 1.23

Wpis do bazy MySQL: 15 stycznia 2011
Ostatnia modyfikacja strony: 27 września 2022
2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.012 sek