Tarcze ostrzegawcze kształtowe

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
1. Tarcza ostrzegawcza kształtowa nieruchoma
on.gif Sygnał On: W odległości równej drodze hamowania pociągów znajduje się semafor.

2. Tarcza ostrzegawcza kształtowa dwustawna
od1.gif Sygnał Od1: Semafor wskazuje sygnał Sr1 "STÓJ".
od2.gif Sygnał Od2: Semafor wskazuje sygnały Sr2 lub Sr3 zezwalające na jazdę.

3. Tarcza ostrzegawcza kształtowa trzystawna
ot1.gif Sygnał Ot1: Semafor wskazuje sygnał Sr1 "STÓJ".
ot2.gif Sygnał Ot2: Semafor wskazuje sygnał Sr2 "Wolna droga".
ot3.gif Sygnał Ot3: Semafor wskazuje sygnał Sr3 "Wolna droga ze zmniejszoną prędkością".
Uwaga 1: Tarcza ostrzegawcza nieruchoma informuje tylko o samym fakcie zbliżania się do semafora, natomiast tarcze ostrzegawcze dwu i trzystawne wskazują sygnał podawany przez ten semafor.
Uwaga 2: O tym że TO (kształtowa lub świetlna) wskazuje sygnał na semaforze do którego się odnosi, informuje wskaźnik W1 ustawiony przed tarczą.
Uwaga 3: TO dwustawna - z przyczyn zasadniczych - nie może informować o tym, że semafor wskazuje sygnał Sr3 zezwalający na jazdę ze zmniejszoną prędkością. Dlatego przy takim wykorzystaniu TO dwustawnej musi być dodatkowo zachowany warunek widoczności semafora z odległości umożliwiającej zmniejszenie prędkości pociągu do 40 km/h, sygnalizowanej przez ten semafor.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 27 grudnia 2021 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.411 sek