Wskaźniki sygnalizujące czasowe zamknięcie toru

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
d1.jpgTarcza zatrzymania D1.
Sygnał D1 "STOP" podawany jest przez tarczę zatrzymania ustawianą w odległości co najmniej 50 m od miejsca, które ma być osłonięte (np. zamknięty odcinek toru, pociąg stojący na torze) albo bezpośrednio przy przeszkodzie (np. brama bocznicowa lub żaluzja zamykająca wjazd do hali wagonowej).
d0.jpgTarcza ostrzegawcza D0.
Sygnał D0 (o ile jest zastosowany) podawany jest przez tarczę ostrzegawczą ustawianą przed tarczą zatrzymania w odległości drogi hamowania powiększonej o 200 m. Jak widać, obraz sygnałowy tej tarczy jest identyczny z sygnałem On tarczy ostrzegawczej nieruchomej.
d6.jpgTarcza ostrzegawcza D6.
Sygnał D6 doraźnego ograniczenia prędkości. Czarna cyfra na tarczy wskazuje dozwoloną prędkość jazdy w dziesiątkach kilometrów. Tarczę tę ustawia się przed odcinkiem niebezpiecznym w odległości obowiązującej na danym odcinku drogi hamowania. Ponadto miejsce, od którego należy zmniejszać prędkość oraz - w miarę potrzeby - miejsce, od którego wolno zwiększać prędkość do normalnej, oznacza się wskaźnikami W14.

Pozostałe doraźne sygnały zamknięcia toru to:

  1. Sygnał D2 dawany ręcznie. W dzień - machanie wkoło chorągiewką bądź ręką, a w nocy - machanie wkoło latarką ręczną ze światłem białym lub czerwonym.
  2. Sygnał D3 dawany trąbką lub gwizdawką ustną: seria trzech któtkich tonów kilkakrotnie powtórzonych (... ... ... ... ...).
  3. Sygnał D4 dawany trzema spłonkami; wybuch choćby jednej spłonki oznacza sygnał "STÓJ".
  4. Sygnał D7 dawany ręcznie przez dróżnika przejazdowego. W dzień - podniesienie ręki, w nocy - światło czerwone latarki ręcznej skierowane w stronę pociągu.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 27 grudnia 2021 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.36 sek