Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
w1.jpgWskaźnik W1 stawiany jest bezpośrednio przed tarczą ostrzegawczą kształtową lub świetlną. Informuje, że TO podaje sygnał, jakiego należy spodziewać się na semaforze, do którego się ona odnosi. Dlatego też wskaźnika tego nie stawia się przed TO nieruchomą.
w1_hr.jpg*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W1 ale częściowo zaczerniony. Występowanie - Chorwacja i Rumunia.
w1_cz.jpg*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W1. Stawiany przed TO poprzedzającą semafor blokady półsamoczynnej. Występowanie - Republika Czeska i Słowacja.
Wskaźnik o tym samym znaczeniu (w wersji 1 lub 2) spotykany w wielu krajach naszej części Europy zasadniczo nie występuje w Bułgarii i Grecji.
w1_slo.jpg*****  Wskaźnik o znaczeniu rozszerzonym stawiany bezpośrednio przed tarczą ostrzegawczą. Informuje, że TO podaje sygnał, jakiego należy spodziewać się na semaforze, ponadto ostrzega że TO ustawiona jest w odległości do 5% mniejszej od semafora niż zalecana na danym odcinku droga hamowania. Występowanie - Słowenia.
w11.jpgWskaźniki W11 stawia się 300 m (3 linie), 200 m (2 linie) i 100 m (1 linia) przed tarczą ostrzegawczą semafora wjazdowego lub odstępowego.

*****  Wskaźniki o tym samym znaczeniu spotykane w wielu krajach naszej części Europy zasadniczo nie występują w Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze.

w11_xJeżeli nie można ustawić serii wskaźników W11 z zachowaniem skrajni, stosuje się ich wersję kwadratową i umieszcza nisko na poziomie główki szyny.
w11_el.jpgJeżeli dodatkowo na wskaźnikach W11 umieszczony jest symbol błyskawicy, oznacza to tarczę ostrzegawczą semafora wjazdowego posterunku ruchu, na którym rozpoczyna się odcinek zelektryfikowany.
stacyjka-1.jpg
Przykładowy schemat stacji - m. in. rozstawienie wskaźników W11, tarcz ostrzegawczych oraz semaforów wjazdowych i wyjazdowych.
w11_cz.jpg*****  Wskaźniki te stawia się 300 m (3 trójkąty), 200 m (2 trójkąty) i 100 m (1 trójkąt) przed semaforami wjazdowymi na liniach magistralnych. Występowanie - Republika Czeska i Słowacja.
w11_ro.jpg*****  Wskaźniki te mają diametralnie różne znaczenie w różnych krajach:

1. Stawiane 300 m (3 linie), 200 m (2 linie) i 100 m (1 linia) tylko i wyłącznie przed semaforem wjazdowym w sytuacji gdy nie jest on wcześniej sygnalizowany przez tarczę ostrzegawczą. Zestaw rzadko spotykany. Sporadyczne występowanie - Chorwacja.
2. Stawiane 1000 m (3 linie), 900 m (2 linie) i 800 m (1 linia) przed tarczą przejazdową. Występowanie - Rumunia.
3. Stawiane 300 m (3 linie), 200 m (2 linie) i 100 m (1 linia) przed TO poprzedzającą semafor blokady półsamoczynnej. Występowanie - Republika Czeska i Słowacja.
w11p.jpgWskaźnik W11p oznacza, że w odległości 200 m za nim (jeden trójkąt) lub 400 m za nim (dwa trójkąty) znajduje się tarcza ostrzegawcza przejazdowa.
Zasadniczym typem wskaźnika jest ten z jednym trójkątem. Drugi z nich (łącznie z pierwszym) stosuje się wówczas gdy sygnał podawany przez TOp może nie być widoczny w sposób ciągły z wymaganej odległości.
w11p_bg (5 kB)*****  Sygnalizacja wstępna włączenia urządzenia zabezpieczenia ruchu / sygnalizacji zabezpieczającej na przejeździe kolejowym. Wskaźniki stawia się 300 m (3 trójkąty), 200 m (2 trójkąty) i 100 m (1 trójkąt) przed tarczą przejazdową. Występowanie - Bułgaria.
w11p_yu_a*****  Punkt włączenia urządzenia zabezpieczenia ruchu / sygnalizacji zabezpieczającej na przejeździe kolejowym. W efekcie jego minięcia oczekiwane jest wyświetlenie sygnału prawidłowości zadziałania zabezpieczenia przejazdu na tarczy przejazdowej. Występowanie - kraje byłej Jugosławii.
w11p_yu_b*****  Punkt zdalnego włączenia urządzenia zabezpieczenia ruchu / sygnalizacji zabezpieczającej na przejeździe kolejowym. Sygnalizuje, że pociąg musi przejechać przez przejazd w określonym czasie - na ogół 4 minuty. W przeciwnym razie przejście jest uważane za niezabezpieczone.
Jeżeli punkt przełączania jest wspólny dla dwóch lub trzech przejazdów kolejowych (sytuacja incydentalna), na tablicy sygnalizacyjnej znajdują się 2 lub 3 czerwone romby pod sobą. Występowanie - kraje byłej Jugosławii.
w11p_yu_a*****  Zasadniczy wskaźnik zbliżania się do przejazdu kolejowego. Nakazuje zwiększenie uwagi. Występowanie - Węgry.
w11p_yu_a*****  Specjalny wskaźnik zbliżania się do przejazdu kolejowego. Nakazuje zwiększenie uwagi oraz podanie sygnału dźwiękowego. Występowanie - Węgry.
Dwa powyższe, węgierskie wskaźniki umieszcza się przed przejazdami wyposażonymi w sygnalizację świetlną lub półrogatki oraz przed skrzyżowaniami niewyposażonymi w bariery drogowe w odległości odpowiadającej proporcji pięciokrotnej prędkości obowiązującej na szlaku.
w11p_lt*****  Wskaźnik ostrzegający o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego i informujący o funkcjonowaniu sygnalizacji zabezpieczającej na przejeździe kolejowym. Znaczenie znaków od lewej:

1. sygnał migający - urządzenia przejazdowe są włączone i sprawne, pociąg nie wjechał jeszcze na odcinek przejazdowy.
2. sygnał stały - pociąg wjechał na odcinek przejazdowy, urządzenia przejazdowe są włączone i sprawne.
3. sygnał zgaszony - sygnalizacja na przejeździe jest uszkodzona.
W sytuacji trzeciej maszynista daje jeden długi sygnał dźwiękowy i podjeżdża bardzo ostrożnie do przejazdu kolejowego z taką prędkością, aby w nagłym przypadku mógł zatrzymać pociąg. Występowanie - Litwa.
w0_cz_a (5 kB)*****  Tabula s křížem. Wskaźnik o podobnym znaczeniu jak nasza TO kształtowa nieruchoma. Poprzedza wjazdowy semafor świetlny lub kształtowy. Występowanie - Republika Czeska i Słowacja.
w0_cz_b (3 kB)*****  Lichobĕžníková tabula. Na liniach z uproszczonym zarządzaniem ruchem kolejowym wskaźnik jest umieszczony tam, gdzie wyznaczone pociągi mają się zatrzymać, zanim zostaną dopuszczone do ruchu. Występowanie - Republika Czeska i Słowacja.
w3.gifWskaźnik W3 w postaci jednokomorowego sygnalizatora świecącego światłem białym ciągłym oznacza, że sąsiedni semafor lub tarcza zaporowa znajdujące się z prawej strony toru nie odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik.
w15.jpgWskaźniki W15 stosowane są wtedy, gdy w wyjątkowych przypadkach semafor, tarcza ostrzegawcza lub tarcza zaporowa ustawione są po lewej stronie toru lub też - ogólnie rzecz ujmując - muszą być ustawione w miejscu innym od oczekiwanego (brak miejsca na międzytorzu, stromy wykop). Wskaźnik znajduje się wówczas w miejscu sygnalizatora, a ostrze trójkąta skierowane jest w tę stronę, gdzie jest on ustawiony.
w15_yu_a.jpg*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W15. Dotyczy semaforów o wskazaniach bezwzględnych - wjazdowych i wyjazdowych. Występowanie - kraje byłej Jugosławii.
w15_yu_b.jpg*****  Wskaźnik o tym samym znaczeniu co W15. Dotyczy tarcz ostrzegawczych. Występowanie - kraje byłej Jugosławii.
W przeciwieństwie do naszego W15 dwa ostatnie, jugosłowiańskie wskaźniki umieszczane są wcześniej - mniej więcej 100 m przed "nieprawidłowo" ustawionym sygnalizatorem tak, by był on widoczny z miejsca umieszczenia wskaźnika.
w2.jpgWskaźnik W2 oznacza kierunek wyjazdu pociągu. Wskaźnikiem tym jest latarnia umieszczona na słupie semafora, w której wyświetla się skrót nazwy stacji końcowej lub najbliższej stacji węzłowej w postaci litery (tutaj przykładowo "G"), widocznej tylko wtedy, gdy semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę.
w24.jpgWskaźnik W24 oznacza wyjazd na niewłaściwy tor szlaku dwutorowego. Wskaźnikiem tym jest latarnia z ukośną białą linią na czarnym tle umieszczona na słupie semafora. Linia ta widoczna jest tylko wtedy, gdy semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę lub sygnał zastępczy Sz.
stacyjka-2.jpg
Przykładowe rozmieszczenie semaforów wyjazdowych ze wskaźnikami W2 i W24.
w26_d.jpgWskaźnik W26a.
w26_p.jpgWskaźnik W26b.
Wskaźniki W26a i W26b umieszcza się na semaforach ustawianych przed przejściami zwrotnicowymi służącymi do przejazdów z jednej grupy torów szlakowych na drugą. Są to latarnie z literą "D" (przejazd na grupę torów dalekobieżnych) lub literą "P" (przejazd na grupę torów podmiejskich). Obrazy sygnałowe na tych wskaźnikach ukazują się z chwilą, gdy na semaforze ukaże się sygnał zezwalający na jazdę przez przejście zwrotnicowe lub sygnał zastępczy Sz.
stacyjka-3.jpg
Przykładowe rozmieszczenie semaforów wyjazdowych z wskaźnikami W26a i W26b.
w21.jpgWskaźnik podwyższenia prędkości W21 określający największą dozwoloną prędkość za semaforem wyrażoną w dziesiątkach km/h. Wyświetlony razem z sygnałem na semaforze oznacza, że jazda za tym semaforem może odbywać się z prędkością określoną przez wskaźnik. Prędkość podana na wskaźniku ma wyższy priorytet niż prędkość wynikająca z ustalonego przepisami sygnału na semaforze.
Wskaźnik może być stosowany z semaforami świetlnymi i kształtowymi.
w18_slo*****  Wskaźnik informujący o tym że oznaczony nim semafor ustawiony jest w odległości do 5% mniejszej od następnego semafora niż zalecana na danym odcinku droga hamowania. Występowanie - Słowenia.
w18.jpgWskaźnik W18 oznacza miejsce ustawienia ostatniego semafora odstępowego blokady samoczynnej na szlaku przed semaforem wjazdowym, a więc sytuację gdy semafor blokady samoczynnej "udaje" tarczę ostrzegawczą semafora wjazdowego.
w22.jpgWskaźnik W22 odnosi się do ciężkich pociągów towarowych znajdujących się na linii z blokadą samoczynną i trudnym profilem pionowym. Oznacza on, że pociąg taki nie musi zatrzymać się przed semaforem odstępowym podającym sygnał S1 STÓJ, a tylko zwolnić i kontynuować jazdę na widoczność z prędkością nie większą niż 15 km/h.
Sytuacja opisana powyżej jest dopuszczalna na liniach o wzniesieniu powyżej 6 ‰, wtedy gdy zatrzymanie takiego pociągu i ponowne ruszenie mogłoby spowodować rozerwanie składu.
Przy sygnalizacji trzystawnej wymagany jest warunek, aby pomiędzy kolejnymi semaforami była zachowana droga hamowania. Jednak z różnych wzglądów odległość ta może być mniejsza i dlatego maszynista musi być wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji poinformowany. Służą do tego wskaźniki W19 i W20:
w19.jpgWskaźnik W19.
w20.jpgWskaźnik W20.
w31.jpgWskaźnik W31 (ukośny krzyż z ramionami o kącie rozwarcia 120°).
Wskaźnik ten umieszczony na semaforze (kształtowym lub świetlnym) albo TO (kształtowej lub świetlnej) oznacza, że są one nieczynne - np. unieważnione albo nie oddane do użytku, a ich wskazania nie obowiązują.
sp.jpgWskaźniki kolejności na semaforach powtarzających umieszcza się w kolejności od "III" - najbardziej odległy od semafora do "I" - najmniej odległy od semafora.
w25.jpgWskaźnik W25 oznacza stanowisko elektrycznego ogrzewania wagonów i rozpoczęcie ogrzewania. Jest ustawiany na międzytorzu w miejscu stanowiska elektrycznego ogrzewania wagonów na torach postojowych. Z chwilą rozpoczęcia ogrzewania na wskaźniku wyświetla się kolorem czerwonym numer toru, strzałka kierunku i strzałka w kształcie błyskawicy zwrócona ostrzem ku dołowi.
Najważniejszym zadaniem tego wskaźnika jest uprzedzanie o konieczności zachowania ostrożności w czasie ogrzewania składu pasażerskiego z uwagi na podłączenie go do wysokiego napięcia.
W czasie trwania ogrzewania wagonów zabrania się zbliżać i dojeżdżać do nich.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 23 kwietnia 2022 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.39 sek