Sygnalizacja świetlna - zagadnienia podstawowe

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
1. Wprowadzenie
Na semaforach świetlnych występują światła koloru czerwonego (wyłącznie ciągłe) oraz pomarańczowe, zielone i białe (ciągłe i migające). Obraz sygnałowy może być podawany jednym lub dwoma, jednocześnie świecącymi światłami. Przy dwóch światłach dolne jest zawsze pomarańczowe ciągłe, górne zaś może być pomarańczowe lub zielone, ciągłe lub migające. Dolne światło pomarańczowe ciągłe może być uzupełnione poziomym pasem świetlnym - zielonym lub pomarańczowym. Obrazy sygnałowe wskazują więc trzy stopnie prędkości ruchu pociągów:
  1. największą dozwoloną na danym odcinku linii kolejowej.
  2. ograniczoną do 100 km/h.
  3. ograniczoną do 40 lub 60 km/h.
Liczba świateł na semaforze świetlnym określa w zasadzie prędkość, z jaką można przejechać obok danego semafora. A więc jeżeli obraz sygnałowy składa się:
  1. z jednego światła (oczywiście z wyjątkiem czerwonego), to dozwolone jest przejechanie obok tego semafora z największą, dozwoloną na tym odcinku linii kolejowej prędkością.
  2. z dwóch świateł, to zezwala się na jazdę przy tym semaforze oraz przez odstęp osłaniany tym semaforem z prędkością mniejszą od największej dozwolonej na danym odcinku linii kolejowej.
Ponadto światło dolne (uzupełnione ewentualnie zielonym lub pomarańczowym pasem świetlnym) wskazuje prędkość, z jaką zezwala się na jazdę przy tym semaforze oraz przez odstęp nim osłaniany; światło górne wskazuje zaś prędkość, z jaką zezwala się na jazdę przy następnym semaforze oraz przez odstęp nim osłaniany.

Zasadniczym sygnałem podawanym przez semafory świetlne jest sygnał S1 STÓJ. Wyjątek stanowią semafory odstępowe samoczynnej blokady liniowej, wskazujące w położeniu normalnym sygnał zezwalający na jazdę. Ponadto należą tu również semafory wjazdowe na posterunkach osłonnych, ale tylko wówczas, gdy posterunek taki jest w pewnym okresie pozbawiony obsługi.


2. Malowanie masztów sygnalizatorów świetlnych
b-czer.gif Maszty semaforów obsługiwanych z nastawni mechanicznych lub elektrycznych (semafory o wskazaniach bezwzględnych - wjazdowe, wyjazdowe, drogowskazowe lub odstępowe) oraz tarcz zaporowych świetlnych malowane są w biało - czerwone poziome pasy.
Semafory karzełkowe lub umieszczone na bramkach sygnałowych muszą być wyposażone w biało - czerwone znaczniki umieszczone obok lub nad semaforem.
b.gif Maszty semaforów odstępowych blokady samoczynnej (o wskazaniach warunkowych) oraz sygnalizatorów samoczynnego sterowania ruchem na liniach małoobciążonych malowane są w całości w kolorze białym.
szar.gif Maszty semaforów powtarzających, tarcz ostrzegawczych świetlnych i tarcz manewrowych świetlnych malowane są w całości w kolorze szarym.
W przypadku sygnałów dotyczących manewrowania podawanych przez semafor wyjazdowy lub drogowskazowy malowanie masztu jest oczywiście takie jak na semaforze, a więc biało - czerwone poziome pasy.
b-nieb.gif *****  Na terenie dawnego zarządu kolejowego ČSD - a więc w Czechach i na Słowacji słupy tarcz manewrowych malowane są w biało - niebieskie poziome pasy.
b-czar.gif Maszty tarcz ostrzegawczych przejazdowych malowane są w biało - czarne poziome pasy.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 27 grudnia 2021 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.404 sek