Tarcze ostrzegawcze świetlne

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
os1.gif Sygnał Os1: Semafor do którego odnosi się tarcza wskazuje sygnał S1 lub Sr1 STÓJ.
os2.gif Sygnał Os2: Semafor do którego odnosi się tarcza wskazuje sygnał dla jazdy z największą dopuszczalną prędkością.
os3.gif Sygnał Os3: Semafor do którego odnosi się tarcza wskazuje sygnał dla jazdy z prędkością nie większą niż 100 km/h.
os4.gif Sygnał Os4: Semafor do którego odnosi się tarcza wskazuje sygnał dla jazdy z prędkością nie większą niż 40 lub 60 km/h.
Możliwe jest stosowanie tarczy ostrzegawczej świetlnej w wersji "oszczędnościowej" - tylko z pojedyńczą komorą światła żółtego. Siłą rzeczy może ona wyświetlić tylko dwa sygnały - Os1 lub Os4.
os1_bis.gif Sygnał Os1: Semafor do którego odnosi się tarcza wskazuje sygnał S1 lub Sr1 STÓJ.
os4_bis.gif Sygnał Os4: Semafor do którego odnosi się tarcza wskazuje sygnał dla jazdy z prędkością nie większą niż 40 lub 60 km/h.
Sytuacja taka ma miejsce gdy regulamin techniczny stacji nie przewiduje przejechania przez nią bez zatrzymania (stacja czołowa lub graniczna) albo z uwagi na układ torowy przejazd przez nią musi odbyć się z prędkością ograniczoną do 40 lub 60 km/h.
ot3_d Sygnał d. Ot3: Semafor do którego odnosi się tarcza wskazuje sygnał zezwalający na jazdę ze zmniejszoną prędkością.

Sygnał wycofany z użytku. Nie ujęty w instrukcji sygnalizacji E1.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 27 grudnia 2021 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.355 sek