Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
we1.jpgWskaźnik We1: Przygotować się do opuszczenia pantografów przed następnym wskaźnikiem i zmniejszyć prędkość do 60 km/h.
Wskaźnik ten instaluje się na szlaku i na stacji przy torach głównych zasadniczych, w odległości 500 m przed wskaźnikiem opuszczenia pantografu.
we2Wskaźniki We2a, We2b i We2c: Opuścić pantografy niezależnie od kierunku jazdy (We2a), przy jeździe na tor odgałęziający się w prawo (We2b) lub przy jeździe na tor odgałęziający się w lewo (We2c).
Wskaźniki serii We2 umieszcza się na szlaku i na stacjach w odległości 100 m przed początkiem odcinka toru, który należy przejechać z opuszczonymi pantografami.
Zastosowanie: wjazd na odcinek sieci trakcyjnej odłączonej od zasilania lub konieczność jazdy wybiegiem na odcinku toru zelektryfikowanego w przypadku, gdy stan sieci lub inne względy techniczne nie pozwalają na współpracę z pantografami.
we3Wskaźniki We3a i We3b: Podnieść pantografy elektrycznego zespołu trakcyjnego (We3a) lub lokomotywy elektrycznej (We3b).
Wskaźnik dotyczący EZT ustawia się w odległości 200 m, a wskaźnik dotyczący lokomotyw w odległości 30 m za miejscem, w którym można podnieś pantografy.
we4Wskaźniki We4a, We4b i We4c: Wjazd elektrycznych pojazdów trakcyjnych zabroniony jest na tor, nad którym umieszczony jest wskaźnik (We4a), na tor odgałęziający się w prawo (We4b) lub na tor odgałęziający się w lewo (We4c).
Wskaźniki serii We4 umieszcza się w odległości 15 m przed miejscem, poza które wjazd jest zabroniony.
Zastosowanie: Oznaczenia miejsc, poza które wjazd elektrycznych pojazdów trakcyjnych jest zabroniony - uszkodzenia sieci trakcyjnej lub jej koniec.
we5Wskaźniki We7, We5 i We6 o znaczeniu analogicznym (odpowiednio) do wskaźników serii We4.

Wskaźniki wycofane z użytku, mające tylko wartość historyczną . Nie ujęte w instrukcji sygnalizacji E1.

we8Wskaźniki We8a, We8b i We8c: Oznaczenie miejsca, przez które elektryczny pojazd trakcyjny powinien przejechać bez pobierania prądu z sieci trakcyjnej przy jeździe torem, nad którym umieszczony jest wskaźnik (We8a), przy jeździe na tor odgałęziający się w prawo (We8b) lub przy jeździe na tor odgałęziający się w lewo (We8c).
Wskaźniki serii We8 umieszcza się w odległości 30 m przed elementami sekcjonowania sieci trakcyjnej.
Zastosowanie: Oznaczenia miejsc takich jak izolowane przęsło naprężenia lub izolator sekcyjny, który oddziela elektrycznie dwa odcinki sieci i przez który należy przejechać bez pobierania prądu z sieci.
we9Wskaźniki We9a i We9b: Oznaczenie miejsca, od którego elektryczny zespół trakcyjny (We9a) lub lokomotywa elektryczna (We9b) mogą jechać, pobierając prąd z sieci trakcyjnej.
Wskaźnik dotyczący EZT ustawia się w odległości 200 m, a wskaźnik dotyczący lokomotyw w odległości nie mniejszej niż 30 m i nie większej niż 100 m za miejscem, które należy przejechać bez pobierania prądu z sieci.
we10.jpgWskaźnik We10: Oznaczenie miejsca od którego sieć trakcyjna obniża się poniżej normalnej wysokości zawieszenia przewodów.

Wskaźnik wycofany z użytku, mający tylko wartość historyczną . Nie ujęty w instrukcji sygnalizacji E1.

we11.jpgWskaźnik We11: Oznaczenie miejsca, w którym sieć trakcyjna powraca do normalnej wysokości zawieszenia.

Wskaźnik wycofany z użytku, mający tylko wartość historyczną . Nie ujęty w instrukcji sygnalizacji E1.

we12Wskaźnik We12: Miejsce zatrzymania się czoła pociągu złożonego z EZT bez względu na liczbę zespołów trakcyjnych.

Wskaźnik wycofany z użytku, mający tylko wartość historyczną . Nie ujęty w instrukcji sygnalizacji E1.

we13Wskaźniki We13, We14, We15 i We16: Miejsce zatrzymania się czoła pociągu złożonego z EZT. Cyfry 1, 2, 3 lub 4 na wskaźniku oznaczają liczbę zespołów trakcyjnych w składzie pociągu.

Wskaźnik wycofany z użytku, mający tylko wartość historyczną . Nie ujęty w instrukcji sygnalizacji E1.

we10_yu.jpg*****  Przygotuj się do wyłączenia wyłącznika głównego. Występowanie - kraje byłej Jugosławii.
we8_x.jpg*****  Wyłącz wyłącznik główny. Wskazuje miejsce, w którym zaczyna się odcinek neutralny sieci jezdnej. Występowanie - kraje byłej Jugosławii i Węgry.
we9_x.jpg*****  Włącz wyłącznik główny. Wskazuje miejsce, w którym kończy się odcinek neutralny sieci jezdnej. Występowanie - kraje byłej Jugosławii i Węgry.
we10_hr.jpg*****  Dozwolona jazda z jednym podniesionym pantografem. Występowanie - Chorwacja i Serbia.
we10_cz.jpg*****  Początek systemu zasilania sieci trakcyjnej napięciem 3kV DC. Ten sam wskaźnik przekreślony ukośną, czerwoną kreską oznacza koniec sieci trakcyjnej zasilanej takim napięciem. Występowanie - Republika Czeska (np. stacja Nezamyslice) i Słowacja (np. stacja Púchov).
we11_cz.jpg*****  Początek systemu zasilania sieci trakcyjnej napięciem 25kV 50Hz. Ten sam wskaźnik przekreślony ukośną, czerwoną kreską oznacza koniec sieci trakcyjnej zasilanej takim napięciem. Występowanie - Republika Czeska (np. stacja Nezamyslice) i Słowacja (np. stacja Púchov).
we12_cz.jpg*****  Początek systemu zasilania sieci trakcyjnej napięciem 15kV 16 2/3Hz. Ten sam wskaźnik przekreślony ukośną, czerwoną kreską oznacza koniec sieci trakcyjnej zasilanej takim napięciem. Występowanie - Republika Czeska (granica CZ/DE i CZ/AT) oraz Słowacja (stacja Bratislava Petržalka).
weR_sk.jpg*****  Początek odcinka linii kolejowej z możliwością stosowania rekuperacji czyli oddawania energii do sieci trakcyjnej przez EZT lub lokomotywę elektryczną. Ten sam wskaźnik przekreślony ukośną, czerwoną kreską oznacza koniec takiego odcinka. Występowanie - Republika Czeska i Słowacja.
we10_hu.jpg*****  Wskaźnik granicy faz. Wskazuje na beznapięciowy odcinek sieci trakcyjnej o długości około 60 m, który oddziela odcinki sieci trakcyjnej zasilane z różnych podstacji i zaleca wyłączenie głównego wyłącznika automatycznego. W przypadku kilku sprzężonych elektrycznych pojazdów trakcyjnych tylko pierwszy z nich może kontynuować jazdę z podniesionym pantografem. Występowanie - Węgry.
we10_bg.jpg*****  Wskaźnik granicy faz. Wskazuje na beznapięciowy odcinek sieci trakcyjnej i zaleca wyłączenie głównego wyłącznika automatycznego. Występowanie - Bułgaria.
we10_ro_321Strefa neutralna sieci trakcyjnej odległa jest o 300 m (3 znaki), 200 m (2 znaki) i 100 m (1 znak). Występowanie - Rumunia.
we10_ro.jpg*****  Wskaźnik granicy faz. Wskazuje na beznapięciowy odcinek sieci trakcyjnej, zaleca wyłączenie głównego wyłącznika automatycznego i zakazuje zatrzymywania się na odcinku neutralnym lokomotyw elektrycznych. Występowanie - Rumunia.
we10slo.jpg*****  Początek systemu zasilania sieci trakcyjnej napięciem 3kV DC. Występowanie - Słowenia i Chorwacja.
we12_slo.jpg*****  Początek systemu zasilania sieci trakcyjnej napięciem 25kV 50Hz. Występowanie - Słowenia i Chorwacja.
we11_slo.jpg*****  Początek systemu zasilania sieci trakcyjnej napięciem 15kV 16 2/3Hz. Występowanie - Słowenia.
we25.jpg*****  Wskaźnik o znaczeniu analogicznym do naszego W25. Oznacza, że zasilanie elektryczne wagonów pasażerskich jest włączone i zabronione jest odłączanie od nich kabli elektrycznych oraz podłączanie kabli innych wagonów. Występowanie - kraje byłej Jugosławii i Węgry.
we1_yu.jpg*****  Początek odcinka separacji. Występowanie - kraje byłej Jugosławii.
we2_yu.jpg*****  Koniec odcinka separacji. Występowanie - kraje byłej Jugosławii.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 27 grudnia 2021 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.383 sek