Tarcze ostrzegawcze przejazdowe

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
osp0.gif W stanie spoczynkowym TOp jest wygaszona. Sygnały Osp1 lub Osp2 zdefiniowane poniżej wyświetlane są tylko wtedy, gdy pociąg przejedzie czujnik torowy odpowiedzialny za uruchomienie sygnalizacji przejazdowej, której stan sygnalizuje dana tarcza.
osp1.gif Sygnał Osp1: Urządzenia sygnalizacji na przejeździe, do którego odnosi się tarcza, są niesprawne. Jazda przez przejazd może odbywać się z prędkością 20 km/h.
osp2.gif Sygnał Osp2: Urządzenia sygnalizacji na przejeździe, do którego odnosi się tarcza, są sprawne. Jazda przez przejazd może odbywać się z największą dozwoloną prędkością.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 27 grudnia 2021 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.401 sek