Struktura systemu sygnalizacji kolejowej

Struktura systemu sygnalizacji kolejowej
Organizacja ruchu kolejowego

Informacje ogólne

Oznaczenia urządzeń SRK na planach linii
i stacji kolejowych

Semafory kształtowe
Tarcze ostrzegawcze kształtowe
Tarcze manewrowe kształtowe
Tarcze zaporowe kształtowe
Tarcze rozrządowe kształtowe

Sygnalizacja świetlna

Wstęp
Semafory świetlne
Semafory powtarzające
Tarcze ostrzegawcze świetlne
Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze manewrowe świetlne
Tarcze zaporowe świetlne
Tarcze rozrządowe świetlne
Samoczynna blokada liniowa
Samoczynne sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych

Wskaźniki odnoszące się do urządzeń SRK
Wskaźniki określające granice działań ruchowych
Zwrotnice i wykolejnice
Osłony przeszkód na torze
Czasowe zamknięcie toru lub miejsce ograniczenia prędkości
Wskaźniki dotyczące tylko linii zelektryfkowanych
Wskaźniki odległości, pochylenia toru i drogowe
graf.jpg

  1. Sygnał to znak lub zespół znaków umownych, za pomocą których jest podawany nakaz wykonania określonych czynności, związanych z ruchem pociągów, manewrami lub bezpieczeństwem pasażerów, ładunków, taboru i mienia kolejowego oraz pracowników kolejowych i osób postronnych.
  2. Wskaźnik to znak umowny, za pomocą którego przekazywane są nakazy, polecenia lub informacje nie objęte sygnałami, związane z ruchem pociągów, manewrami lub bezpieczeństwem pasażerów, ładunków, taboru i mienia kolejowego oraz pracowników kolejowych i osób postronnych. Jako wskaźników używa się tablic, słupów, latarń i innych urządzeń stałych, które służą do dawania wskazań i informacji, mających na celu zwrócenie uwagi pracowników na określone warunki eksploatacyjne, wywierające wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowość ruchu pociągów i pracy manewrowej.
UWAGA 1: Przedstawione na kolejnych stronach rysunki sygnalizatorów oparte są na animowanych GIF-ach. Ich wyświetlanie jest obsługiwane przez wiekszość przeglądarek internetowych - przynajmniej w teorii. Jeżeli animacje nie działają może to być spowodowane błędną konfiguracją Twojej przeglądarki.
UWAGA 2: Sygnalizatory, wskaźniki, słupki i tym podobne opisane niebieską czcionką i oznaczone jako "*****" to elementy informacji kolejowej w konfiguracji nie przewidzianej w naszym prawie krajowym. Zostały zamieszczone w serwisie jako niespotykane w Polsce, za to mające ważne znaczenie "po sąsiedzku" w innych krajach Europy Środkowej.
Strona główna | Mapa serwisu

Ostatnia modyfikacja strony: 27 grudnia 2021 2004 - 2024
© Paweł Niedomagała
All rights reserved.
Czas generowania strony: 0.419 sek